Madara Kanasta: Vīrieši kā sabiedrotie dzimumu līdztiesības sasniegšanā: ko tu vari darīt?
Foto: Shutterstock

Cik no turpmākajiem apgalvojumiem vari attiecināt uz sevi? "Es varu mierīgi iet pa ielu bez bailēm, ka mani seksuāli aizskars." "Es nekad neesmu juties nedroši sava dzimuma dēļ." "Lēmums pieņemt mani darbā vai nē, nekad netiks izdarīts, balstoties uz pieņēmumu par to, vai es drīzumā varētu izvēlēties veidot ģimeni."

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

"Es pelnu vairāk kā man līdzvērtīgi pretējā dzimuma kolēģi." Šie un vēl neskaitāmi citi aspekti ir vairuma sieviešu dzīves realitāte. Pēc statistikas datiem viena no trim tev svarīgām sievietēm vismaz vienreiz savas dzīves laikā ir saskārusies vai saskarsies ar emocionālu, seksuālu, fizisku vai kāda cita veida vardarbību no vīrieša – dzīvesbiedra, ģimenes locekļa, partnera, kolēģa vai svešinieka – puses. Viņa, iespējams, ir piedzīvojusi vai piedzīvos nevēlamus pieskārienus, seksistiskus komentārus par savu izskatu, draudus, diskriminējošu attieksmi darba vai studiju vietā un daudz citu negatīvu situāciju tāpēc vien, ka viņa ir sieviete.

Dzimumu līdztiesība ir stāvoklis, kad sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Kad sieviešu un vīriešu loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, viņiem tiek piešķirtas vienādas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanai. Arī vīriešu un sieviešu ieguldījums sabiedrības labā un viņu problēmas tiek uztvertas līdzvērtīgi. Latvijā joprojām ir daudz vietas uzlabojumiem – sievietes biežāk ir nodarbinātas zemāk atalgotās nozarēs un profesijās, sievietes retāk ieņem augstus amatus lēmumus pieņemošās pozīcijās, sievietes joprojām saņem par 14% mazāk kā vīrieši (par katru eiro, ko nopelna vīrietis, sieviete saņem vien 86 centus) 1, sievietes veic arī 75% t.s. "rūpju darba"2 – rūpes par ģimeni, mājokli utt. Turklāt katra trešā sieviete dzīves laikā ir piedzīvojusi pret sevi vērstu fizisku, seksuālu vai emocionālu vardarbību.3

Tieši tāpēc būtiski apzināties, ka dzimumu nelīdztiesība un vardarbība pret sievietēm nav tikai sieviešu jautājums. Tā ir mūsu visu problēma. Pasaulē arvien vairāk vīriešu tādu kustību kā White Ribbon4 un HeforShe5 iedvesmoti pievēršas dzimumu līdztiesības veicināšanai un vardarbības mazināšanai, savukārt Latvijā vīriešus iesaistīties aicina iniciatīva "Forums Celies!"6. Lai arī vīriešu iesaistīšanās nav brīnumrīks, skaidrs ir viens – vīrieši ir daļa no nevienlīdzības problēmas, līdz ar to viņiem jābūt arī daļai no risinājuma. Turklāt vīrieši ir labā pozīcijā, lai pievērstu līdzcilvēku – citu vīriešu – uzmanību un mainītu problemātiskās attieksmes un paradumus. Te daži ieteikumi, kā tu vari būt labs sabiedrotais dzimumu līdztiesības veicināšanā.

1. Izvairies skatīt dzimumu līdztiesību kā sieviešu jautājumu. Tas ir visu cilvēku jautājums. Dzimumu nevienlīdzību nav iespējams mazināt, nemainot visu cilvēku izpratni par to, kā sabiedrībā pieņemtās dzimtes lomas veido to kā sievietes un vīrieši domā, dzīvo un attiecas viens pret otru.

