Savukārt 9% izvaicāto bija grūti novērtēt savas pašvaldības darbu.

Visbiežāk, vērtējot savas pašvaldības darbu dažādās jomās, aptaujātie bija apmierināti ar pilsētas/ novada labiekārtošanu un tīrību (60%) un kultūras pasākumiem (55%). Salīdzinoši bieži atzinīgi vērtēta arī skolu un bērnudārzu uzturēšana, pieejamība (44%), kā arī sabiedriskais transports (36%). Vēl 28% minējuši sabiedrisko drošību un kārtību, bet 21% nosaucis sociālo palīdzību.

No aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 83% atzina, ka pēdējo triju gadu laikā nav iesaistījušies pašvaldības darbā. Jautāti, kas, viņuprāt, kavē iedzīvotājus aizstāvēt savas intereses un iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā, 34% atbildēja, ka nav laika vai vēlmes to darīt, 26% uzskatīja, ka iedzīvotāju iniciatīva netiek ņemta vērā, bet 25% minēja, ka trūkst informācijas, kā iesaistīties pašvaldības darbā. Savukārt 11% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka iedzīvotājus nekas neattur aizstāvēt savas intereses un iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Lūgti izvērtēt, no kā pašvaldībām būtu jāatsakās, ja būtu jāsaskaras ar līdzekļu trūkumu, 21% aptaujāto pauda pārliecību, ka ietaupīt varētu, samazinot pašvaldības darbinieku algas. Salīdzinoši bieži iedzīvotāji arī domā, ka varētu ietaupīt uz pašvaldībā notiekošajiem izklaides pasākumiem (17%) un pašvaldības avīžu un citu informācijas materiālu izdošanu (16%), taču 28% atzina, ka par šo jautājumu viņiem ir grūti spriest.

"Baltic International Bank Latvijas barometrs" ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kas tiek publicēts ik mēnesi. Aptaujas dati iegūti pētījumu centra SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā laikā no 31. marta līdz 12. aprīlim. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, aptaujāti 1003 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā.