Lielākie PFIF saņēmēji 2015. gadā bija Vārkavas novads, kur PFIF finansējums veido 38% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Zilupes novadā tie ir 34,7% un Riebiņu novadā – 33,1%. Savukārt lielākie maksātāji ir Garkalnes novads, kas PFIF katru gadu iemaksā 18,06% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem, Babītes novads, kas iemaksā 11% un Mārupes novads, kas PFIF atvēl 8,7%, liecina dati par 2015. gadu, kas iegūti no tā saucamā Reģionālās attīstības indikatoru moduļa jeb RAIM.

Saskaņā ar šiem datiem 2010. gadā PFIF finansējums Vārkavas novada pašvaldības budžetā veidoja 31,9%, bet 2015. gadā tie bija 38%, kas nozīmē, ka Vārkavas novadam ar katru gadu jāatvēl arvien vairāk. Līdzīga tendence vērojama arī Riebiņu un Zilupes novadā, kur saņemto līdzekļu apmērs ir audzis.

Portāls "Delfi" skaidro, kāpēc šāds modelis ieviests un ko tas nozīmē gan "donoriem", gan naudas saņēmējiem.