Jau sen esmu sapratis, ka ir cilvēki, kuriem no tiesībām īsti svarīga šķiet tikai autovadītāja apliecība un kuri, šķiet, nekad neapjautīs, ka būt savas valsts pilsonim – tas patiesībā nozīmē veselu virkni tiesību, kuras ir iespējams reāli izmantot, neraugoties uz nekauņām valsts amatos un verga dvēselēm visapkārt.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
Tāpēc i nedomāju vēlreiz skaidrot savu viedokli visiem, kuri uzskata – lai kas arī būtu rakstīts likumos, nedrīkst taču iedomāties, ka valdības vadītājs arī pats sekos tām normām, kuru ievērošanu tik stingri prasa no citiem, un taujāt no viņa atbildes uz – padomā tik! – 121 neērtu jautājumu.

Tā vietā – šeit ir pēdējās pāris nedēļās medijos gana bieži pieminētie žurnāla “Klubs” Ministru prezidentam adresētie jautājumi, kurus dažādi Einara Repšes pielūdzēji un pakalpiņi jau ir paspējuši nodēvēt par “intīmiem”, “personiskiem” un pat “provocējošiem”.

Nezinu, vai tiksiet līdz galam, jo jautājumu ir padaudz – pat vairāk nekā normālā “Kluba” lielajā intervijā. Taču, lai cik arī tālu tiksiet, lemiet paši, vai šiem kambarsulaiņiem ir taisnība. Tikai atcerieties – šie ir jautājumi, par kuriem jūsu valsts valdības vadītājs ir skaidri licis manīt: atbildes uz tiem jūs saņemsiet tikai tad, kad tiesa viņu piespiedīs.

1) Kā Jūs vērtējat Jūsu vadītās partijas "Jaunais laiks" biedra Āra Audera rīcību, īsi pirms paziņojuma par lūgumu uzsākt kriminālvajāšanu pret viņu uzdāvinot visus savus īpašumus sievai un noslēdzot laulības līgumu, ar kuru visi šie īpašumi ir sievas īpašums?

2) Jūsu preses sekretāre ir sniegusi atbildi, ka Jūs šo uzskatot par privātas dabas jautājumu, kurš līdz ar to nav atbildams. Pēc kādiem kritērijiem jūs vadāties, uzskatot šo par privātas un nevis ētiskas dabas jautājumu?

3) Jūsu preses sekretāre ir sniegusi atbildi, ka katru nedēļu Jūs nesniedzat atbildes uz vairākiem preses jautājumiem. Pēc kādiem kritērijiem Jūs izvēlaties atbildamus un neatbildamus jautājumus?

4) Vai jautājumi, uz kuriem atbilstoši Jūsu palīga Dana Titava interpretācijai, Jūs neesot vēlējies atbildēt Latvijas radio intervijā, arī skāra privātas dabas jautājumus, vai arī uz tiem jūs nevēlējāties atbildēt citu iemeslu dēļ?

5) Uzskaitiet, lūdzu, – kādi bija šie iemesli, kuru dēļ Jūs nevēlējāties atbildēt uz konkrētiem jautājumiem?

6) Vai, Jūsuprāt, pastāv pareizi un nepareizi jautājumi un ar ko tie atšķiras?

7) Vai, Jūsuprāt, Ministru prezidents ir tiesīgs izvēlēties preses jautājumus, uz kuriem atbildēt un uz kuriem – ne?

8) Vai, Jūsuprāt, situācija, kad cilvēks izmanto likumdošanas normas, lai izvairītos no iespējama tiesas sprieduma, ir uzskatāma par privātas dabas jautājumu – un kāpēc?

9) Kādu iemeslu dēļ Jūs vairākas nedēļas vilcinājāties, pieprasot veselības ministra Āra Audera atkāpšanos?

10) Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu vadītās partijas biedrs Āris Auders laikā, kad viņš bija valsts amatpersona, ir rīkojies atbilstoši Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmai, kurā teikts, ka "ikviens no mums būs personīgi atbildīgs saviem vēlētājiem"?

11) Vai, Jūsuprāt, Jūsu vadītās partijas biedrs Āris Auders, šādā situācijā atdāvinot savus īpašumus un noslēdzot laulības līgumu, ir rīkojies atbilstoši iepriekšējā jautājumā minētajai Jūsu vadītās partijas programmatiskajai nostādnei?

12) Vai, Jūsuprāt, Jūsu atteikums sniegt atbildi uz uzdoto jautājumu par Jūsu partijas biedra rīcību atbilst Jūsu vadītās partijas programmā minētajai nostādnei, ka "valsts amatpersonu pienākums ir iespējami ātri sniegt godīgu, atklātu un izsmeļošu informāciju jautājumos, kas interesē žurnālistus un attiecas uz amatpersonu darbu"?

13) Cik nevajadzīgo darbavietu valsts pārvaldē ir likvidēts Jūsu vadītās valdības darbības laikā?

14) Cik lielā mērā Jūsu vadītās valdības darbības laikā ir paplašināts algoto sabiedrisko darbu apjoms?

15) Kā Jūsu vadītās valdības darbības laikā ir vienkāršota nodokļu politika?

16) Ko Jūsu vadītā valdība ir veikusi ražošanas attīstības paātrināšanai Latvijā?

17) Kādas aktivitātes Jūsu vadītā valdība ir veikusi, lai rūpētos par skolotāju un augstskolu pasniedzēju pastāvīgu izglītošanos?

18) Kad ir plānots dubultot veselības aprūpes budžetu, kas minēts Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā, un no kādiem līdzekļiem?

19) Par cik procentiem lielāks cilvēku skaits nākamgad valstī saņems zāles par brīvu?

20) Kad tiks īstenots Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā dotais solījums "valsts Tavu veselību apdrošinās bez maksas"?

21) Kā Jūs līdz šim konkrēti esat īstenojis Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā doto solījumu, ka Latvijā vara piederēs tautai?

22) Pēc kādiem kritērijiem Jūs atšķirat solījumus, kuri ir jāpilda, un solījumus, kuri ir jāpilda daļēji, vēlāk vai vispār nav jāpilda?

23) Kāds skaits jaunu un profesionālu skolotāju ir sākuši darbu Jūsu vadītās valdības darbības laikā?

24) Vai šo skolotāju atalgojums atbilst viņu kvalifikācijai, kāds tas ir un kā tiek aprēķināta atbilstība kvalifikācijai?

25) Vai Jūsu personiskais atalgojums atbilst Jūsu kvalifikācijai?

26) Kur Jūs ņemat no darba brīvo laiku, lai pieņemtu lēmumus par savu personisko līdzekļu ieguldīšanu?

27) Ņemot vērā Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā doto solījumu, ka valsts pārvaldē tiks nodrošināta pilnīga atklātība, kā Jūs vērtējat faktu, ka Valsts prezidenta kanceleja atsakās nodot atklātībai detalizētus datus par saviem izdevumiem?

28) Vai Jūs esat gatavs principiālai rīcībai šajā situācijā?

29) Kādā veidā Jūsu vadītā partija atbilstoši tās programmai gatavojas nodrošināt visiem masu informācijas līdzekļiem nodrošināt vienādas attīstības un darba iespējas?

30) Kad Jūsu vadītā partija plāno likumdošanā skaidri noteikt preses un citu masu informācijas līdzekļu redakcionālo neatkarību no jebkādas valsts uzraudzības?

31) Ko šajā jomā ir paveikusi Jūsu vadītā valdība?

32) Ko Jūsu vadītā valdība ir paveikusi, lai ieviestu tiesu reālas pašpārvaldes modeli un samazinātu tiesu varas atkarību no izpildvaras?

