"Novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba atalgojums šajā deputātu sasaukumā ir viena no būtiskākajiem Valkas novada domes prioritātēm un šajos gados tas tika palielināts par 66%. Salīdzinājumam – citās domes struktūrās strādājošajiem algas pieaugums vidēji ir 6%. Lielāks procentuāls pieaugums ir bijis tikai mākslinieku pašdarbības kolektīvu vadītājiem. 2017. gadā pirmsskolas pedagogi mēnesī saņems desmit eiro lielāku atalgojumu, nekā tas ir noteikts Ministru kabinetā.

Runājot par bijušo Muitas punktu, Satiksmes ministrija nav aizliegusi pārdot ēku.

Īres maksa par Robežpārejas punktu pilnībā tika ieskaitīta gan 2016., gan 2017. gada budžetā un lielā mērā tiek iztērēta tieši izglītības jomas finansēšanai. Tur nav nekāda pārpalikuma vai rezerves," komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.