Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) iedalījumu, sabiedriskais sektors ietver vispārīgo valdības sektoru (valsts un pašvaldības iestādes, institūcijas), valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, kā arī valsts, pašvaldības nodibinājumus un biedrības. "Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un to komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības, fondi un to komercsabiedrības," liecina informācija CSP mājaslapā.

Visvairāk aktīvo uzņēmumu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu reģistrēts Mārupes un Garkalnes novados, Rīgā, kam seko Babītes, Ķekavas un Ādažu novadi. Visiem, izņemot Mārupes novadu un Rīga, raksturīgs, ka sabiedriskajā sektorā nodarbināto skaits ir zems. Datus iespējams aplūkot sadaļā "Domā, spried, sver".

Savukārt visvairāk sabiedriskajā sektorā nodarbināto attiecībā pret iedzīvotāju skaitu ir Mārupes un Neretas novados, kam seko Rīga, Strenču un Rūjienas novadi. Izņemot Mārupi un Rīgu, visiem novadiem raksturīga neaktīva uzņēmējdarbības vide. Datus iespējams aplūkot pašvaldību vēlēšanu sadaļā.

Jau vēstīts, ka ekspertu domas attiecībā uz šiem rādītājiem dalās. Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš akcentē, ka "no metodikas viedokļa ir salīdzinoši grūti izdarīt secinājumus par tiešu sakarību starp sabiedriskā sektorā strādājošajiem un aktīvajiem uzņēmumiem". Savukārt kultūrpētnieks Deniss Hanovs uzsver, ka "no novada ekonomiskās attīstības ilgtspējas viedokļa nenoliedzami ir jādominē privātai uzņēmējdarbībai, vēlams, ražošanai, nevis pakalpojumu sniegšanai," tikmēr

Abi eksperti gan vienprātīgi atzīst, ka novados, kur vairāk darbavietu piedāvā sabiedriskais sektors, ir zemāka uzņēmēju aktivitāte, kamēr Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāve Elita Rubesa-Voravko pauž viedokli, ka minētie gadījumi, kur vērojama korelācija starp sabiedriskajā sektorā strādājošo īpatsvaru un uzņēmēju aktivitāti, drīzāk ir izņēmumi.

Novadu un pilsētu raksturojošos rādītājus iespējams detalizēti skatīt arī pašvaldību vēlēšanu sadaļā "Domā, spried, sver".