Latvijas sabiedrības protesta vēstule pret grozījumiem Augstskolu likumā
Foto: DELFI

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto Augstskolu likuma grozījumu projektu tostarp tiek pieļauta iespēja Latvijas valsts augstskolās ievēlēt rektorus, kas nepārvalda latviešu valodu (17. panta 8. punkts: "Augstskolas rektora amatā var iecelt ārvalsts pilsoni. Ja rektora amatā ieceļ ārvalstu pilsoni, viņam jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā").

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Nesenajā 2017. gadā Rektoru padomes ģenerāldirektors Jānis Bernāts skaidri un pamatoti atzina: "[..] par prasībām rektoram nevarētu diskutēt, jo viņam būtu jāzina valsts valoda augstajā C1 līmenī." Nekas nav mainījies. Turklāt iespēja valsts augstskolās ievēlēt valsts valodu nezinošus rektorus neatbilst pašas valsts definētajiem mērķiem Latvijā stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas un plašu latviešu valodas lietojumu. Un ir apšaubāms, vai šāda norma var sniegt tos cerētos ieguvumus saistībā ar Latvijas augstskolu izcilību, kuru vārdā likuma izmaiņas tiek piedāvātas.

Nav noliedzama nepieciešamība attiecīgajās studiju programmās un studiju kursos samērīgā apjomā iesaistīt ārvalstu ekspertus un pasniedzējus (ne vienmēr ir būtiski noteikt obligātu prasību zināt valsts valodu). Tomēr virzība uz Latvijas valsts augstskolu vadīšanu svešvalodā (skaidrs, ka likumā iekļautā atruna par tulkošanu faktiski paliktu formālas izpildes līmenī; sociolingvistiski pētījumi liecina par latviešu slieksmi arī daudz vienkāršākās situācijās saskarsmē ar cittautiešiem pie pirmās izdevības atteikties no latviešu valodas) nozīmē, ka ikdienā augstskolā ar latviešu valodu nezinošu rektoru nenovēršami mainītos darba un dokumentācijas valoda, liela administratīvo darbību un saziņas daļa notiktu svešvalodā.

Var apšaubīt, vai cilvēks, kas plāno iesaistīties Latvijas intelektuālās un akadēmiskās vides attīstīšanā, spētu to darīt efektīvi un kvalitatīvi, ja viņam līdztekus nav bijusi vēlme apgūt latviešu valodu, kas ir nosacījums patiesai klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā un pilnvērtīgai konteksta izpratnei, bet konteksta izpratne savukārt ir nosacījums kvalitatīvam, Latvijas specifiskajām vajadzībām un interesēm atbilstošam rektora darbam. Maz ticams, ka izcila personība, kas mērķtiecīgi iecerējusi darboties Latvijas augstākajā izglītībā, to izlemtu darīt vien rektora vakances līmenī un neizprastu valodas zināšanu nozīmi. Loģiska secība būtu ierašanās šeit akadēmiskā vai zinātniskā darbā, pakāpeniska situācijas apzināšana un valodas apgūšana, lai pēc tam pretendētu uz augstiem amatiem. Iespējas pilnvērtīgi mācīties valodu līdztekus intensīvajam rektora darbam būtu apgrūtinātas, turklāt, kā zināms, pusmūžā valodas apguve prasa ievērojamus pūliņus.

Rektors ir augsts, intelektuāli piesātināts un prestižs amats; rektors pilda ne vien tehniska rakstura administratīvus uzdevumus un rūpējas par attiecīgās iestādes kvalitatīvu darbu šaurā izpratnē, bet savā darbībā iemieso un attīsta Latvijas valstiskās un kultūras vērtības. Jāpiebilst, ka privāto augstskolu parasti šaurais, nišas darbības raksturs ir pavisam cits gadījums, ko nevar salīdzināt ar tiem uzdevumiem, kurus pilda valsts augstskolas.

Vēl viens solis virzienā uz atteikšanos no latviešu valodas akadēmiskajā jomā būtu arī zīmīgs un ārkārtīgi nevēlams signāls Latvijas sabiedrībai – ar to pati valsts pasludinātu, ka latviešu valoda Latvijā ir šķērslis ceļā uz kvalitāti un izcilību. Tam var būt nelabvēlīgas ilgtermiņa sekas saistībā ar latviešu valodas prestižu, sabiedrības lingvistisko attieksmi un motivāciju apgūt un izmantot latviešu valodu. Ir bijuši daudzi mēģinājumi dažādās jomās ar dažādu argumentāciju priekšplānā izvirzīt angļu valodu kā prioritāru, ērtāku, izdevīgāku. Jāatzīst, ka šādi centieni atgādina nesenajā okupācijas laikā raksturīgos mēģinājumus visur iebīdīt krievu valodu un latviešu valodu klusi "izņemt" no dažādiem ikdienas lietojuma posmiem; toreiz sabiedrība protestēja un nepieļāva. Vienīgā atšķirība, ka krievu valodas vietā nākusi angļu valoda.

Pašreizējā situācijā, kad Latvijā angļu valodas klātbūtne ikdienā jau ir ievērojami pieaugusi un latviešu valodas lietotāji lavīnveidīgi paši ir pieslējušies angļu valodas izmantošanai profesionālajā darbībā un sadzīvē, īpaši rūpīgi jāapsver jebkurš lēmums, kas vēl vairāk pastiprina angļu valodas dominanci, bet otrā plānā atbīda latviešu valodu.