33) Kā Jūs komentējat straujo uzņēmumu maksātnespējas lietu skaita pieaugumu valstī?

34) Vai šis pieaugums nav saistīts ar Jūsu vadītas valdības prioritātēm?

35) Vai, Jūsuprāt, valsts pārvaldes sistēmā būtiskus posteņus var ieņemt cilvēki bez augstākās izglītības?

36) Kā Jūs komentējat faktu, ka visiem Jūsu palīgiem nav augstākās izglītības?

37) Kā un kāpēc Jūs vērtējat savu kā Ministru prezidenta darbu pēc desmit ballu sistēmas?

38) Kāpēc pretēji Jūsu publiskajiem apgalvojumiem par to, ka valsts pārvaldē tiks nodrošināta pilnīga atklātība, vēl joprojām sabiedrībai nav pieejama sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu rīkoto konkursu dokumentācija?

39) Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā solīts, ka valstī tiks radīts daudz jaunu darba vietu. Kad tas varētu notikt? Cik daudz jaunu darba vietu valstī jau ir radīts Jūsu vadītās valdības darbības laikā? Kā veikti šie aprēķini?

40) Vai, Jūsuprāt, Jūsu vadītā valdība jau ir īstenojusi Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā minēto apņemšanos panākt, ka birokrāti vairs neradīs šķēršļus uzņēmējiem? Ja nē, tad kādi ir iemesli? Kad Jūs varat garantēt šīs apņemšanās īstenošanu? No kā tas atkarīgs?

41) Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā norādīts, ka Latvijā bērni iegūs labu izglītību neatkarīgi no to vecāku ienākumiem? Kā Jūs plānojat īstenot šo apņemšanos? Kad tas tiks paveikts?

42) Cik telefonsarunu Jums bijis ar Ventspils domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu kopš Jūsu vadītās valdības darba sākuma? Par kādām tēmām Jūs runājāt?

43) Cik sarunu klātienē Jums bijis ar Ventspils domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu kopš Jūsu vadītās valdības darba sākuma? Par kādām tēmām Jūs runājāt?

44) Jūsu vadītās partijas apņemšanos vidū ir solījums veicināt vietējās produkcijas patēriņu. Ko Jūs konkrēti esat darījis, lai pildītu šo solījumu? Kādi ir Jūsu vadītās valdības plāni šajā jautājumā?

45) Vai Jūsu vadītās partijas solījums "Jaunais laiks attīstīs lauku infrastruktūru, un ceļi beidzot būs izbraucami visā Latvijā" tiks īstenots? Kad tieši? Ar kādiem līdzekļiem?

46) Kad tiks īstenots Jūsu vadītās partijas solījums, ka "tiesās strādās tikai godīgi tiesneši"? No kā atkarīga šī solījuma īstenošana? Ko konkrēti Jūs kā valdības vadītājs esat plānojis veikt šī gada laikā šī solījuma īstenošanai?

47) Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmā minēts, ka "kultūras vērtības tiks saglabātas ar īpašu likumu un netiks pieļauta to izsaimniekošana". Vai Jūs esat devis rīkojumu izstrādāt šādu likumprojektu? Kam un kad? Miniet, lūdzu, piecus piemērus, kad pēdējā gada laikā pirms Jūsu valdības darbības sākuma notikusi kultūras vērtību izsaimniekošana? Cik reizes Jūsu darbības laikā Ministru prezidenta amatā Jūs ar kultūras ministri esat pārrunājis kultūras vērtību izsaimniekošanas problēmu?

48) Kad un kā atbilstoši Jūsu vadītās partijas 4000 zīmju programmai tiks izbeigta Latvijas mežu izsaimniekošana?

49) Vai Jūs uzskatāt, ka valdības vadītājam ir ētiski izdarīt publiskus solījumus, bet pēc tam tos nepildīt?

50) Kā Jūs tagad paskaidrotu savu publisko izteikumu televīzijā: "Nu kā var nesolīt..."?

