NĪN ieņēmumi būtiski auguši Carnikavā, Jūrmalā, Babītē

Īpašuma nodoklis pašvaldību maciņos: Pierīgā dāļā atlaides; pierobežā ķersta parādniekus
Foto: Shutterstock

Ceturtajā vietā pēc NĪN ieņēmumu apmēra uz vienu cilvēku 2015. gadā ierindojas Carnikavas novads ar aptuveni 192 eiro uz cilvēku. Kopš 2010. gada ieņēmumu apjoms audzis par aptuveni 13%. Vairāk datus par Carnikavas novadu iespējams pētīt sadaļā "Domā, spried, sver".

Lielākās NĪN atlaides 90% apmērā ir tiesības saņemt personām ar pirmās invaliditātes grupu, portālam "Delfi" teica Carnikavas novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sandra Baltruka.

Viņa arī piekrīt tam, ka novads ir Rīgas guļamrajons. "Liela daļa iedzīvotāju brauc strādāt uz Rīgu, ņemot vērā, ka galvaspilsēta atrodas tikai 30 minūšu brauciena attālumā no Carnikavas novada," sacīja Baltruka.

Jūrmalā savukārt 2015. gadā NĪN ieņēmumi uz vienu iedzīvotāji bijuši aptuveni 160 eiro apmērā, tādējādi pilsētai ierindojoties piektajā vietā valstī. Salīdzinot ar 2010. gadu, vērojams pieaugums par vairāk nekā 27%. Citus pilsētu raksturojošus datus iespējams aplūkot portāla "Delfi" pašvaldību vēlēšanu sadaļā.

Kā apliecināja Jūrmalas pilsētas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite, 90% atvieglojums par zemes īpašumu pienākas daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, ģimenēm, kurās ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, maznodrošinātām personām, ģimenēm, kuras audzina aizbildniecībā esošu bērnu vai bērnu bez apgādnieka, personām, kurām tika atjaunotas īpašuma tiesības, vai viņu mantiniekiem, vai tuviem radiniekiem, zemes labticīgiem ieguvējiem, kas ir vientuļi pensionāri un ir bez Civillikumā noteiktiem apgādniekiem.

Sestajā vietā pēc NĪN ieņēmumu apjoma uz vienu cilvēku ir Babītes novads ar aptuveni 158 eiro 2015. gadā. Kopš 2010. gada ieņēmumu apjoms audzis par nedaudz vairāk kā 23%. Vairāk datus par Babītes novadu iespējams pētīt sadaļā "Domā, spried, sver".

Babītes novadā 90% NĪN atlaidi saņem personas, kas "veic saimniecisko darbību Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu telpās, sniedzot ēdināšanas un/vai kafejnīcas pakalpojumus šo iestāžu audzēkņiem un klientiem", "par ēkām, inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti noteiktu Babītes novada pašvaldības deleģētu pārvaldes uzdevumu veikšanai izglītības jomā", kā arī tām ēkām, kas tiek izmantotas pakalpojumu jomā, portālam "Delfi" apstiprināja Babītes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence portālam "Delfi" skaidroja, ka Babītes novads nav tikai guļamrajons, jo novadā atrodas trīs lielas pārtikas ražošanas rūpnīcas, proti, SIA "Orkla Foods" Latvijas ražotne "Spilva", maizes ceptuve SIA "Lāči", SIA "Pērnes L" u.c.

"Tāpat ir pelmeņu ražotne, karkasa māju būves rūpnīca, parketa ražošanas rūpnīca, kartona iepakojuma ražošanas rūpnīca, metālapstrādes rūpnīca, stikla rūdīšanas rūpnīca, divas šūšanas fabrikas, top karbonšķiedras detaļu ražošanas rūpnīca, vēl ir divi kokmateriālu ražošanas cehi, četras mēbeļu ražotnes, liela tipogrāfija. Babīte ir sešu būvkompāniju bāzes vieta, te atrodas dažādi servisa uzņēmumi, četras lielas privātās izglītības iestādes, trīs zirgu sporta manēžas, stādu audzētava, golfa laukums, ledus halle un citi uzņēmumi," uzskaitīja Babītes novada domes priekšsēdētājs, apliecinot, ka novads nav tikai guļamrajons.