Kategoriski pret definējumu 'guļamrajons": Ādaži, Stopiņi, Ķekava

Īpašuma nodoklis pašvaldību maciņos: Pierīgā dāļā atlaides; pierobežā ķersta parādniekus
Foto: F64

Ar teju 150 eiro uz vienu cilvēku pēc NĪN ieņēmumu apjoma 2015. gadā piektajā vietā valstī ierindojas Ādažu novads. Salīdzinot ar 2010. gadu, ieņēmumu apjoms audzis par aptuveni 34%. Citus novadu raksturojošus datus iespējams pētīt pašvaldību vēlēšanu sadaļā.

"Guļamrajonam nepiešķirtu trīs apbalvojumus uzņēmējdarbības jomā," tā portālam "Delfi" eksperta Viestura Celmiņa apgalvojumus par to, ka Pierīgas novadi pilda guļamrajonu funkciju, komentēja Ādažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Monika Griezne.

Kā skaidroja Griezne, 2016. gadā Ādažu pašvaldība saņēma apbalvojumu kā darba devējiem draudzīgākā pašvaldība Latvijas pašvaldību konkurencē, kā investīcijām draudzīgākais novads Ādaži ieguva pirmo vietu kategorijā "Novads ar vietējās nozīmes attīstības centru", par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā Ādažu novads saņēma otro vietu kategorijā "Lielās pašvaldības".

Novada pārstāve kategoriski noliedza, ka Ādažus varētu dēvēt par guļamrajonu un norādīja, ka novadā attīstīta ir ne tikai uzņēmējdarbības vide un ražošana. Pēdējos gados investīciju apjoms novadā būtiski audzis, un tās lielākoties virzītas izglītībai, pārtikas ražošanai. Turklāt novadā ir piecas pašvaldības izglītības iestādes un divas privātās izglītības iestādes, kur kopā mācās 3466 audzēkņi.

Pēc domes sniegtās informācijas, novadā zemei ir 1% NĪN likme, ja īpašnieks ir deklarējies Ādažos, un 1,5% likme, ja īpašnieks nav deklarējies novadā. Savukārt atlaides tiek piemērotas iedzīvotāju grupām, kurām ir zemāki ienākumi: daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajām personām, trūcīgām personām, maznodrošinātām personām, vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem.

Atlaides var saņemt arī persona, kas "par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā izbūvējusi pašvaldībai vai privātpersonai piederošas maģistrālās koplietošanas inženierbūves (..) sabiedriskajām vajadzībām vai kura investējusi līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību". Šīs personu grupas saņem 90% atlaidi NĪN.

Devīto vietu valstī pēc NĪN ieņēmu apjoma uz vienu cilvēku 2015. gadā ieņem Stopiņu novads, pārsniedzot 145 eiro. Kopš 2010. gada ieņēmumu apjoms audzis par aptuveni 4%. Vairāk datus par Stopiņu novadu iespējams aplūkot sadaļā "Domā, spried, sver".

"Pavisam ir noteiktas 15 dažādas NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas, kuri, iesniedzot rakstisku iesniegumu, saņem atvieglojumus no 50% līdz 90% apmērā par visu vai nepilnu taksācijas gadu," portālam "Delfi" skaidroja Stopiņu novada domes NĪN speciālists Rolands Linejs.

Nodokļa atvieglojumus saņem tādas maksātāju kategorijas kā maznodrošinātās personas (70% atlaide), politiski represētās personas, daudzbērnu ģimenes (atvieglojumi līdz 90%), Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, personas, kas ir ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un citi.

Stopiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa nevēlējās piekrist apgalvojumam par to, ka Stopiņu novads ir tikai guļamrajons. "Pēc teritorijas attīstības indeksa Stopiņu novads ir ceturtajā vietā starp novadiem, ko var uzskatīt par ļoti labvēlīgu faktoru uzņēmējdarbības attīstībai. Stopiņu novadā ir reģistrēti vairāk kā 1400 aktīvi uzņēmumi, no tiem – 71% komercsabiedrības, 24% uzņemējdarbību reģistrējušas pašnodarbinātas personas," teica domes pārstāve.

Kā apgalvoja Skrastiņa, visvairāk novadā reģistrēti uzņēmumi, kas darbojas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, kā arī automobiļu remonta nozarēs. "To nosaka dažādi faktori, viens no tiem ir novada ģeogrāfiskais izvietojums un izdevīgā transporta piekļuve," klāstīja domes pārstāve.

No Rīgas daudz neatpaliek Ķekavas novads, kam 2015. gadā NĪN ieņēmumi uz vienu cilvēku sasnieguši 131 eiro. Salīdzinot ar 2010. gadu, ieņēmumu apjoms audzis par teju 27%. Citus Ķekavas novadu raksturojošus rādītājus iespējams analizēt pašvaldību vēlēšanu sadaļā.

Novadā lielākās NĪN atlaides piešķir fiziskām vai juridiskām personām par 2016. gadā "veiktajiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem", portāls "Delfi" uzzināja no Ķekavas novada domes sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Vinetas Gekas.

Vēl lielākās NĪN atlaides, proti, 90%, saņem personas, kam ir zeme, kas saskaņā ar novada teritorijas plānojumiem atrodas teritorijā, kurai noteikts "turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais zonējums", kā arī personas, kuru zeme pēc plānojuma "atrodas teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruktūras objektu izbūves teritoriju funkcionālais zonējums (A kategorijas valsts autoceļu un nobrauktuvju izbūvei)". Lielākās NĪN atlaides piešķir arī pašvaldības kapitālsabiedrībām.

Geka vērsa uzmanību uz to, ka novadā ir augts uzņēmumu un darbavietu radītājs, līdz ar to "iedzīvotāji šeit gan strādā, gan dzīvo", līdz ar to nevarot piekrist, ka Ķekavas novads ir tikai guļamrajons Rīgai. "Protams, darbaspēka mobilitātes rezultātā un citu privātu apsvērumu dēļ daļa novadnieku izvēlas strādāt citur, lielākoties tā ir Rīga," atzina Geka.

Savukārt Olaines un Salaspils novadi Pierīgā izceļas ar būtiski mazākiem NĪN ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 2015. gadā. Piemēram, Olaines novadā 2015. gadā tas bija aptuveni 81 eiro. Tiesa gan, kopš 2010. gada ieņēmumu apjoms audzis par gandrīz 28%. Savukārt Salaspils novadā ieņēmumi no NĪN uz vienu cilvēku 2015. gadā bija aptuveni 82 eiro, kas ir par 14% vairāk nekā 2010. gadā.