Deputāte aicināja izvērtēt Rīgas domes rīcību izglītības kvalitātes uzlabošanā Rīgas vispārējās izglītības iestādēs, uzaicināt uz sēdi Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadību un to skolu direktorus, kurās aizvadītajā mācību gadā centralizēto eksāmenu indekss bija zemāks par 30%.
Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums uzrādīja satraucošu informāciju par zemu izglītības kvalitāti vairākās Rīgas skolās. Rīgas 29.vidusskolā, Rīgas 61.vidusskolā, Rīgas 15.vidusskolā, Rīgas 92.vidusskolā un Rīgas 65.vidusskolā obligātā vidusskolas latviešu valodas eksāmena indekss ir zemāks par 30%. Šis zemais indekss norāda uz to, ka jaunieši skolās neiegūst nepieciešamās zināšanas atbilstošā kvalitātē.

RD Izglītības kultūras un sporta departamenta nolikumā ir noteikts, ka departaments izvērtē padotības iestāžu, kas lielākoties ir galvaspilsētas skolas, darbību. Departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, un deputātu kontroli realizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Izglītības un zinātnes ministrija ir secinājusi, ka vairākās Rīgas mikrorajonu skolās ir zema izglītības kvalitāte, kas atspoguļota ministrijas pētījumā, analizējot korelāciju starp skolēnu skaitu un vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem.