Būvniecība liecina par attīstību

Pašvaldību temperatūra: Ārzemnieki tīko piejūras zemi Kurzemē
Foto: LETA

"Būvniecība ir viens no patiesākiem spoguļiem Latvijas tautsaimniecības attīstībai, tāpat tā liecina par konkrētas teritorijas attīstības perspektīvām un pievilcību investīcijām," portālam "Delfi" skaidroja Ekonomikas ministrijas (EM) būvniecības politikas departamenta direktore Olga Geitus-Eitvina.

Ministrijas pārstāve norādīja, ka būvniecības aktivitāti var veicināt "attiecīgās teritorijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pieejamie resursi un attīstītā infrastruktūra, kā arī vietējās pašvaldības veiksmīgi īstenotā attīstības politika".

Lai arī EM kompetencē ir būvniecības politikas, kā arī nozares normatīvā ietvara izstrāde, nodrošinot būvniecības procesa kvalitāti, drošību un ilgtspēju, lielākā teikšana būvniecības sakarā ir katrai pašvaldībai pašai. "Tāpat vietējā pašvaldība lemj par savas teritorijas attīstību, izstrādājot teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus," minēja Geitus-Eitvina.

Būvniecības politikas departamenta direktore uzsvēra, ka vietējai pašvaldībai ir piešķirtas plašas funkcijas būvniecības tiesiskuma kontrolei. "Proti, vietējās pašvaldības būvvalde izvērtē ierosinātās būvniecības atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un saistošajiem noteikumiem un izsniedz būvatļauju, ietverot tajā projektēšanas nosacījumus, akceptē izstrādāto būvprojektu, kā arī kontrolē būvdarbus," teica ministrijas pārstāve.

Rucavas novadā bijuši gadījumi, kad nelikumīgi celtas ēkas, tādēļ portāls "Delfi" taujāja EM pārstāvei par to, kādas ir pašvaldības tiesības, regulējot būvdarbus. "Konstatējot savā teritorijā patvaļīgu būvniecību, proti, būvdarbus, kas tiek veikti bez būvatļaujas, vai pirms tam, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas un būvdarbu nosacījumu izpildi, vai būvdarbus, kas neatbilst akceptētajam būvprojektam, vietējās pašvaldības būvvaldes būvinspektors aptur būvdarbus, savukārt vietējās pašvaldības būvvalde pieņem lēmumu nojaukt uzbūvēto būvi (gadījumā, ja būvniecība nav pieļaujama vai būvdarbi tiek uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) vai par atļauju veikt būvniecību pēc normatīvo aktu prasību izpildes (trūkumu novēršanas)," komentēja Geitus-Eitvina.

Būvniecības politikas departamenta direktore norādīja, ka ikvienai pašvaldībai ir iespējas noteikt savas attīstības perspektīvas, izstrādājot teritorijas plānojumu. "Tāpat vietējā pašvaldība caur tās izveidoto būvvaldi kontrolē attiecīgās būvniecības tiesiskumu," bilda EM pārstāve.