"Aizvadīto četru gadu laikā ir paveikts liels darbs, Jelgavas attīstībai esam piesaistījuši vairāk nekā 50 miljonus eiro, kas pielīdzināms vēl vienam pilsētas gada budžetam. Pilsēta ir mainījusies, kļuvusi ērtāka un pievilcīgāka gan jelgavniekiem, gan pilsētas viesiem. Tomēr daudzi projekti un ieceres vēl ir tikai attīstības stadijā, tādēļ vēlamies turpināt darbu, piedāvājot pilsētniekiem savu redzējumu par turpmāko pilsētas attīstību. Mūsu prioritātes ir izglītība un pilsētas infrastruktūras attīstība, esam iecerējuši realizēt vairākus pilsētai nozīmīgus projektus, tostarp jaunas Spīdolas ģimnāzijas ēkas būvniecību, vēl viena jauna bērnudārza izveidi, kā arī investēt līdzekļus pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanā. Saglabāsim arī līdzšinējo atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem un senioriem," iepazīstinot ar deputātu, kandidātu sarakstu, uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

ZZS deputātu kandidātu saraksts Jelgavas pilsētas domes vēlēšanās:

 • ANDRIS RĀVIŅŠ, Jelgavas dome, priekšsēdētājs;

 • RITA VECTIRĀNE, Jelgavas dome, priekšsēdētāja vietniece, Jelgavas domes deputāte;

 • MINTAUTS BUŠKEVICS, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", vadītājs, Jelgavas domes deputāts;

 • DACE OLTE, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļa, vadītāja, Jelgavas domes deputāte;

 • IRINA PILVERE, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, rektore, profesore;

 • ANDREJS GARANČS, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, direktors, Jelgavas domes deputāts;

 • INESE BANDENIECE, Jelgavas Valsts ģimnāzija, direktore;

 • VILIS ĻEVČENOKS, Jelgavas pilsētas dome, projektu vadītājs, Jelgavas domes deputāts;

 • ILZE PRIŽEVOITE, SIA "Karameļu darbnīca", valdes locekle, dibinātāja;

 • AIVARS ZELTIŅŠ, Jelgavas Ledus sporta skola, direktors;

 • JĀNIS KUĶIS, SIA "Jelgavas Autobusu parks";

 • JEĻENA GRĪSLE, Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, jaunatnes lietu speciāliste;

 • ANDRIS VAIŠĻA, SIA "LITRE", valdes loceklis, AS "Baltic RAILWAY HOLDING", direktora vietnieks;

 • VILNIS VEINBERGS, SIA "Biznesa augstskola "Turība"", Iekšējās drošības dienesta vadītājs

 • ĒRIKS ZAPOROŽECS, bezdarbnieks

 • LINDA VOVERE, Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, jaunatnes lietu speciāliste

 • KRISTĪNA BRIGMANE-BRIĢE, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, iekšējās kontroles speciāliste

ZZS priekšvēlēšanu programma 2017. gada 3. jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanām:

Par Jelgavu, ar kuru varam lepoties!

Infrastruktūra

Rekonstruēsim Atmodas un Rūpniecības ielu, Loka maģistrāli ar pārvadu pār dzelzceļu, Prohorova, Neretas un Akadēmijas ielu.

Pabeigsim vienotā satiksmes termināļa projektu pie dzelzceļa stacijas, kur tiks pārcelta pilsētas autoosta, tirgus un izveidots kinoteātris.

Izveidosim upes baržu piestātni Lielupē pie bijušās Būvdetaļu rūpnīcas teritorijas, lai uzņēmēji varētu transportēt graudu un citas kravas uz Rīgas ostu.

Paplašināsim centralizētos ūdens un saimnieciskās kanalizācijas tīklus par 55 kilometriem, nodrošinot iespēju tiem pieslēgties 99 procentiem iedzīvotāju.

Noasfaltēsim Romas ielu.

Restaurēsim ēkas vecpilsētā: Vecpilsētas ielā 2, 14 un K.Barona ielā 50, kur izveidosim radošuma kvartālu – Zemgales Restaurācijas centru un Amatu sētu.

Piešķirsim 50 procentu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projektu realizācijai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai.

Atbalstīsim daudzdzīvokļu pagalmu labiekārtošanas projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu 50 procentu apmērā.

Izveidosim pastaigu takas un skatu torni Pils salā.

Renovēsim pašvaldības īres namu Stacijas ielā 13.

Uzcelsim jaunu pašvaldības īres namu Ganību ielā, piešķirot dzīvokļus ģimenēm ar bērniem, kuras ir reģistrējušās rindā uz pašvaldības palīdzību, kā arī kvalificētiem speciālistiem medicīnas, izglītības un citās pilsētai prioritārajās jomās.

Izglītība un sports

Uzbūvēsim jaunu pirmsskolas izglītības iestādi 270 bērniem.

Uzbūvēsim jaunu ēku Spīdolas ģimnāzijai. Rekonstruēsim vēsturisko Valsts ģimnāzijas ēku.

Veiksim renovācijas darbus un mācību aprīkojuma atjaunošanu Amatu vidusskolā.

Renovēsim bērnudārzu „Sprīdītis" un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēku, bet Zemgales prospektā 7 izveidosim jauniešu centru, kur jauna mājvieta būs bērnu un jauniešu centram „Junda" un bērnu bibliotēkai „Zinītis".

Izveidosim jauniešu centru RAF mikrorajonā.

Izcilajiem skolēniem finansēsim iespēju izglītoties Junioru universitātē, dalību starptautiskās nometnēs, kā arī nodrošināsim iespēju piedalīties pētnieciskajos projektos un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Nodrošināsim interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību sociālajam riskam pakļautajiem bērniem.

Palielināsim pašvaldības finansējumu tehniskās jaunrades interešu izglītības programmu īstenošanai, tostarp robotikas apguvei.

Sadarbībā ar LLU un Biznesa inkubatoru veidosim priekšnoteikumus uzņēmumu attīstībai tādās nozarēs kā bioekonomika, informācijas tehnoloģijas un pārtikas pārstrāde.

Finansiāli atbalstīsim sporta klubus. Rekonstruēsim Valsts ģimnāzijas un 4. sākumskolas sporta stadionus. Uzbūvēsim jaunu sporta halli pie Jelgavas tehnikuma. Pilnībā pārbūvēsim līdzšinējo airēšanas bāzi Pils salā. Izbūvēsim jumta segumu Pasta salas slidotavai.

Kultūra

Finansiāli atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un to vadītājus.

Strādāsim pie piebūves projekta kultūras namam pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem. Uzbūvēsim modernu jumta segumu Pasta salas estrādei.

Izveidosim stāvlaukumu pie kultūras nama.

Sociālais atbalsts

Nodrošināsim līdzšinējo sociālā atbalsta pakalpojumu klāstu ģimenēm ar bērniem un senioriem. Atbalstīsim sociālās uzņēmējdarbības projektus.

Pilsētas senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti piedāvāsim individuālus pakalpojumus, tostarp aprūpi mājās.

Veselība

Rekonstruēsim Jelgavas pilsētas slimnīcas C korpusu, tostarp Uzņemšanas nodaļu.

Īstenosim Jelgavas Veselības veicināšanas programmu, piedāvājot aktivitātes visām iedzīvotāju vecuma grupām.

Senioru centrā „Sadraudzība" izveidosim īpašu Veselības istabu, kur būs iespēja ikdienā saņemt veselības aprūpes speciālistu konsultācijas.

Katru gadu pašvaldības iestāžu medicīnas māsām nodrošināsim līdzfinansējumu resertifikācijas kursiem.