51) Vai Jūs varat par visiem solījumiem, kas minēti Jūsu vadītās partijas programmā un Jūsu vadītās valdības deklarācijā, nosaukt konkrētus to izpildes termiņus?

52) Ja jā, nosauciet, lūdzu, šos termiņus. Ja nē, paskaidrojiet, kāpēc Jūs to nespējat?

53) Vai Jūs uzskatāt, ka savā amatpersonas darbībā vienmēr esat stingri ievērojis partijas "Jaunais laiks" Ētikas kodeksu?

54) Lūdzu, izskaidrojiet, kā Jūs atbilstoši Jūsu svinīgajam solījumam ikdienā sekojat kristīgajām vērtībām. Vai Jūs varat uzskaitīt tās kristīgās vērtības, kurām ikdienā sekojat? Ja varat, uzskaitiet, lūdzu.

55) Vai ir arī tādas kristīgās vērtības, kurām Jūs kā Ministru prezidents ikdienā nesekojat? Kādas tās ir? Kāpēc?

56) Vai Jūs savā Ministru prezidenta darbā sajūtat Dieva palīdzību? Ja jā, tad – kā tieši? Ja nē, tad – kā Jūs skaidrojat to, ka nesajūtat šādu palīdzību?

57) Ko Jūs personiski esat paveicis, lai īstenotu Jūsu vadītās partijas programmā minēto mērķi – "uzlabot Latvijas pilsoņu patriotisko audzināšanu, militāro un vēsturisko izglītošanu, morālo un fizisko sagatavošanu"? Cik bieži Jūsu vadītās valdības darbības laikā Jūs šo tēmu esat pārrunājis ar izglītības un zinātnes ministru vai aizsardzības ministru? Kādus uzdevumus šajā saistībā Jūs viņiem esat devis?

58) Kādas ir Jūsu izjūtas, tagad raugoties TV kadros, kuros redzams, kā Jūs pirms Saeimas vēlēšanām staigājat pa dzīvokļiem un solāt cilvēkiem labākus laikus un lielākus pabalstus?

59) Kurā gadā Jūs kā valdības un partijas "Jaunais laiks" vadītājs tagad varat solīt šiem cilvēkiem labākus laikus un lielākus pabalstus?

60) Kādu iemeslu dēļ Jūs tagad vairs nestaigājat pa dzīvokļiem, tiekoties ar iedzīvotājiem, lai uzzinātu viņu problēmas?

61) Vai pirms nākamajām vēlēšanām Jūs gatavojaties rīkoties līdzīgi? Ja ne, tad kāpēc?

62) Kad un kur Jūs pēdējoreiz esat pārvietojies ar sabiedrisko transportu?

63) No kā, kad un kādos apstākļos Jūs iegādājāties 194 kvadrātmetru dzīvokli Rīgā, Brīvības ielā 103-4? Kam, kādos apstākļos un kādu iemeslu dēļ Jūs to pārdevāt vai nodevāt tālāk?

64) Kādas tagad ir Jūsu izjūtas, domājot par "Bankas Baltija" noguldītājiem? Vai Jūs jūtaties vainīgs viņu priekšā? Ja ne, tad – kāpēc? Ja jā, tad – ko Jūs plānojat darīt, lai mazinātu savu vainas apziņu?

65) Kādā tempā un līdz kādam līmenim, Jūsuprāt, Latvijā ir samazināms ēnu ekonomikas īpatsvars? Uz kādiem aprēķiniem balstīts Jūsu viedoklis?

66) Vai, Jūsuprāt, atbildīgos valsts amatos ir ieceļamas personas, kurām nav profesionālu zināšanu attiecīgajā jomā?

