Ministru kabineta (MK) noteikumu "kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 96. punkts paredz, ka viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu nosaka prognozētās kopējās izmaksas attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu. Balstoties uz pašizmaksu, nosaka braukšanas maksu sabiedriskajā transportā.

"Lai gan pašizmaksas aprēķina formulu nosaka valdība, ciparus tajā ieliek uzņēmumi, un nav pārliecība, ka tie ir precīzi un patiesi," uzskata Pulks.

Deputāts norāda, ka sabiedrības rīcībā jābūt ne tikai pašizmaksas aprēķina principam, bet arī skaidrībai, kādas ir prognozējamās braukšanas izmaksas sabiedriskajā transportā un kāds ir kopējais pasažieru skaits, kuru sabiedriskā transporta uzņēmumi izmanto, veicot pašizmaksas aprēķinu.

Konkurences padome ir uzlikusi "Rīgas satiksmei" 2,1 miljona un "Rīgas mikroautobusu satiksmei" 88 tūkstošu eiro sodu par konkurences ierobežošanu, vienojoties par to, ka "Rīgas mikroautobusu satiksmes" braukšanas maksa nedrīkst būt zemāka par "Rīgas satiksmes" tarifu.