Augstāko izglītību ilgstoši novārdzina ar finansējuma nepietiekamību un strukturālām nepilnībām saistības problēmas. Šo iemeslu (nevis latviešu valodas zināšanu nosacījuma dēļ) augstskolas nespēj piesaistīt spējīgākos jaunās paaudzes pārstāvjus ar izcilu izglītību (un turklāt ar latviešu valodas zināšanām), kas iegūta Latvijā vai labākajās ārvalstu universitātēs.

Un – vai gan varam iedomāties kādu citu mūsdienīgu, sevi cienošu valsti, kurā valsts augstskolu vadītu attiecīgo valsts valodu nezinošs rektors? Jāpiebilst, ka izslavēto Tartu Universitāti, ko labprāt piemin visdažādākajos kontekstos, vada igaunis.

Ar parakstu apliecinu, kas esmu pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot.

 1. Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

 2. Guntars Dreijers, Ventspils Augstskola, asoc. prof., Dr. philol.

 3. Inga Kaija, Rīgas Stradiņa universitātes docente, Dr. philol.

 4. Silga Sviķe, Dr. philol., Ventspils Augstskolas docente, pētniece

 5. Andrejs Veisbergs, LU profesors, LZA īstenais loceklis

 6. Gunita Irbe, skolotāja

 7. Ieva Kūla-Zīle, Rīgas 85. vidusskola, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja

 8. Agnese Dubova, Ventspils Augstskola, doc., vad. pētniece, Dr. philol.

 9. Evelīna Zilgalve, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas zinātniskā asistente, Mg. hum.; Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste

 10. Dace Frīdenberga-Samete, Liepājas Universitātes pedagoģijas studente, Mg. philol.

 11. Ieva Vizule, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore

 12. Gita Pohevica Rīgas Purvciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 13. Sandra Krūze- Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas latv. val. un lit. skolotāja.

 14. Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotājs, Dr. philol.

 15. Iveta Ratinīka, dzejniece, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja

 16. Anna Vulāne, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

 17. Aija Sīle, Ventspils Augstskola, lektore, Mg. philol., Mg. soc.

 18. Daina Kardaša, tulkotāja

 19. Raimonds Grants, Mg. soc. sc., komunikācijas un vides speciālists, topošais doktorants.

 20. Ženija Minka, Ventspils Augstskolas bak. studiju programmas "Tulkošana" absolvente, Zāras Universitātes (Vācija) studente

 21. Ieva Treulande, Ventspils Augstskola, studente un tulkotāja

 22. Inese Spīča, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, profesore, Dr.oec.; izglītības zinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības LZP eksperte; zinātniskās institūcijas "Biznesa kompetences centrs" vadošā pētniece, direktore

 23. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, LU, doc., Dr. paed.

 24. Jūlija Timofejeva, Rīgas Juglas vidusskola, vēstures skolotāja

 25. Nadīna Jestela, valodniece, vācu valodas filoloģe, pasniedzēja Vācu Nodarbināto Akadēmijā Menhengladbahā (Vācijā)

 26. Ernests Spīčs, zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs, pētnieks.

 27. Ieva Voita

 28. Laura Mauliņa, Ventspils Augstskola, maģistru studiju programmas "Lietišķo tekstu tulkošana" studente, tulkotāja.

 29. Kristiāna Kuzmina, LU HZF doktorantūras studente.

 30. Diāna Laiveniece, LiepU prof., Dr. paed.

 31. Ieva Ozola, Dr.philol., Liepājas Universitātes asociētā profesore, zinātnes prorektore

 32. Māris Baltiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs, profesors, Dr.habil.med.

 33. Jānis Veckrācis, Dr. philol., valodnieks, Ventspils Augstskolas pasniedzējs

 34. Dace Znotiņa, Mg. sc. ing., Mg. soc., mājas lapas administratore/mārketinga speciāliste

 35. Linda Dziļuma, LU, studente

 36. Rudīte Menģelsone (Kalpiņa), Mg. hist., rakstniece, žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore

 37. Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes lektore, Mg. philol.

 38. Ina Lenca, galvenā bibliogrāfe, LU VFF maģistrante

 39. Vēsma Lēvalde, Liepājas Universitāte, Dr.art.

 40. Aija Jēriņa, Dr. biol., molekulārā bioloģe

 41. Anda Kuduma, Liepājas Universitāte. asoc. prof., Dr.philol.

 42. Inga Laizāne, Rīgas Stradiņa universitāte, doc., Dr. philol.

 43. Anna Stafecka, Latvijas Universitāte, vadošā pētniece, Dr. philol.

 44. Arnis Koroševskis, Mg. philol., muzeja darbinieks un literatūrkritiķis

 45. Pāvels Jurs, skolotājs, (Liepājas Universitāte), asoc. profesors, Dr.paed.

 46. Linda Zulmane, Liepājas Universitāte, lekt., mg. philol.

 47. Maija Demitere, māksliniece, Liepājas Universitātes docente

 48. Vita Smiltniece, Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļas personāla speciāliste

 49. Agnese Matisone-Jonāne, Vecākā klientu servisa administratore

 50. Juris Baldunčiks, Ventspils Augstskolas profesors, Dr. philol.

 51. Aldona Bluķe, arhīviste

 52. Edgars Lāms, Dr. philol., Liepājas Universitātes profesors

 53. Astra Skrābane, Dr.philol., asoc. prof., Ventspils Augstskola

 54. Ilze Isaka, māksliniece-datorgrafiķe

 55. Māra Zeltiņa, Liepājas Universitāte, , doc., Dr. biol.

 56. Kristers Andersons

 57. Diāna Neimane, tulkotāja, Ventspils Augstskolas lektore

 58. Kristiāna Smiltiņa, Rīgas 33. vidusskolas angļu valodas skolotāja

 59. Kristiāns Jakubovskis, Latvijas Universitāte, prof. bak. programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa students