67) Vai Jūs saskatāt pretrunu starp saviem iebildumiem pret politiskas, neprofesionālas personas (TB/LNNK biedrs Vladimirs Makarovs) virzīšanu uz "Latvijas pasta" vadītāja posteni, un atbalstu citas politiskas, neprofesionālas personas (Jūsu vadītās partijas biedrs Madars Lasmanis) virzīšanu uz Privatizācijas aģentūras padomes locekļa amatu?

68) Ja jā, tad kāpēc Jūs šādu pretrunu esat pieļāvis un vai uzskatāt savu rīcību par ētisku? Ja nē, tad kā Jūs skaidrojat to, ka šādu pretrunu nesaskatāt?

69) Kā Jūs skaidrojat pretrunu starp savu nostāju Latvijas Bankas prezidenta amatā, kategoriski atsakoties nosaukt savu atalgojumu, un tagadējo nostāju par labu visa veida atklātībai un caurspīdīgumam?

70) Kāpēc, atbalstot atklātību un valsts līdzekļu taupīšanu, Jūs nedodat rīkojumu Ministru prezidenta biedram Aināram Šleseram publiskot adresātus, kuru sazvanīšanai no mobilā telefona viņš iztērējis prāvas naudas summas?

71) Ja Jūs uzskatāt, ka šāds rīkojums nebūtu tiesisks, kāpēc Jūs nemēģināt pārliecināt Šlesera kungu pašam publiskot šos adresātus? Vai Jūs uzskatāt, ka tā nav Jūsu politiskā un ētiskā atbildība, jeb arī tam ir kāds cits izskaidrojums? Kāds?

72) Kā Jūs skaidrojat to, ka laika posmā kopš vēlēšanām tik liels skaits būtiskos valsts posteņos esošu Jūsu vadītās partijas biedru vai Jūsu līdzgaitnieku (Armands Agrums, Pēteris Viņķelis, Āris Auders, Aivars Aksenoks) ir bijuši iesaistīti dažādos skandālos?

73) Pirms 8. Saeimas vēlēšanām Jūsu vadītā partija solīja, ka, "sākot no augšas, valsts pārvalde tiks attīrīta no korupcijas, birokrātijas un nekompetences". Nosauciet, lūdzu, divdesmit amatpersonas, kuras Jūsu vadītās valdības darbības laikā atbrīvotas no ieņemamā amata par nekompetenci?

74) Cik kopā ir amatpersonu, kuras Jūsu vadītās valdības darbības laikā ir atbrīvotas no ieņemamā amata par nekompetenci?

75) Nosauciet, lūdzu, divdesmit amatpersonas, kuras Jūsu vadītās valdības darbības laikā atbrīvotas no ieņemamā amata vai saņēmušas citu sodu par birokrātismu?

76) Cik kopā ir amatpersonu, kuras Jūsu vadītās valdības darbības laikā ir atbrīvotas no ieņemamā amata vai saņēmušas citu sodu par birokrātismu?

77) Kā Jūs vērtējat šo statistiku par amatpersonu skaitu, kuras kopš Jūsu vadītās valdības darbības sākuma atbrīvotas no ieņemamajiem amatiem par nekompetenci vai birokrātismu?

78) Vai šī statistika saskan ar Jūsu vadītās partijas priekšvēlēšanu solījumu, ka, "sākot no augšas, valsts pārvalde tiks attīrīta no korupcijas, birokrātijas un nekompetences"? Ja jā, tad – kāpēc? Ja nē, tad – kāpēc?

79) Uz kādas informācijas pamata Jūs 23. maijā notikušo protesta pasākumu pret skolu pāreju uz latviešu mācību valodu novērtējāt kā Latvijai naidīgo spēku iespēju parādīt sevi? Nosauciet, lūdzu, vismaz trīs Latvijā reāli pastāvošos Latvijai naidīgos spēkus, kā arī kritērijus, pēc kuriem ir atzīts, ka šie spēki ir Latvijai naidīgi.