2. Izglītojies. Uzzini vairāk par seksismu7 un mizogīniju8 un to kā veidot vidi tādu, lai tos izskaustu. Vīrieši tradicionāli ir bijuši ieguvēji no pastāvošās kārtības jeb patriarhijas9, kā tādiem, viņiem ir īpaši būtisks uzdevums pašiem izzināt veidus, kā mainīt savas pārliecības, vērtību sistēmas un attieksmes. Seksismā un stereotipos balstītas dzimumu lomas un pārliecības par sieviešu un vīriešu tiesībām un pienākumiem veido nevienlīdzīgas varas attiecības un veicina dzimumu nelīdztiesību. Pat tādi šķietami nekaitīgi priekšstati, kā "īsti vīri neraud" vai "visas sievietes ir sliktas autovadītājas" veicina neveselīgu vidi un augsni vardarbībai un diskriminācijai.

3. Izvairies no stereotipu atražošanas. Nav tādu īpašību vai darbību, kas būtu raksturīgas visām sievietēm vai visiem vīriešiem. Tie ir mīti, ko turpinām atražot, jokos un ikdienas sarunās atsaucoties uz dzimumu stereotipiem. Dzimumu nevienlīdzībai un vardarbībai pret sievietēm saknes meklējamas nelīdztiesīgās attieksmēs. Stereotipos balstītas pārliecības par sieviešu un vīriešu lomu un vietu pasaulē biežāk arī atbalsta un padara vardarbību pret sievieti pieņemamu un akceptējamu Tāpat pētījumi liecina, ka vīrieši ar tradicionāliem hierarhiskiem uzskatiem par dzimumu lomām biežāk mēdz būt vardarbīgi.10

4. Lasi, skaties, klausies un dalies ar sieviešu stāstiem. Sieviešu darbi vēsturiski ir guvuši mazāk uzmanības patriarhālās kultūras dēļ, tādēļ svarīgi mainīt savus priekšstatus par sieviešu lomu kultūrā un mākslā. Lasi rakstus un grāmatas par feminismu. Lasi rakstus un grāmatas, kam nav nekāda sakara ar feminismu, bet tās ir sarakstījusi sieviete. Pārskati savu grāmatplauktu – vai to pārsvarā piepilda autori vīrieši? Apdomā, kāpēc tas ir tā. Tad apņemies īpaši pievērsties sieviešu radītiem darbiem – no dažādām valstīm, kontekstiem un identitātēm. Pajautā sievietēm savā dzīvē ieteikumus grāmatām, kas īpaši atstāja iespaidu uz viņām, kurās viņas saredzēja sevi. Izlasi šos darbus. (Rekomendācijas, ar ko vari sākt: https://blog.usejournal.com/twelve-feminist-books-everyone-should-read-5982a66700c7). Uzmeklē podkāstus, raidījumus un filmas, kuras režisējusi, rakstījusi vai producējusi sieviete.

5. Respektē sieviešu robežas. Nē nozīmē nē. Tev nav tiesību uz sievietes ķermeni, laiku, enerģiju, uzmanību, cieņu utt. Sievietes pienākums nav tevi aprūpēt un izdabāt tavām vajadzībām. Ja sieviete dara tev zināmu, verbāli vai jebkā citādi, ka nevēlas iesaistīties ar tevi sarunā, liec viņu mierā. Atgādini to arī saviem līdzcilvēkiem, ja redzi situāciju, kurā kāds šīs robežas neievēro.

6. Palūdz sievietēm savā dzīvē dalīties ar saviem stāstiem. Esi saprotošs, ja viņas to nevēlas darīt. Savukārt, ja viņas vēlas, patiešām ieklausies. Šie stāsti bieži vien mēdz būt gan skumji, vardarbīgi un satraucoši. Tu, iespējams, jutīsies šokēts, dusmīgs vai nomākts, par to, ka kādai, ko pazīsti, ir nācies pieredzēt nevēlamu uzmanību, nelūgtus pieskārienus, seksuālu aizskaršanu vai viņas prasmju un profesionalitātes apšaubīšanu tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete. Nenovērsies tāpēc, ka jūties neērti vai izjūti vainas apziņu. Necenties šos stāstus izlīdzināt vai uzlabot. Nemeklē attaisnojumus citu sliktajai rīcībai. Izvēlies būt klāt un turpināt klausīties.

