Vārdu rēbuss

Atmini mīklu par kāda pasaulē ļoti slavena komponista pirmo tikšanos ar Krievijas impērijas strauji augošo ostas pilsētu – Rīgu.

1837. gada* augusta sākumā (pēc vecā stila) kopā ar dažiem jauniem aktieriem R. Vāgners uz tirdzniecības kuģa klāja ierodas ostā. Komponists krāšņi apraksta savu pirmo tikšanos ar seno pilsētu: viļņos šūpojas vecais plosta pār Daugavu, tā vienā pusē stāv lieli kuģi, kuru mastos plīvo krāsaini vimpeļi, otrā pusē – smagas liellaivas, piekrautas ar liniem, labību, kokmateriāliem, plosti, kas no , Polijas un Krievijas dodas uz rietumu tirgiem. Nekur, raksta Vāgners, tirdzniecības būtība viņam nav atklājusies tik uzskatāmi kā rietumu un austrumu robežpunktā Rīgā. R. Vāgners asi uztvēris ne tikai Rīgas ekonomiskās dzīves būtību, bet arī impērijas politisko atmosfēru: “Šeit, Bolderājā, es pirmo reizi sastapos ar krievu , kuri iedvesa man šausmas sakarā ar maniem jaunības laikiem, kad simpatizēju poļiem; likās, ka ostas sardze pēc acīm saskatīs manu uz poļiem un izsūtīs mani uz .”

Bolderājas

Vieta Pārdaugavā, te atrodas “Latvijas Finiera” kokapstrādes ražotne.

tilts

No stingra materiāla veidota pāreja pār upi, strautu, aizu vai citu padziļinājumu zemes virsmā.

angļu

Tauta, kas cēlusies no senajām ģermāņu ciltīm, ietekmīgas Eiropas valsts pamatiedzīvotāji.

Lietuvas

No 14. līdz 16. gadsimtam – viena no varenākajām lielvalstīm Austrumeiropā.

mīlestību

Dziļas, uz cilvēka iekšējo pasauli vērstas un noturīgas jūtas.

Nikolaja I

Krievijas imperators no 1825. g. līdz 1855. g., pēc viņa amatā stājās Aleksandrs II.

ierēdņiem

Algots (parasti – valsts vai pašvaldības) iestādes administratīvais darbinieks.

krievu

Skaitliski lielākā slāvu tauta, pasaulē dzīvo ap 150 miljoniem šīs tautas pārstāvju.

Sibīriju

Ģeogrāfisks reģions, aptver vairāk nekā pusi no Krievijas teritorijas.

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

18 latviešu mūzikas paraugi

Ganu sauciens no Ēveles, Mītels no Pētera baznīcas, Jānis Mediņš pirmajā latviešu operā – ieskats latviešu mūzikas vēsturē Oresta Silabrieža izlasē.

Emīls Dārziņš – mūzikas kritiķis

Fragmenti no komponista Emīla Dārziņa (1875–1910) recenzijās rakstītā par mūziku, mūziķiem, latviešiem, Rīgu.

Rīgas “Bahs” Mītels

Viens no Johana Sebastiāna Baha pēdējiem skolniekiem – komponists, Sv. Pētera baznīcas ērģelnieks Johans Gotfrīds Mītels (1728–1788).