Hennarika Andersone: 5G – jaunais zelta 'zīda ceļš'
Foto: Publicitātes attēli

Šogad mēs izteicām desmit prognozes par spēcīgiem globāliem tehnoloģiskiem risinājumiem jeb "megatrendiem", kas pārņems pasauli līdz 2025. gadam. Starp tiem noteikti ir 5G tīkla pārklājums, mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas, mājas robotu pārvaldīšana un viedā asistenta izmantošana.

Šīs ir tuvākās nākotnes perspektīvas, kas jau ienāk mūsu mājās un ikdienas dzīvē. Piemēram, 5G tīkls tiek veidots jau vairākās ES valstīs, Latvijā nesen tika atvērtas arī bāzes stacijas, kas ir vēl viens solis tuvāk digitālās nākotnes izaicinājumiem.

Uz 10 000 darbinieku būs 103 roboti

Tiek prognozēts, ka dažādu mājas robotu izmantošana pasaulē šajā laika periodā palielināsies par 14%. Tikmēr 5G tīkla iespējas pavērs jaunas perspektīvas to lietotājiem gan biznesa, gan kultūras vidē. Viedierīču sensorā meklēšana ļaus daudzas lietas atrast bezpogu režīmā, izmantojot "nulles meklēšanu", un 90% viedierīču īpašnieku izmantos viedos personīgos palīgus. Veidosies arī pielāgota ielu satiksme – intelektuālās transporta sistēmas savienos cilvēkus, transporta līdzekļus un infrastruktūru, būtiski samazinot sastrēgumus, nodrošinot ātru reaģēšanu ārkārtas situācijās un citas funkcijas, kas padarīs dzīvi krietni vieglāku, ērtāku un drošāku.

Izklausās pēc zinātniskās fantastikas? Nebūt ne, un tā ir mūsu tuvākā nākotne, kuras prognozes izteiktas, balstoties uz tiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas jau šobrīd sabiedrībā tiek pielietoti un vēl top pasaules prestižākajos uzņēmumos.

Pareģojam, ka, pārveidojot un pilnveidojot daudzas nozares, viedā automatizācija veiks daudz komplicētākus un augstākas precizitātes uzdevumus, kas būs drošības un produktivitātes uzlabojums. Uz katriem 10 000 darbinieku rūpniecībā būs aptuveni 103 roboti. Savukārt 97% lielo pasaules uzņēmumu plaši sāks izmantot mākslīgā intelekta radītās iespējas – datu apstrādē, inovācijās, zinātniskajos eksperimentos un komunikācijā.

Strauji attīstoties progresīvākajām tehnoloģijām, tiek ģenerēts daudzveidīgs lietojumprogrammu klāsts un milzīgs datu apjoms, kas rada augstas prasības reāllaika datu apstrādei. Lai izpildītu visas šīs prasības, datu infrastruktūra ir jāatjauno, līdz ar to digitālā ekonomika ir kļuvusi par attīstības virzītājspēku.

Prognozējam, ka globālo datu gada apjoms varētu sasniegt 180 ZB (1 ZB = 1 triljons GB), tāpēc digitālās pārveides jomā tas būs jauns izaicinājums datu apstrādē un uzglabāšanā.

Mākoņdatošana un lielo datu tehnoloģijas tiek ātri piemērotas arvien lielākam skaitam mākslīgā intelekta iespēju. Tālab nākamajos piecos gados mākslīgā intelekta vadīta skaitļošana veidos vairāk nekā 80% no visas pasaulē izmantotās skaitļošanas jaudas.

Bez tā visa varam prognozēt, ka jauno viedtehnoloģiju ieviešana vislabāk sekmēsies labi attīstītām un maksātspējīgām valstīm. Piemēram, man ir grūti paredzēt, cik ātri Latvija spēs pilnvērtīgi ieviest un izmantot 5G sniegtās iespējas un cik ilgā laikā tās atmaksāsies. Taču līdz šim Latvija sevi IT jomā ir apliecinājusi no līderpozīciju puses.

