Atpazīsti Rīgas arhitektūras meistarus!

Vai zini, kas projektējis ievērojamākās Rīgas ēkas?

Kurš arhitekts projektējis agrīnā, īpaši dekoratīvā jūgendstila ēkas Alberta ielā 2, 4, 6, 8 un 13?

Toreizējās Biržas komercskolas (tagadējās Latvijas Mākslas akadēmijas) pasūtītāja – Biržas komiteja – pieprasīja ēku būvēt “ķieģeļu gotikas stilā”, lai tā parādītu īsti vācisku garu. Kurš arhitekts veica šo uzdevumu?

Par šī arhitekta projektēto II Pilsētas teātri tālaika presē rakstīja: “No dienas uz dienu redzamāki kļūst kļūdainā projekta trūkumi… teātris ir par zemu, par stūrainu, tā formas – neorganiskas, tā siluetam nav nekādas estētiskas iedarbības.” Kurš arhitekts projektēja tagadējo Latvijas Nacionālā teātra ēku?

Šo ēku projektējis viens no ražīgākajiem Rīgas arhitektiem, kurš kopumā pilsētai sagādājis ap 250 celtņu. Kurš tas ir?

Kurš latviešu arhitekts projektējis gandrīz trešdaļu no Rīgas bulvāru apbūves?

Kurš arhitekts tandēmā ar inženieri Oto Dīci izveidoja Rīgas centra pārveidošanas projektu pēc vaļņu nojaukšanas?

Pirmo Latviešu biedrības namu projektēja Jānis Fridrihs Baumanis, taču 1908. gadā ēka nodega. Kas izveidoja jaunās Latviešu biedrības ēkas projektu?

Kurš arhitekts projektējis Rīgas pilsētas 2. slimnīcu (tagadējo Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu)?

Rezultãts:

Pastaigājoties pa Rīgu, biežāk pacel acis!

Tev noderētu Rīgas apskate gida pavadībā!

Tu labi pazīsti Rīgas arhitektūras meistarus un viņu paveikto!

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

Kā gadsimtu mijā iekārtoja modernu dzīvokli?

Populāro mājsaimniecības grāmatu autores Hermīnes Zālītes (Minjonas) ieteikumi glītai un modernai mājsaimniecībai.

Neuzceltā Rīga

Rīgai strauji augot, netrūka arī dažādu ideju un plānu, kuri tā arī netika realizēti.

Izstāde, kas mainīja pilsētu

Rīgas 700. jubilejas izstāde, kas atstāja iespaidu uz pilsētu vēl vairākus gadus.

Rīgas arhitektūras meistari

Rīgā darbojušies daudzi arhitekti, taču daži atstājuši īpašu nospiedumu pilsētas ainavā.