 60. Lelde Krūmiņa, LU PPMF studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1. kursa studente.

 61. Kristiāna Šeiko, Latvijas Universitātes 1.kursa studente, topošā latviešu valodas un literatūras skolotāja.

 62. Agita Stengrevica, mg.paed, Liepājas Universitātes galvenā lietvede

 63. Jete Zumente, Latvijas Universitātes studente

 64. Ina Druviete, Dr. habil. philol., LU profesore

 65. Sandra Dieziņa, žurnāliste

 66. Ilze Ašmane, Babītes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 67. Ainārs Dimants, Biznesa augstskolas "Turība" profesors komunikācijas teorijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

 68. Linda Lauze, valodniece, Liepājas Universitātes profesore, Dr. philol.

 69. Ilma Neimane, LiepU docente., Dr.paed.

 70. Vineta Poriņa, Dr. philol., valodniece sociolingviste

 71. Dace Markus, Liepājas Universitātes prof., Dr. habil. philol.

 72. Lilita Ābele, PhD studente, lektore

 73. Anda Apsīte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, angļu valodas skolotājs).

 74. Jānis Gailis, psihoanalītiķis, psihiatrs, psiholoģijas doktors, Montreijas Medicīniski psihopedagoģiskā centra (CMPP de Montreuil) direktors

 75. Renāte Braumane, sākumskolas skolotāja

 76. Aigars Snikus, kokapstrāde.

 77. Solvita Štekerhofa, Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja

 78. Mirdza Paipare, Liepājas Universitāte doc., Mg.sc. sal, Mg. music.

 79. Sandra Marta Grudule, žurnāliste, dzejniece)

 80. Liene Markus-Narvila, LU Latviešu valodas institūta pētniece, Dr. philol.

 81. Sigita Kušnere, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, lektore, pētniece, Mg. philol.

 82. Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes doc., Dr. paed.

 83. Maija Priedīte, dzejniece

 84. Ilze Briediņa, kultūras metodiķe

 85. Aija Daume, pensionāre

 86. Ināra Lazdiņa, sākumskolas skolotāja

 87. Maija Rozīte, bērnudārza audzinātāja

 88. Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas skolotāja

 89. Rudīte Jaunzema, Ziemeru pagasta bibliotekāre

 90. Ilze Kaktiņa, pensionāre

 91. Solveiga Šteinberga, jaunā māmiņa

 92. Arta Mende, filoloģe-pedagoģe, tūrisma speciāliste, novadpētniece

 93. Anita Elste, tulkotāja, VeA absolvente

 94. Evita Pēce, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja 1. kursa studente

 95. Elvīra Kalniņa

 96. Justīne Kuzņecova, tulkotāja (maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā)

 97. Aija Kalniņa

 98. Adrija Enrika Ēdele, tulkotāja

 99. Sintija Ozola, Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura līmeņa studente

 100. Madara Strauta, mārketinga un sociālo tīklu speciāliste, LU absolvente

 101. Inta Kulberga, Liepājas Universitāte, VSZF dekāne, Dr. sc. administr.

 102. Dainis Deigelis, dzejnieks, sociālais mentors biedrībā "Latvijas Sarkanais Krusts"

 103. Alīda Samuseviča, Liepājas Universitāte, profesore, Dr.paed., Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece

 104. Agnese Žuravska, tulkotāja, Ventspils Augstskolas absolvente

 105. Iveta Šimkus, dzejniece, filosofijas maģistre, latviešu valodas skolotāja

 106. Zane Bičevska, LU asoc. prof., Dr. Comp.Sc.

 107. Ginta Gaurilova, tulkotāja / Ventspils Augstskolas Profesionālais bakalaurs tulkošanā

 108. Ņina Zemurbeja, Laidu pamatskola, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

