Ar 2018. gada 1. janvāri stāsies spēkā vairākas 2016. gada nogalē pieņemto grozījumu likumā "Par maternitāti un slimības apdrošināšanu" normas, kas maina apdrošināšanas pabalstu aprēķināšanas kārtību. "Progresīvie" uzskata, ka tie nenodrošina pienācīgu atbalstu ģimenēm un ir diskriminējoši. Bez tam Labklājības ministrija nav savlaicīgi skaidrojusi maternitātes, paternitātes un vecāka pabalstu aprēķināšanas kārtību no 2018. gada 1. janvāra. Šāda situācija nenāk par labu ne demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, ne iedzīvotāju motivācijai godīgi maksāt nodokļus.
2018. gadam paredzētais regulējums statistiski vidējās algas saņēmējam pasliktina ienākumus, piedzimstot bērnam, ja algas saņēmējam objektīvi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, darba nespēja) daļu apdrošināšanas iemaksu noteikšanas perioda nav bijis apdrošināšanas iemaksu algas.

Tas īpaši diskriminē sievietes, kuras saskaras ar veselības problēmām grūtniecības laikā, dzemdē bērnus ar mazāk kā 2 gadu starplaiku un de facto uzņemas neapmaksāto aprūpes darbu mājās, kas ietver arī darba nespējas periodus bērnu slimošanas laikā.

Šobrīd VSAA mājas lapā pieejama informācija par maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem 2016. un 2017. gadā, taču ne par 2018. gadu - arī topošajiem vecākiem būtiski plānot savu ģimenes budžetu, gaidot mazuli un pēc tā piedzimšanas.

2016. gada 23. novembrī pieņemtie likuma "Par maternitāti un slimības apdrošināšanu" grozījumi paredz izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķināšanā.

Likuma Pārejas noteikumu 31. punkts paredz: "Ja šā likuma 31. panta pirmajā daļā un 32. pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda daļā apdrošinātajai personai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam vai adoptētājam sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu piešķirtā atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai šajā perioda daļā laikā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim nosaka 40 procentu apmērā (maternitātes un paternitātes pabalstiem — 70 procentu apmērā) no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

Ar 2018. gada 1. janvārī stājas spēkā arī likuma grozījumi 31. pantā saistībā ar septītās daļas izslēgšanu. Šī daļa paredzēja, ka, ja apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda daļā apdrošinātajai personai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitot pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dienas.