5G iespējas vēl apliecinās sevi

Paredzam, ka ikviens uzņēmums tuvākajā nākotnē izmantos mākoņu tehnoloģiju, bet 5G tīkls būs pieejams 58% pasaules iedzīvotāju. Tāpat ir skaidrs, ka 5G plašai ieviešanai būs virkne pozitīvu efektu, arī ekonomisko. Tie ir ātrāki, labāki un drošāki sakari cilvēkiem, tās ir jaunas iespējas biznesam, jauni biznesa modeļi, tās ir ļoti plašas iespējas ieviest dažādus viedos risinājumus un attīstīt mākslīgo intelektu.

Ņemot vērā Latvijas iepriekšējos veiksmes stāstus 2G, 3G un 4G tīkla ieviešanā, uzskatu, ka Latvijai ir visas iespējas kļūt par Eiropas līderi arī 5G tīkla ieviešanā. Saprotams, ka līdz tam vēl ir zināms ceļš ejams, daudz vēl jāpaveic ievades procesā, taču jau šobrīd interese par 5G tīklu ir liela gan no tā atbalstītāju, gan pretinieku puses. Šī tehnoloģija ir uzsākusi pārliecinošu ceļu visā pasaulē, arī Latvijā, un 5G tīkls spēj konkurēt ar optiskā interneta piedāvāto ātrumu.

Uzskatu, ka 5G nav briesmonis, no kura jābaidās, bet jauna un attīstīta virzība tehnoloģiskajā laikmetā. Šajā kontekstā vēlos akcentēt, ka mums ir jāpaplašina redzesloks un jāskatās tālāk nākotnē, pārejot no inovācijām uz jauniem izgudrojumiem. Mēs redzam straujas dzīves un darba izmaiņas, jo sabiedrība un katra nozare arvien vairāk pieņem un atbalsta mākslīgo intelektu, 5G, mākoņdatošanu un citas jaunās tehnoloģijas. Digitālajām platformām jāapvieno lietotāju pieredze un viedās tehnoloģijas vienuviet.

5G izstrāde ir ļoti būtisks mūsu telekomunikāciju grupas darbības virziens, jo tīkla attīstībā ir ieguldīti lieli līdzekļi un uz to liekam lielas cerības tuvākajā nākotnē. 5G izstrāde ir nozīmīgs attīstības posms ne jau tikai "Huawei", bet visai informācijas tehnoloģiju nozarei kopumā, šie tīkli pavērs jebkurai kompānijai iespējas izstrādāt un piedāvāt savus risinājumus, virzīs uz priekšu visu nozari.

Nevis atstumt, bet sadarboties

Tas, ar kādu jaudu ikdienā dodamies uz priekšu, nereti samulsina citus mūsu nozares pārstāvjus. Šajā sakarā es gribētu aicināt nevis konfrontēt, bet vairāk sadarboties, kas būtu lietderīgi visām pārstāvētajām pusēm viedo tehnoloģiju risinājumu ieviešanā un apgūšanā, jo mērķis tāpat mums visiem ir viens – piedāvāt patērētājam tādu gala produktu, kas ir laikmetīgs, racionāls, dzīvotspējīgs un uz jaunievedumu risinājumiem tendēts.

Ņemot vērā globālo pieredzi, 5G iespēju īstenošanai un nodrošināšanai ir nepieciešams lielāks bāzes staciju skaits nekā 3G un 4G tīkliem, tālab bez pārdomātas un ciešas visu iesaistīto pušu sadarbības to īstenot būs apgrūtinoši. Un šī sadarbība – vai tā būtu lokāla Latvijas mērogā vai globāla pasaules kontekstā – ir būtiska ne vien nozares pārstāvju vidū, bet arī valstiskā līmenī gan dokumentu izstrādes un saskaņošanas, gan ieceru īstenošanas procesā.

Comment Form