 109. Toms Enģelis, tulkotājs

 110. Madara Lindmane, Liepājas Universitātes Erasmus+ koordinatore

 111. Baiba Ozola, angļu filologs, tulks

 112. Pāvels Rozīts, datortehniķis [Liepājas Universitāte]

 113. Kristīne Kārkliņa, Liepājas Universitāte lekt., Mg. paed.

 114. Matīss Mačulāns, Tulkošanas studiju fakultātes students

 115. Artūrs Viļums, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna p.i., Mg. translat.

 116. Laima Lībeka, grāmatvedis

 117. Inga Vaseremane, Liepājas Universitāte, Galvenā speciāliste projektu vadībā

 118. Mag. Ilze Jansone, tulkotāja

 119. Silvija Ausma Sardiko ,bibliotekāre

 120. Sintija Leigute, Starptautiskā koordinatore

 121. Juris Pavītols Liepājas Universitāte, lektors, mg. sc. educ.

 122. Gunta Šnipke, dzejniece, Mg. arch.

 123. Mg. translat. Arturs Krastiņš, Valsts valodas centra terminologs

 124. Pēteris Ūdris, tulkotājs

 125. Agita Kazakeviča, Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda redaktore

 126. Krista Jekimova, Rīgas Stradiņa universitāte, fizioterapeits

 127. Dr. Ilze Plaude, tulce

 128. Kristīne Jarinovska, Dr. iur.

 129. Natālija Lāce, Latvijas Nacionālā arhīva Kinofonofoto dokumentu arhīva eksperte

 130. Agnese Leikuse, tulkotāja

 131. Kaspars Melkis, University of Brighton, MPharm (farmaceits)

 132. Maija Burima, Dr. philol, profesore

 133. Krišjānis Lācis, LU, mg. phil.

 134. Ieva Ķilla, tulkotāja, Ventspils Augstskolas studente

 135. Harijs Kaija, IT speciālists, MComp, sistēmanalītiķis

 136. Rafaels Martins Kalvo, Ventspils Augstskolas lektors un valodniecības doktorants

 137. Simona Laiveniece, Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, mg. philol.

 138. Sanda Rapa, Latvijas Universitāte, Dr. philol.

 139. Olga Blauzde, Liepājas Universitātes doc., Mg.mus, Mg.paed., Mg.sc.sal

 140. Veronika Mikuļiča, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

 141. Mārīte Znotiņa bezdarbniece

 142. Zane Aukmane, Ventspils augstskolas studente

 143. Samanta Ērgle, Ventspils Augstskola, Tulkošanas studiju fakultātes studente

 144. Diāna Dombrovska, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studente

 145. Justīne Priedīte, Laboratorijas kvalitātes speciāliste, augstākā izglītība biotehnoloģijā (OMTK), pašlaik studēju uzņēmējdarbību un vadīšanu (RTU IEVF).

 146. Liene Pužule, tulks

 147. Anete Alpa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes fakultātes studente

 148. Kristaps Blaubergs, Ventspils Augstskola, 2. kursa students

 149. Gints Neimanis, lektors

 150. Dina Bite, LLU asoc.prof., Dr.sc.soc.

 151. Dinija Želve, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 2. kursa studente

 152. Agnese Cera, mg.philol., RSU

 153. Velga Laugale, Liepājas Universitāte, doc., Dr. philol.

 154. Sanita Stepena, skolotāja, humanitāro zinātņu maģistre.

 155. Baiba Lāma-Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

 156. Pēteris Vanags, Latvijas Universitātes profesors, Dr. habil. hum.

 157. Pret. Liene Bušujeva

 158. Evija Liparte, Mg. philol., tulkotāja/tulce

 159. Kristīne Lipska Lasmane, pedagoğijas mağistrs

 160. Dr.paed. Beatrise Garjāne

 161. Andris Lasmanis (latvietis)

 162. Tija Zīriņa, Latvijas Universitāte, Dr. psych., profesore

 163. Skaidrīte Rudzinska, Ekziperī vidusskola, latviešu valodas skolotāja

 164. Līga Ronesala, PVD arhivāre

 165. Paula Sonita Deruma, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.klases skolniece

 166. Andrejs Smatovs, students

 167. Elena Kosheleva, Privātas skolas "Patnis" krievu valodas skolotāja, Dr.oec

 168. Inguna Zeiza, Garozas pamatskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 169. Rudīte Eglone

 170. Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā "Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs"

