Latvija un latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā

Bēgļi, rūpnīcu evakuācija, iedzīvotāju skaita sarukums, strēlnieku gaitas – skaitļi un fakti.

4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona 12 gadus vecais brīvprātīgais Veidemanis. 1916. gads. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums.

Pirmaja pasaules kara laikā Latvijā mobilizēja

120–300 tūkstošus cilvēku

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kurzemes guberņā un Rīgā (tūkstošos):

Strēlnieku vienību skaitliskais sastāvs Krievijā un Latvijā 1917. gada beigās/1918. gada sākumā

Latvijā – 9500
Krievijā – 5500

Avots:

Latvijas Nacionālā arhīva izstādes “Nācija karā: Latvija 1916./1917. gada mijā” materiāli (izstādes veidotājs Jānis Šiliņš, māksliniece Baiba Šomase, izstādē izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Latvijas Kara muzeja dokumenti)

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

Pulcējaties zem latviešu karogiem!

Pirmie brīvprātīgo pulki, ugunskristības, cīņas par Latviju zem dažādiem karogiem.

Rakstnieki, mākslinieki, mūziķi

Pirmā pasaules kara laikā strēlnieku rindās stājās arī tā laika mākslinieki, rakstnieki, mūziķi. Šī pieredze vēlāk gūst spilgtu atspoguļojumu viņu daiļradē.

Latviešu strēlnieki filmās

Pieci emocionāli un atšķirīgi skati uz strēlnieku gaitām un vēsturisko lomu dažādu laikmetu kinodarbos.

Kā tas sākās?

Notikumu hronoloģija: 1914–1920.