7. Esi apzināts par telpu un vietu, ko tu aizņem. Sarunās, sanāksmju zālēs, publiskos pasākumos, konferenču paneļos, pieņemot lēmumus, kas ietekmē kopienu vai sabiedrību kopumā, vai vienkārši ejot pa ielu. Organizējot pasākumus, apdomā, vai pārstāvētas arī sieviešu balsis, piedaloties diskusijā, nepārņem visu sarunu, pārvietojoties telpā, ievēro robežas un otra cilvēka komforta zonu.

8. Ja tu nodarbojies ar radošu darbu, esi apzināts par to, ko radi. Apdomā, ko tevis radītais stāsta citiem. Vai tavi radītie sieviešu tēli nav viendimensionāli? Vai sieviešu tēli tavos darbos nav tie, kas vienmēr tiek vainoti par galvenā varoņa ciešanām? Cik daudzas sievietes tu intervēji savai dokumentālajai filmai vai grāmatai? Vai esi ņēmis vērā etnisko, sociālo u.c. dažādību? Par ko stāsta tavas dziesmas un kādu pasaules skatījumu tās atspoguļo? Vai māksla, ko radi, nepastiprina dzimumu stereotipus?

9. Nemēģini kontrolēt sieviešu ķermeņus vai balsis. Sievietei ir autonomija lemt par savu dzīvi un ķermeni, un, pretēji kultūrā sastopamajiem vēstījumiem, kas saka citādāk, sievietes neeksistē citu baudai vai priekam. Ko sievietes velk mugurā, kur dodas, ko dara vai nedara ar savu ķermeni ir neviena cita darīšana kā vien šo pašu sieviešu. Sievietēm ir tiesības uz savu viedokli un skatupunktu, un tikai tāpēc, ka sieviete tev nepiekrīt, nenozīmē, ka viņa nesaprot situācijas sarežģītību un viņai nepieciešams to izskaidrot.

10. Dali rūpes par māju

Ēst gatavošana, tīrīšana, rūpes par bērniem un vecākajiem ģimenes locekļiem – sievietes joprojām veic trīsreiz vairāk neapmaksāta darba mājās kā vīrieši. Kamēr arvien vairāk cilvēku nonāca sociālās izolēšanās apstākļos mājās, t.s. rūpju darbs sasniedza jaunus apmērus. Bērnu atbalstīšana un uzraudzīšana attālināto mācību laikā, rūpes par vecākajiem ģimenes locekļiem, ēst gatavošana, tīrīšana un citu mājas darbu apdarīšana – visi šie pienākumi vislabāk ir paveicami, ja abi partneri līdzvērtīgi iesaistās rūpēs par tiem. Parūpējies par to, lai visi ģimenes locekļi būtu iesaistīti un ik dienu dalītu rūpes par kopīgo dzīves vidi. Tu neesi palīgs sievietei šajos darbos, bet sabiedrotais, ar ko līdzvērtīgi dalīt rūpes par māju un bērniem.

11. Ziedo. Sievietes joprojām daudz lielākā mērā nekā vīrieši sastopas ar pret sevi vērstu vardarbību, tai skaitā no intīmajiem partneriem. Stresa un krīzes laikā īpaši ir palielinājies vardarbības ģimenē līmenis, kā arī seksuālā ekspluatācija. Apsver iespēju ziedot organizācijām, kas sniedz atbalstu sievietēm krīzes situācijās.

12. Atrodi citus vīriešus, kuri iestājas par līdztiesību. Mācies no viņiem, dalies ar resursiem. Visbeidzot – uzsāc sarunu ar citiem vīriešiem – draugiem, kolēģiem un kaimiņiem – par seksismu un dzimumu līdztiesību. Veicini neērtas, sarežģītas sarunas. Uzdod sev un citiem grūtus jautājumus. Sarunājies par dzimumu līdztiesību ar savu ģimeni – īpaši ar bērniem un jauniešiem. Runājot ar bērniem par līdztiesību starp dzimumiem un tās sasniegšanai nepieciešamo, tu iedrošini viņus kļūt par pārmaiņu aģentiem labākas nākotnes veidošanai.

Atļaujies justies neērti. Šis viss var justies nogurdinoši un emocionāli izaicinoši, tāpēc uzdrošinies meklēt atbalstu. Tā tu palīdzēsi ne tikai sev, bet iedrošināsi arī citus, kuri, iespējams, jūtas līdzīgi.