 171. Ksenija Rudzīte, mākslas zinātniece

 172. Viktorija Kuzina, pensionāre, Dr. philol.

 173. Solveiga Helviga, Garozas pamatskola bioloģijas-ķīmijas ,ģeogrāfijas skolotāja

 174. Māris Derums, investors

 175. Guntis Zīle

 176. Ilze Klikuce, Valsts probācijas dienests, vecākā probācijas speciāliste

 177. Anna Šēfere, maģistra grāds rakstniecības studijās

 178. Nadežda Kopoloveca, Latvijas Universitātes docente, Dr.philol.

 179. Egīls Zirnis, LVU 1980. gada absolvents

 180. Anna Āboliņa

 181. Dace Žibala, lektore, Mg. paed., Mg. philol., Rīgas Stradiņa universitāte

 182. Helēna Vecenāne, Dr.paed., asoc. prof. sporta jomā

 183. Māra Ansonska, Garozas pamatskola, mūzikas skolotāja

 184. Jolanta Žaklīna Dudone, Ventspils Augstskola, studente

 185. Helga Kluce, 11. klase, Rīgas 47. vidusskola

 186. Kristīne Dmitrijeva, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, pedagogs

 187. Gunta Žukovska datorikas, matemātikas skolotāja privātā vsk. "Patnis"; MSĢ JTV

 188. Evelīna Rudzīte, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolniece

 189. Viktorija Prytulyak, Ventspils Augstskolas maģistrante/tulkotāja

 190. Guntis Vāveris, vēsturnieks

 191. Zanda Gūtmane, Liepājas Universitāte, prof., Dr. philol.

 192. Elvijs Ādams Apse, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. B klases skolnieks.

 193. Sanita Štrausa, piegādātāju vadītāja

 194. Svens Kuzmins, aktieris

 195. Mārtiņš Bērziņš, Ojāra Vācieša muzeja speciālists

 196. Linda Ulāne, jaunatnes darbinieks

 197. Amanda Rūta Vieško, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente

 198. Agata Babina, Liepājas Universitāte, Mg. hum, spāņu valodas lektore, 3. kursa doktorante Valodniecībā.

 199. Gunta Gaidamaviča, Mg. art., žurnāliste

 200. Mikus Dzenītis, Mg.Sci.Soc.

 201. Aleksandrs Vabelis, Mākslas un dizaina students

 202. Laimute Balode, asoc. prof., Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

 203. Anna Paula Gruzdiņa, tulkotāja, Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe

 204. Sonora Bogdanova, TSF studente

 205. Elza Gruzdiņa, ārste

 206. Dina Poriņa, literārā redaktore laikrakstā "Kurzemnieks", Mg. philol.

 207. Lelde Āre, LU PPMF maģistra programmas "Izglītības vadība" studente, I. Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 208. Viesturs Kokins, Ventspils Augstskolas absolvents

 209. Gita Groza, dzejniece, humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā

 210. Linda Grīnberga, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste

 211. Ingus Barovskis, Dr.philol., pētnieks, LU HZF, docents, Ekonomikas un kultūras augstskola

 212. Krista Grietena, franču valodas skolotāja

 213. Lauma Veita, Liepājas Universitāte. lektore, mg.paed.

 214. Anete Kona, tulkotāja

 215. Inga Puriņa

 216. Agija Ābiķe-Kondrāte, Mg. philol., Latvijas Universitāte

 217. Anna Priedola, Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja v.i., Mg. art.

 218. Maija Kūle, filosofe, Dr.habil.phil., prof.

 219. Roberts Džeriņš

 220. Ilze More, Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās (Liepājas universitāte)

 221. Ojārs Lāms, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē, Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

 222. Sintija Jankovska, grāmatvede

 223. Ilze Ruža, Latvijas Universitāte, Lietišķās valodniecības centrs, lektore

 224. Jānis Danovskis, pašlaik bezdarbnieks

 225. Māra Grudule, Latvijas Universitāte, prof., Dr. philol.

 226. Adrija Andersone, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaura programmas studente

 227. Zigmārs Jāzeps Kļaviņš, students

 228. Nika Dadzīte, studente, LSPA fizioterapija

 229. Daira Melbārde, studente LSPA

 230. Lauris Norenbergs, LSPA fizioterapijas programmas students

 231. Sandris Norenbergs, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2. studiju gads fizioterapija

 232. Sofija Urtāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursa studente programmā "Latviešu valodas un literatūras skolotājs, franču valodas skolotājs"

 233. Justīne Staudža, students

 234. Daiga Deksne, filoloģijas zinātniskā grāda kandidāte, LU

 235. Līvija Karro, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

 236. Vita Balama, Ventspils Augstskola, doc., Dr.paed.

 237. Daiga Kalniņa, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

 238. Līga Apsēna, bioloģe

 239. Elīza Liena Ļaksa, Biznesa augstskolas Turība sekretāre.

 240. Liene Ločmele

 241. Gunda Purakalne

 242. Agrita Priedīte, Mg. paed. , kanisterapeits

 243. Iveta Kaktiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskola, kokles spēles skolotāja

 244. Linda Jurkeviča, logopēds maģistrs

 245. Beāte Krūmiņa, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.

 246. Agnese Baltkāja, finanses

 247. Inita Gerševica, mūzikas skolotāja RV1Ģ,

 248. Ieva Kalniņa, literatūrzinātniece, Latvijas Universitāte, profesore

 249. Uldis Kalns, Rīgas Teikas vidusskola, vispārējās vidējās izglītības skolotājs

 250. Laura Grundmane, Ekothenoloģiju studente

 251. Ērika Pičukāne, Dr.paed, Latviešu valodas aģentūras metodiķe

 252. Līvija Reinberga, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 253. Zanda Batņa, pamatskolas "Rīdze" latviešu valodas un literatūras skolotāja

 254. Edgars Ziņģis, students, pret

 255. Jekaterina Sidorova, LSPA studente

 256. Kārlis Slūtiņš, LSPA, students

 257. Vladas Braziūnas, rakstnieks, Lietuvas Nacionālās balvas, Baltijas Asamblejas balvas laureāts

 258. Matīss Treimanis, tulkotājs, latviešu valodas skolotājs

 259. Tomass Žiborkins, LSPA, bakalaura grāds

 260. Sandis Armīns Frienbergs, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija 1. kurss

 261. Sindija Glodena, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente, Fizioterapeita kvalifikācijas apgūšana

 262. Angelika Juško-Štekele, Dr.philol., asoc.prof., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 263. Jekaterina Sidorova, LSPA studente

 264. Māra Tamuža, direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā, karjeras konsultante, latviešu valodas un literatūras skolotāja, mg. philol. , mg. sc.educ.

 265. Aija Grēbere, Vaiņodes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.philol.

 266. Amanda Reihmane, studente, pret

 267. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija, prorektors, Dr.art.

 268. Marta Pujāte, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

 269. Zane Garanča (medicīna)

 270. Una Smilgaine, Dr.philol., LU LFMI pētniece

 271. Lauris Butāns, mākslinieks.

 272. Guntis Berelis, rakstnieks

 273. Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitātes docents, Dr. hist.

 274. Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes profesore, Dr. philol.

 275. Inese Bauģe, Latvijas Mākslas akadēmija Ārlietu un izstāžu daļas koordinators, Mag.art

 276. Krists Pīternieks, LSPA Neklātienes nodaļa, Basketbola treneris

 277. Liene Bedre, Iļģuciema vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 278. Madara Freivalde, galvenā bibliotekāre, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mg.soc.

 279. Artūrs Lapiņš, Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases skolnieks.

 280. Amanda Reihmane, studente, pret

 281. Agija Staka, māksliniece- ilustratore

 282. Aija Freimane, asoc.prof. vadošā pēcdoktorantūras pētniece dizainā, Dr.art.

 283. Anna Onufrijeva, LSPA students 1. kurss

 284. Ligita Levinska-Drozdova, Latvijas Universitāte, Mg.philol., muzeja speciāliste

 285. Guna Pitkevica, redaktore, Mag. philol.

 286. Anna Sidarāne, mag.philol., tagad latviešu valodas skolotāja

 287. Anna Vahere, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, vācu valodas skolotāja, mag. paed

 288. Baiba Kačanova, Liepājas Universitāte doc., Dr. philol.

 289. Aelita Grāve, skolotāja

 290. Sandra Trakina, Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja

 291. Maira Kibermane, pirmsskolas skolotāja

 292. Velga Līcīte-Meldere, Mg. art., Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

 293. Veronika Ruža, Daugavpils Universitāte, mg. philol., lektore

 294. Linda Teikmane, Latvijas Mākslas akadēmija, Mag.art.

 295. Zita Valka, Liepājas Universitāte, lekt., mg.sc.educ.

 296. Diāna Belugina

 297. Pārsla Dambe, humanitāro zinātņu maģistrs, tulkotāja un tulce

 298. Ilva Strika - Maļdžjus, latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures skolotāja

 299. Zane Garanča, medicīna

 300. Andra Kalnača, Latvijas Universitātes profesore latviešu valodniecībā

 301. Elīna Līce, rakstniece, mūziķe

 302. Toms Vītoliņš, treneris

 303. Laurance Rozentāle, Latvijas Mākslas akadēmija, Bc. Art.

 304. Agnese Brauna, Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāja

 305. Gita Zamčija, māksliniece

 306. Lilita Bauģe, Humanitāro zinātņu BA, tekstilmākslinieks

 307. Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

 308. Olafs Bērziņš, Mg.translat., AD VERBUM Tulkošanas pakalpojuma iepirkumu un personāllietu speciālists

 309. Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Dr.sc.admin.

 310. Ance Janevica, studente

 311. Ruta Štelmahere, dzejniece, LMA mākslas mg.

 312. Kristīne Fīrere, tulkotāja

 313. Linda Lošina, ilustratore

 314. Sandra Strēle, gleznotāja, mag.art.

 315. Gunta Grīnberga, MG. SC. EDUC. (PAED.) PENSIONĀRE

 316. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, LZA korespondētājlocekle

 317. Gundega Grīnuma, Latvijas ZA Dr.h.c.philol.

 318. Sniedze Šama, Ventspils Augstkolas prorektore finanšu un administratīvajos jautājumos

 319. Iveta Stāmure, Rīgas Tehniskā universitāte, Mg.oec., PhD pretendents, pētnieks

 320. Daiga Raļļa, Olaines 2.vidusskola, bibliotekāre, M.com.sc.

 321. Ilgnese Avotiņa, Mag. Art, PIKC NMV Jāņa Rozentāla vidusskolas grafikas pasniedzēja

 322. Dace Judina, rakstniece

 323. Terēze Dzenīte, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, klavierspēles skolotāja

 324. Aiga Švalkovska, tulkotāja

 325. Elīna Veinberga, Latvijas Kultūras akadēmija, doc., Dr. art.

 326. Aiga Jansone, tulkotāja

 327. Olga Balode, 233PII skolotāja

 328. Dite Liepa, Dr.philol. LU Latviešu valodas institūta pētniece

 329. Iveta Narodovska, Latvijas Universitāte, doc. Dr.philol.

 330. Sandra Ratniece, Dr.philol., LRS mēnešraksta "konTEKSTS" galvenā redaktore

 331. Santa Sīle, pedagogs

 332. Jānis Līmežs, tulkotājs, vieslektors Ventspils Augstskolā

 333. Ieva Rupenheite, dzejniece

 334. Egita Udodova, Ventspils Augstskola, Mūžizglītības centra vadītāja, MBA

 335. Ilze Lakstīgala, valodu koordinators SIA "AMPLEXOR"

 336. Zinta Pencele, pensionēta muzeja speciāliste

 337. Sindija Ansberga, zinātniskais viesasistents

 338. Aija Makšāne, Rīgas 85. vidusskola

 339. Kristīne Konrāde, M.A. Izglītības Psiholoģija. Doktorantūras programma (1972. - 1975), UConn.

 340. Bostonas Dainu projekts. Tautasdziesmu digitalizācija un pētniecība. Latvijā no 1992. gada. Projekta vadītāja kopš 1979. gada.

 341. Irita Jermacāne, LU maģistra studente, matemātikas skolotāja

 342. Antra Ivdra, māksliniece, mākslas pedagoģe

 343. Madara Gaile (Rīgas Doma kora skolas 3. kursa audzēkne)

 344. Elīna Immere, Biedrības "Kurzemes NVO centrs" priekšsēdētāja

 345. Inga Liepiņa, mikrobioloģe, Mg. biol., Mg. sc. sal.

 346. Ingūna Salmiņa, skolotāja, bakalaurs, ceļā uz maģistru

 347. Aivars Krūnkalns, zemnieks

 348. Mirdza Vēvere, IT speciālists

 349. Jana Egle, rakstniece

 350. Zeltīte Barševska, Daugavpils Universitāte, Dr. art.

 351. Ēriks Buivids, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola; valodnieks, tulkotājs

 352. Indra Trofimoviča, Mg, art. un MBA, Latvijas kultūras vēstnieks, LU vecākais eksperts

 353. Sandra Liepiņa, kultūras pasākumu un izstāžu producente, studente

 354. Inta Kisiļeva, Jürmalas Mūzikas vidusskolas lietvede

 355. Daila Gudre, bakalaurs

 356. Kristīne Jirgensone, kultūras darbiniece, horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja.

 357. Gunta Kļava, Latvijas Universitāte, Dr. philol.

 358. Raimonds Briedis, Latvijas Kultūras akadēmijas prof., dr. philol.

 359. Vīva Ieviņa, dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante

 360. Anita Āriņa, Rīgas 80. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 361. Dagnija Vigule, Latvijas Universitāte, doc. Dr., paed.

 362. Irēna Ungure, Daugavpils 13. vidusskola, latv. valodas skolotāja

 363. Egita Proveja, Ventspils Augstskola, doc., Dr.philol.

 364. Reinis Artūrs Augustovs, Rīgas Angļu ģimnāzija

 365. Elita Stikute, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

 366. Marians Rižijs (pseid. Māris Salējs), dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, literatūrzinātnieks, Dr. philol. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperts.

 367. Vineta Sondore, LU KPMI, projektu koordinatore, MBA.

 368. Zaiga Dambe, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, latviešu valodas skolotāja

 369. Monta Sorokina, studente Liepājas Universitātē

 370. Ilona Misāne, Lielvārdes novada Kultūras Centra struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēka vecākā bibliotekāre

 371. Zinta Paula, Ziemeļvalstu ģimnāzija, bibliotekāre

 372. Zīle Ziemele, gleznotāja un skolotāja.

 373. Anna Margreta Vērdiņa, Liepājas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja

 374. Gunta Andersone, Suntažu vidusskolas matemātikas skolotāja.

 375. Valdis Segliņš, profesors, Dr. geol.

 376. Anta Veckrāce, pensionēta fizikas skolotāja

 377. Emīlija Rita Rozēna, studente, Liepājas Universitāte

 378. Agnese Damberga, studente

 379. Elvita Apine, LU PPMF studente, pirmsskolas skolotāja.

 380. Andra Kalniņa, Latvijas Universitātes studente, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

 381. Anta Trumpa, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Dr. philol.

 382. Astra Pravarne, Rīgas 80. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 383. Paula Līva Pīlupa, 12. klases skolniece

 384. Ināra Juškāne, LU PPMF Izglītības nodaļas maģistrantūras studente un skolotāja

 385. Ilze Šūmane, LU, doc., Dr.paed.

 386. Everita Kagaine, Mg.paed., latv. val. skolotāja

 387. Kristīne Egle, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas Latviešu valodas un literatūras skolotājs studente

 388. Elza Eglīte, Rīgas Centra humanitārā vidusskola

 389. Annemarija Korņilova, vidusskolniece

 390. Ketija Jūlija Berga, Latvijas Universitātes studente studiju programmā ''Latviešu valodas un literatūras skolotājs''

 391. Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja

 392. Adreāna Reilija Davidoviča, Topošais pedagogs

 393. Zanda Marta Bāliņa, Rūjienas vidusskolas 12. klases skolniece

 394. Evija Latkovska, Latvijas Universitāte, doc., Dr.paed.

 395. Ieva Voita

 396. Anta Amerika, apdrošinātājs

 397. Matīss Eihvalds, sporta skolotājs

 398. Māra Urdziņa-Deruma, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. paed.

 399. Jānis Sīlis, Ventspils Augstskola, profesors, Dr. philol.

 400. Margarita Gavriļina, Latvijas Universitāte, prof., Dr.paed.

 401. Rasma Jaunķierpe, Ventspils 2. pamatskola, skolotāja

 402. Anda Timermane, latviešu valodas skolotāja, Staiceles pamatskola

 403. Laine Krūma, bakalaura grāds filoloģijā

 404. Zaiga Birste, Latvijas Universitātes PPMF programmas "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" 1. kursa studente.

