Vēstures rēbuss

Atmini mīklu! Vēsturnieks, jurists un literāts Arveds Švābe (1888–1959) šajā citātā sniedz vērīgu raksturojumu cilvēkam, no kura lēmumiem bija atkarīgi latviešu un vēl tikai topošās Latvijas likteņi.

Zem katras ikonas “slēpjas” kāds vārds, – tas jāievieto īstajā vietā, lai teikums iegūtu jēgu. Kad visi trūkstošie vārdi būs savās vietās, atvērsies tās personas attēls, par kuru runā Arveds Švābe.

“Pulkvedim bij lemts būt par pēdējo Krievijas caru (1894–1917) un trīssimt gadus vecās dinastijas . Spriedumi par viņu ir gandrīz vienprātīgi. Angļu vēsturnieks H. Fišers raksturo šādiem vārdiem: “Tā bij Krievijas nelaime, ka pēdējais , par spīti tam, ka viņš bij īsts , uzticīgs laulāts draugs un sirsnīgs tēvs, bij valdnieks, kas nespēja ne pareizi saprast valsts darīšanas, ne droši rīkoties, bet, savas traģiskās un melanholiskās ietekmēts, uzticēja prastam reliģiskam , mūkam , izšķirt jautājumus, kuriem bij vajadzīgs valstsvīra apsvērts padoms.”

Romanovam

Valdnieku dinastija, kas valdīja Krievijā no 1613. līdz 1917. gadam.

kapraci

Apbedītājs

Nikolaju II

Krievijas imperators, Polijas karalis, Somijas lielhercogs, Kurzemes un Zemgales hercogs, Livonijas hercogs

cars

Ķeizars

džentlmenis

Tāds, kas korekti izpilda un ievēro uzvedības un sadzīves normas

vājš

Nespēcīgs

sievas

Dzīvesbiedre

šarlatānam

Cilvēks, kas, nebūdams lietpratējs kādā nozarē (parasti medicīnā), tajā darbojas nolūkā iegūt ko sev vēlamu, izmantojot citu cilvēku uzticību

Rasputinam

Dziednieks, mistiķis, Krievijas imperatores favorīts

Avots: 

Arveds Švābe, Latvijas vēsture. 1800–1914, Daugava, 1958

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

Rīdzinieku kārumi gadsimtu mijā

No milzīgām tortēm līdz flikerklopsim un ķidu zupai - kas bija rīdzinieku ēdienkartēs gadsimtu mijā?

Rīga bez auto un trolejbusa

Laikā, kad trolejbuss bija vēl tālā nākotnē, Rīgā izmantoja 4 galvenos transporta veidus: zirgu omnibusu, ormani, zirgu tramvaju, tvaikoni.

Rīgas attīstības laika līnija

Notikumi Rīgas attīstībā, kas palīdzēja tai kļūt par Eiropas līmeņa galvaspilsētu.

Strādnieks industriālajā Rīgā

Kāda bija Rīgas strādnieku ikdiena 19./20.gs. mijā, kad strādāja sešas dienas nedēļā, 10 līdz 12 stundas dienā.