Te ir vismazāk trūcīgo iedzīvotāju Latvijā – mazāk ne kā 1%. Tajā ir augstākais būvatļauju
īpatsvars uz iedzīvotāju skaitu. Pašvaldības ienākumi ir otrie augstākie valstī, pārsniedzot 1500
uz iedzīvotāju. Ceturtā vieta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos un bezdarba līmeņa
zemumā. Sestā vieta valstī iedzīvotāju pieauguma ziņā. Aktīvo uzņēmumu skaitā – desmitā vieta
Latvijā.

Mārai Marnauzai ir pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistē nacionālā
līmeņa institūcijas vadībā, pildot Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas zinātņu
prorektora pienākumus. Beigusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts
konservatoriju, Latvijas Universitāti kā kordiriģente un zinātņu doktore. Latvijā atzītā koru
mākslinieciskā vadītāja vada sieviešu kori Balta un kamerkori Fortius, ir Kultūras un izglītības
atbalsta biedrības un Romas katoļu baznīcas "Svētās Ģimenes Māja" biedrības vadībā.

Partijas sarakstā Carnikavā piedalās arī Latvijas pilsētu celtniecības projektēšanas institūta
valdes locekle, bijusī akciju sabiedrības "Pilsētprojekts" valdes priekšsēdētāja Daila Šēnberga
ar Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājas pieredzi. Pilsētbūvniecības
arhitekte Daila Šēnberga ir Rīgas aglomerācijas ģenerālplāna līdzautore leģendārā
pilsētbūvnieka Gunāra Lūša-Grīnberga grupā. "Vienotības" sarakstā Carnikavā piedalās arī
būvuzņēmējs Nilss Želubovskis, kā arī viens no vecākajiem deputātu kandidātiem Latvijā, 87
gadus vecais būvniecības eksperts ar 69 gadu stāžu Ilmārs Raimonds Drēziņš, kurš joprojām veic
galvenā tāmētāja pienākumus Rīgas pilsētas domes Mājokļu un vides departamentā.
Carnikavietis Drēziņš, uzvarot Satversmes tiesā par pensiju izmaksas ierobežošanu, atguva
visiem pensionāriem 183 miljonus latu.