80) Uz kādas informācijas pamata Jūs šā gada maijā paudāt publisku viedokli, ka šī ir pēdējā Latvijai naidīgo spēku iespēja parādīt sevi? Vai tagad Jūs uzskatāt šo viedokli par pamatotu?

81) Laikraksta “Diena” šā gada 26. jūlija pielikumā “Sestdiena” Jūs esat raksturots kā amatpersona un cilvēks, “kura interese par mehānismiem šķiet lielāka nekā par dzīvām būtnēm”. Kā Jūs varat komentēt šo raksturojumu?

82) Šajā pašā pielikumā atstāstīts gadījums, kad Latvijas Televīzijā “no priekšniecības” saņemts rīkojums nekad neizmantot kadrus, kuros Jūs redzams paklūpot pie ieejas Latvijas Televīzijas ēkā, kā arī plati smaidot un kārtojot kaklasaiti. Kā Jūs varat komentēt šo situāciju un šo rīkojumu?

83) Vai minētais rīkojums saistīts ar spiedienu no Jūsu vai kādu ar Jums saistītu personu (piemēram, Jūsu palīgs Dans Titavs) puses? Ja jā, tad kāpēc? Ja nē, tad kāpēc, pēc Jūsu domām, šāds rīkojums tapis?

84) Vai Jūs atbalstītu minēto kadru rādīšanu Latvijas Televīzijā? Vai Jūs esat gatavs apliecināt šādu atbalstu Latvijas Televīzijas Ziņu dienestam?

85) Vai laikā, kad Jūs pildāt Ministru prezidenta pienākumus, Jūs esat saņēmis tiešus vai netiešus draudus, kas saistīti ar Jūsu darba pienākumu veikšanu? Ja jā, tad kad un kādus? Kā Jūs uz tiem esat reaģējis?

86) Vai laikā, kopš Jūs esat partijas “Jaunais laiks” vadītājs, Jūs esat saņēmis tiešus vai netiešus draudus, kas saistīti ar Jūsu politisko darbību? Ja jā, tad kad un kādus? Kā Jūs uz tiem esat reaģējis?

87) Kā Jūs kā Ministru prezidents skaidrojat – kādu konkrētu iemeslu dēļ Jums nepieciešama personiskā apsardze, arī dodoties atpūtas braucienos?

88) Vai Jūs atbalstāt personiskās apsardzes piešķiršanu arī pašvaldību vadītājiem? Ja jā, tad kādu apsvērumu dēļ? Ja nē, tad kādu apsvērumu dēļ?

89) Kāds, Jūsuprāt, ir Latvijai piemērotākais demokrātijas modelis? Nosauciet, lūdzu, tā būtiskākās iezīmes.

90) Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās demokrātijas iezīmes?

91) Vai, Jūsuprāt, Latvija ir tiesiska valsts? Kas, Jūsuprāt, par to liecina?

92) Nosauciet, lūdzu, Jūsuprāt, galvenās tiesiskas valsts iezīmes.

93) Vai Jūsu palīgiem ir jāzina Jūsu vadītās partijas programma un valdības deklarācija? Kā Jūs vērtējat to, ka Jūsu preses sekretāre (palīdze) Kristīne Jučkoviča nav lietas kursā, piemēram, par to, kas ir šajos programmatiskajos dokumentos minētie algotie pagaidu sabiedriskie darbi, un mēģina to noskaidrot no žurnālista, kas uzdod ar šo tēmu saistītu jautājumu?

94) Vai Ministru prezidenta birojā ir domāts par kādiem kvalifikācijas celšanas kursiem, lai premjera viedokļa paudējus iepazīstinātu ar valdošās koalīcijas un valdības mērķiem, solījumiem un uzdevumiem? Ja jā, tad kad tādi varētu notikt? Ja nē, tad kāpēc?

95) Presē daudzkārt tiek minēti (pēdējoreiz – skat. “Dienas Bizness” 24.07.03) Jūsu vadītās partijas priekšvēlēšanu solījumi panākt, ka valsts budžetā ieplūdīs papildu 400 miljoni latu. Precizējiet, lūdzu, - kas un kad šajā saistībā īsti ir solīts, ko un kādas summas esat solījis Jūs pats un ko – citi Jūsu partijas pārstāvji.

96) Jau minētajā laikraksta “Dienas Bizness” numurā izteikts viedoklis, ka “šābrīža budžeta sastādītāji ir pragmatiski aprēķinātāji, kuri apzināti samazina prognozes, lai vēlāk, kad plāni bez īpašas piepūles tiks pārpildīti, varētu sist sev pie krūts, uzsverot, ka jaunā slota slaucījusi tīri un ar pilnu atdevi”. Kā Jūs varat komentēt šo izteikumu? Vai tas atbilst patiesībai? Ja jā, tad kāpēc Jūs pieļaujat šādu situāciju? Ja nē, tad kāpēc?

97) Kā Jūs komentējat bijušās Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājas Noras Ikstenas viedokli, nosaucot par neētisku Jūsu rīcību, vainojot kultūras ministri Ingūnu Rībenu un kultūras cilvēkus par to, ka viņu lielības un vaimanu dēļ pārējie ministri noraidījuši priekšlikumu nosaukt kultūru kā trešo budžeta prioritāti līdzās integrācijai ES un NATO?

98) Vai Jums kā Ministru prezidentam ir gadījies rīkoties neētiski? Ja nē, tad – kā Jums tas izdevies? Ja jā, tad – kādās konkrētās situācijās?

99) Vai Jums kā politiķim ir gadījies rīkoties neētiski? Ja nē, tad – kā Jums tas izdevies? Ja jā, tad – kādās konkrētās situācijās?

100) Kāpēc, Jūsuprāt, valsts budžeta projekta sagatavošanā jādod priekšroka nevis civilizētām metodēm, bet gan "zvēra atmodināšanai" ministros? Un kā precīzi saprast šo Jūsu izteikumu?

101) Vai Grigorijs Krupņikovs joprojām ir Jūsu autoritāte ārlietu jautājumos? Vai viņš partijas "Jaunais laiks" ietvaros šajā kapacitātē tiek pilnvērtīgi izmantots? Kā tieši?

102) Kāds ir Jūsu kā Ministru prezidenta viedoklis par Ministru prezidenta biedra Aināra Šlesera profesionālajām spējām? Kā Jūs argumentētu savu viedokli?

103) Vai, Jūsuprāt, Ainārs Šlesers būtu piemērota kandidatūra Ministru prezidenta postenim, ja tas būtu vakants? Vai Jūs atbalstītu Aināra Šlesera kandidatūru šim postenim, ja Jums to nāksies pamest?

104) Kāds ir Jūsu kā Ministru prezidenta un politiķa viedoklis par bijušo Tautas partijas priekšsēdētāju Andri Šķēli? Kā Jūs to argumentētu?

105) Cik telefonsarunas un sarunas klātienē Jums kopš stāšanās pie Ministru prezidenta pienākumu pildīšanas bijušas ar "Parekss–bankas" prezidentu Valēriju Karginu? Pēc kura iniciatīvas tās notikušas un kad? Kādas tēmas skartas šajās sarunās, kāds bijis to rezultāts?

106) Kāds ir Jūsu viedoklis par faktu, ka atsevišķiem Latvijas politiķiem pieder personiskas šaujamieroču kolekcijas? Vai Jums ir zināmi šādi politiķi?

107) Vai Jūs uzskatāt sevi par amatpersonu, kas izprot kultūras lomu sabiedrības un valsts dzīvē? Argumentējiet, lūdzu, savu uzskatu.

108) Kāda, Jūsuprāt, ir kultūras loma sabiedrības un valsts dzīvē vispār un konkrēti Latvijas sabiedrības un valsts dzīvē?

109) Paskaidrojiet, lūdzu, ko Jūsu vadītā valdība un Jūs kā Ministru prezidents personiski esat paveikuši, lai apturētu Jūsu vecgada vakara runā pieminēto Latvijas tautas izmiršanu. Vai šis publiskais arī bija viens no tiem solījumiem, kurus Jūsu negrasāties pildīt? Ja jā, tad kāpēc? Ja nē, tad kādus konkrētus pasākumus Jūs gatavojaties šajā jomā veikt tuvākā mēneša laikā?

110) Kas, Jūsuprāt, Latvijā jāveic, lai palielinātu kultūras lomu sabiedrības un valsts dzīvē? Vai Jums ir programma šādiem pasākumiem? Ja ir, tad – kādas ir tās galvenās sastāvdaļas? Ja nav, tad – kādu iemeslu dēļ?

111) Kā Jūs kā Ministru prezidents varat komentēt Strasbūras starptautiskās cilvēktiesību tiesas spriedumu Aleksandra Laventa lietā?

112) Kā Jūs šo spriedumu varat komentēt kā bijušais Latvijas Bankas prezidents?

113) Kā Jūs tagad varat izskaidrot savus 1995. gada komentārus par Aleksandru Laventu kā blēdi un afēristu? Vai Jūs joprojām paliekat pie sava viedokļa, neraugoties uz tiesu spriedumiem? Kāpēc?

114) Kas, Jūsuprāt, ir Jūsu vadītās valdības profesionālākais veikums? Kāpēc?

115) Kas, Jūsuprāt, ir Jūsu vadītās valdības neprofesionālākais veikums? Kāpēc?

116) Vienā no priekšvēlēšanu preses konferencēm Jūs laikraksta "Vakara Ziņas" žurnālistam atbildējāt, ka Jums ir kauns viņa mātes vietā. Sakiet, lūdzu, kādu cilvēku māšu vietā Jums kā amatpersonai vēl ir bijis kauns kopš Jūsu iesaistīšanās politikā? Nosauciet, lūdzu, šos gadījumus un argumentējiet šī kauna iemeslus katrā no šiem gadījumiem.

117) Vai Jūs jutāt kaunu pats savas mātes vietā, dodot rīkojumus par finansējuma samazināšanu Veselības un Labklājības ministrijām nākamā gada budžeta projektā? Jā jā, tad – kāpēc? Ja nē, tad – kāpēc? Vai pieļaujat iespēju, ka šādu kaunu Jūs vēl varētu izjust? Kāda ir Jūsu prognoze – kādos apstākļos tas varētu notikt?

118) Vai Jūs neplānojat tuvākajos gados rīkot vēl vienu ziedojumu vākšanu savā labā? Ja nē – kādu iemeslu dēļ? Ja jā – kādu iemeslu dēļ?

119) Vai Jūs domājat, ka Ministru prezidentam jārāda pozitīvais piemērs savas valsts iedzīvotājiem dažādās dzīves sfērās? Ja jā, tad – kāpēc un kādās sfērās? Ja ne, tad – kāpēc? Vai Jūs to, Jūsuprāt, rādāt? Ja jā, tad – kurās un kā? Ja nē, tad – kādu iemeslu dēļ?

120) Pirms 8. Saeimas vēlēšanām Jūs publiski izteicāties, ka par premjerministra algu neesot iespējams pat uzvalku iegādāties? Sakiet, lūdzu, vai tagadējā Ministru prezidenta alga Jums šķiet pietiekama uzvalka iegādei? Cik, pēc Jūsu domām, ir jāmaksā Ministru prezidenta uzvalkam? Vai Jūsu uzvalki atbilst šim kritērijam?

121) Kā Jūs izprotat terminu “valdības prioritāte”? Kā, Jūsuprāt, Jūs līdz šim esat īstenojis Jūsu vadītās partijas pirms vēlēšanām nosauktās prioritātes?

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.
Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form