Vēstulē, kura vairāk nekā pirms mēneša tika nosūtīta RD Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājam Vjačeslavam Stepaņenko, deputāts aicināja jautājumu iekļaut komitejas sēdēs dienas kārtībā, uzaicināt uz komitejas sēdi RNP valdes priekšsēdētāju Ivo Leci, lai noskaidrotu vai zemes nomas maksas parādi ir aprēķināti adekvāti, kur iedzīvotāji par to var pārliecināties, vai parādi, kurus iedzīvotāji uzskata par nepamatotiem, ir jāapmaksā un ko RNP plāno darīt turpmāk, lai aizstāvētu uzņēmuma apsaimniekoto māju iedzīvotājus.

Pirms vairāk nekā trim nedēļām deputāts saņēma atbildi no Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja, ka jautājums pārsūtīts RNP valdes priekšsēdētājam Ivo Lecim un tikšot iekļauts komitejas darba kārtībā pēc atbildes saņemšanas.

"Mistiskie zemes nomas maksas parādi ir aktuāli vairākiem tūkstošiem rīdzinieku, tādēļ svarīgais jautājums komitejas darba kārtībā ir jāiekļauj nekavējoties, nevis jāgaida kādas novēlotas Rīgas namu pārvaldnieka vadības rakstiskas atbildes," uzskata Nils Josts.

Publiskajā telpā ir pieejama informācija, ka RNP ir saņēmis iesniegumus no vairāk nekā 3000 dzīvokļu īpašniekiem vai nomniekiem par zemes nomas maksas parādiem ar prasību veikt apmaksu.