 405. Līga Jesineviča, studente

 406. Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns

 407. Māra Cielēna, rakstniece, redaktore

 408. Mārtiņš Krūmiņš, mākslinieks, Liepājas Universitāte, lektors

 409. Oto Kornis, restaurators, [Rīgas celtniecības koledža]

 410. Justīne Staudža, students

 411. Gundega Muzikante, Mg.art., Jūrmalas Mākslas skolas skolotāja

 412. Sintija Ferdanska, latviešu valodas skolotāja

 413. Veronika Gedola, LU studente, angļu un latviešu valodas skolotāja

 414. Arturs Eduards Šmatovs, Latvijas pilsonis, LU students

 415. Loreta Lemberga, Latvijas Universitātes studente

 416. Lolita Villere, Suntažu vidusskola, fizikas un matemātikas skolotāja, izglītības zinātņu maģistrs

 417. Jeļena Vasiļjeva, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, skolas bibliotekāre.

 418. Vija Birkova, rakstniece, izdevēja, Literatūras KOMBAINS

 419. Monta Meikališa, LU PPMF 2. kursa studente vizuālās mākslas un sākumizglītības apakšprogrammās.

 420. Monta Brīniņa, Latvijas Universitātes studente, Angļu valodas un sākumizglītības skolotāja

 421. Regīna Kvašīte, Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

 422. Rita Birziņa, Latvijas Universitāte, vad. pētn., Dr. paed.

 423. Normunds Melderis, Bc.iur., žurnālists

 424. Leo Trukšāns, Latvijas Universitāte, doc, Dr.dat.

 425. Aija Škapare, filologs un ierēdnis

 426. Ilze Lokmane, Latvijas Universitātes asoc. prof., Dr. philol.

 427. Dārta Sīka, studente, Latvijas Universitāte

 428. Laura Kurmeļjeva, LU, PPMF studente

 429. Jana Zīberte, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece

 430. Solvita Nagle, PBJC Altona, ped.maģ., pulc. skolotāja

 431. Rita Legzdaine, indeksēšanas speciālists

 432. Gunita Arnava, zinātniskā asistente, LU LaVI

 433. Arturs Zaķis RTU MTAF students

 434. Arno Jundze, Dr.philol. rakstnieks

 435. Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

 436. Krišjānis Pleiko, kinooperators, bak. grāds mākslās.

 437. Žanna Manakova, Rīgas 72. vidusskola, sociālo zinību skolotāja

 438. Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece

 439. Dace Trukšāne, Latvijas Universitāte, studente

 440. Karolīna Krauze, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

 441. Kristiāna Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece, Dr. art.

 442. Indra Odiņa, Latvijas Universitāte, prof., Dr. paed.

 443. Linda Stumberga, Rīgas Angļu ģimnāzijas 12. a klases skolniece

 444. Lolita Šelvaha, Latvijas Universitāte, lektore, doktorante

 445. Edgars Škapars, 12. klases skolēns

 446. Armanda Višņova, Latvijas universitātes studente

 447. Einārs Škapars, 10. klases skolēns

 448. Jurģis Juris Giels, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa students

 449. Raimonds Krūmiņš

 450. Jans Ignatssons, Hosiannaskolas pamatskolas pasniedzējs, dabas zinībās, angļu valodā, matemātikā un tehnikā, 7.-9. klasei (Zviedrijā)

 451. Madara Sproģe, RCHV, 12. klases skolēns

 452. Kate Kļaviņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas 10. klases skolniece

 453. Rita Kokare, veterinārste

 454. Santa Majore, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas skolotāja

 455. Elīna Skutele, kultūras darbiniece

 456. Marja Kaupere, Mg. philol., Jelgavas muzeja dir. v

 457. Andra Lanka, Liepājas Universitāte, Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

 458. Lāsma Klapare, dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

 459. Agnese Blaua, dzejniece

 460. Silva Barševska, LLU lektore

 461. Ieva Mickus, Zūru pamatskola, mājturības skolotāja

 462. Jānis Kalnačs, profesors, Dr.art

 463. Varvara Zavjalova, JVLMA studente

 464. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte, lektore, Mg. philol.

 465. Aisma Orupe, žurnāliste

 466. Vēsma Lukstiņa, Mg art, gleznotāja

 467. Lāsma Olte, PIKC "RDMV", pedagogs.

 468. Ivanda Ceijere, Umurgas pamatskola, latviešu val. un literatūras skolotāja

 469. Ludmila Rudika

 470. Anna Stavicka, Latvijas Universitāte, vadošais pētnieks, doc., Dr. paed.

 471. Kristīne Štrausa, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 3. kursa studente

 472. Aldis Barševskis, vēsturnieks, Mg. hist., muzeja speciālists

 473. Dace Gribe, LU studente, Baložu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 474. Lāsma Badamšina, bibliotekāre

 475. Paulis Paulins, Latvijas Universitāte, Dr.phys.

 476. Zanda Valinska, Liepājas 8. vidusskolas latviešu valodas, literatūras un kulturoloģijas skolotāja

 477. Lilita Linde, LU lektore

 478. Marja Kaupere, Mg.philol., Jelgavas muzeja dir. v

 479. Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol. LU prof., Latviešu valodas aģentūras direktors

 480. M. Kokina-Lilo, LU, PPMF, lektore

 481. Arvis Širaks, mag. iur.

 482. Jogita Līga Strade, pedagogs, mākslas zinātņu maģistre

 483. Ilze Rikmane, skolotāja

 484. Elizabete Šīrante, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāja, 2. kurss

 485. Juris Helds, dzejnieks

 486. Olita Baltausa, mūzikas skolotāja

 487. Ieva Valaine, Mg. sc. Soc., latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 85. vidusskolā


Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form