13. Apzinies, ka šis nav vienas reizes darbs. Ja tu vēlies būt sabiedrotais, tas nozīmē, ka tev jāsagatavojas uz izglītošanos visas dzīves garumā. Tas nozīmē, ka tu regulāri pārdomā savas darbības. Tas nozīmē, ka tu meklē veidus, kā atbalstīt sievietes savā dzīvē. Tas nozīmē strādāt pie pārmaiņām kopienas un sistēmiskā līmenī. Ļoti iespējams, ka tu bieži vien jutīsies neērti. Ir iespējams, ka tev radīsies vēlme aizstāvēties. Bet kas ir svarīgākais – tu turpināsi censties.11

Ja vēlies iesaistīties ar darbiem, idejām un atbalstu, raksti un pievienojies "Forumam Celies!" https://www.facebook.com/celiesforums/ "Forums Celies!" strādā, lai mazinātu uz dzimumu balstītu vardarbību un diskrimināciju, veicinātu veselīgas attiecības līdzcilvēku vidū un celtu izpratni, atbildību un līdzdalību vīriešu un zēnu iesaistei vardarbības mazināšanā pret sievietēm un bērniem.

1 Centrālā statistikas pārvalde. Nodarbinātība un darba samaksa. https://www.csb.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba/nodarbinatiba-un-darba-samaksa

2 European Commission. The Gender Equality Strategy 2020-2025 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

3 38,6% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma, bet 6,3% – pēdējo 12 mēnešu laikā, 32,1% no šīm sievietēm to nebija nevienam teikušas, kas ir vairāk nekā divas reizes biežāk nekā vidēji ES. 60% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas psiholoģisko vardarbību no esošā vai bijušā partnera, 14% – izsekošanu. https://www.csb.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba/vardarbiba

4 White Ribbon https://www.whiteribbon.ca/

5 HeforShe https://www.heforshe.org/en

6 Forums Celies https://marta.lv/lv/marta-darbiba/forums-celies/

7 Eiropas Padome kā seksismu ir definējusi jebkuru publisku vai privātu darbību, žestu, vizuālu attēlojumu, runātu vai rakstītu vārdu, darbību vai uzvedību, kas balstīta uzskatā, ka persona vai personu grupa ir mazvērtīgāka tās dzimuma dēļ, un kuras mērķis vai rezultāts ir cieņas vai tiesību aizskaršana, aizvainojošas degradējošas vides radīšana, ierobežojumu radīšana autonomijas un cilvēktiesību īstenošanai, kā arī dzimumu lomu stereotipu uzturēšana un veicināšana. Ikdienā ar seksistisku jeb dzimumdiskriminējošu attieksmi saprot attieksmi, kas veicina sociālo lomu stereotipizāciju atbilstoši cilvēka dzimumam. Tā mēdz saukt arī nicīgu attieksmi pret konkrētu dzimumu vai stereotipu veidošanu par vīriešu vīrišķīgumu vai sieviešu sievišķīgumu.

8 Naids, nicinājums vai aizspriedumi pret sievietēm un meitenēm. Tā var izpausties kā sociālā izslēgšana, diskriminēšana, naidīgums, sieviešu pazemošana, vardarbība pret sievietēm, seksuāla objektificēšana.

9 Sabiedrības sistēma, kur vara un dominējošās lomas politikā, morālā autoritātē, sociālajās privilēģijās un īpašumtiesībās galvenokārt piemīt vīriešiem. Ar to asociē noteiktu pārliecību un ideju kopumu, kas skaidro un attaisno vīriešu dominēšanu pār sievietēm un to piedēvē iedzimtām dabiskām atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm.

10 M. P. Atkinson, T. N. Greenstein and M. Monahan Lang (2005) For Women, Breadwinning Can Be Dangerous: Gendered Resource Theory and Wife Abuse https://www.jstor.org/stable/3600302?seq=1

11 Lisa M. O'Neill (2016) Dear Men Who Wish to Be Allies to Women

https://medium.com/@lisa.oneill/dear-men-who-wish-to-be-allies-to-women-6db43fcb6a5c

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form