Raimonds Zukuls: Muitas prasību jomā Anglija, visticamāk, būs tāda pati trešā valsts kā Kazahstāna
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Jau drīz - 2021. gada 1. janvārī – beigsies Brexit pārejas periods, kas sākās pēc Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) šī gada 1. februārī un kura laikā norisinās sarunas par ES un AK turpmāko partnerību.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Neatkarīgi no tā, vai līdz šā gada beigām abām pusēm tomēr izdosies vienoties par jauniem turpmākās sadarbības nosacījumiem un noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu, AK izstāšanās no ES iekšējā tirgus un muitas savienības pēc pārejas perioda beigām radīs būtiskas izmaiņas tirdzniecībā un preču pārvietošanā pāri robežām. Pašreizējā brīdī prognozes liecina, ka jāgatavojas bezlīguma scenārijam. Vienkārši sakot, turpinot attīstīties pašreizējai notikumu gaitai, pastāv nopietna iespēja, ka AK muitas prasību jomā no nākamā gada kļūs par tādu pašu trešo valsti, kā, piemēram, Kazahstāna vai Moldova. Uzreiz jāpiebilst – notiekošais šajā jomā bija AK izvēle, un sekas vienlīdz attieksies kā uz Latviju, tā uz jebkuru citu ES valsti.

Ar būtiskām izmaiņām jārēķinās ne vien uzņēmējiem, bet arī privātpersonām, kuras pašlaik brīvi, bez ierobežojumiem var vest savā personīgajā bagāžā vai sūtīt pa pastu preces, kas iegādātas AK vai Latvijā. Sagatavošanās gaidāmajām pārmaiņām ir īpaši svarīga, ņemot vērā, ka AK šobrīd dzīvo un strādā vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo, kā arī to, ka mums ir ciešas ekonomiskās saites ar šo valsti.

Vispirms par privātpersonām

No nākamā gada 1. janvāra uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no AK, attieksies visi tie paši noteikumi preču pārvietošanai personīgajā bagāžā, kādi tie ir ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts. Iegādājoties preces AK un atgriežoties Latvijā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību. Atgriežoties no AK ar lidmašīnu, ceļotājam būs jādodas pa "sarkano koridoru" un muitā jādeklarē viņa bagāžā esošās AK iegādātās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no Apvienotās Karalistes Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, noteikta veida pārtikas produktu. Jāatceras, ka bez nodokļu nomaksas savam patēriņam ar lidmašīnu varēs ievest ne vairāk kā 200 cigaretes (t.i. vienu bloku cigarešu), 1 litru stipro alkoholisko dzērienu vai 2 litrus alkoholisko dzērienu ar spirta saturu līdz 22% utt. Personīgai lietošanai atļauts ievest pārtikas produktus, kas nav dzīvnieku izcelsmes, piemēram, konfektes, šokolādi, cepumus, kafiju, kā arī šādus svaigus augļus: banānus, kokosriekstus, dateles, ananasus un duriānus. Citus svaigus augļus un dārzeņus drīkstēs ievest tikai ar AK izsniegtu fitosanitāro sertifikātu, daudzumam nepārsniedzot 2 kg. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.

Izmaiņas skars arī pasta sūtījumu saņēmējus. Sūtījumu, ko privātpersona no Apvienotās Karalistes sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls. Ja nekomerciāla pasta sūtījuma vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam Latvijā būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā būs akcīzes preces, papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis. Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam.

Nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no Apvienotās Karalistes, atbrīvos no PVN, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, papildus PVN būs jāmaksā arī muitas nodoklis. Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi, tiks ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

No 2021. gada 1. jūlija, stājoties spēkā grozījumiem ES normatīvajos aktos, atbrīvojums no PVN komerciāliem sūtījumiem vairs netiks piemērots. Līdz ar to saņēmējam būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā (t.i., sākot no pirmā centa).

Izmaiņas uzņēmējiem

Kā jau minēts, ar nozīmīgām izmaiņām jārēķinās arī uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri Apvienotajā Karalistē. Pirmām kārtām šādiem uzņēmējiem būtu jāiepazīstas ar Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta sagatavoto informāciju "Brexit – kā sagatavoties pārejas perioda beigām", kā arī ar Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē publicētajiem sagatavotības paziņojumiem ieinteresētajām personām attiecībā uz konkrētām nozarēm, t.sk. ar dokumentu "Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi muitas jomā, ietverot preferenciālo izcelsmi".

Uzņēmējiem, kas līdz šim baudīja brīvās preču kustības priekšrocības un kuriem nav pieredzes preču pārvietošanā uz/no trešām valstīm, pēc Brexit pārejas perioda beigām nāksies saskarties ar jaunām, neierastām prasībām.

Visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz šo valsti, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu. Preču pārvietošanai no/uz Apvienoto Karalisti būs jāformē muitas procedūras.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējam, kas iesaistīts muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. Gadījumā, ja Latvijas uzņēmēja līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu ES dalībvalstu uzņēmēji un viņš nav EMDAS lietotājs, muitas deklarāciju iesniegšanai ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības.

Uzņēmējiem, kuriem līdz šim EORI numurs nebija nepieciešams, bet no nākamā gada 1.janvāra tas būs vajadzīgs, ir iespējams to saņemt jau tagad.

Precēm, kas tiks izvestas no Latvijas (tāpat kā no pārējām ES dalībvalstīm) uz Apvienoto Karalisti, būs jāpiemēro eksporta procedūra. Eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme. Savukārt šo preču ievešanai Lielbritānijā būs jāpiemēro atbilstoša procedūra atkarībā no tā, kādas darbības ar precēm paredzētas, piemēram – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā vai cita.

Lai varētu no Apvienotās Karalistes ievest preces ES, vispirms jānoformē eksporta muitas procedūra AK. Atšķirībā no Latvijas, kur piekļuve muitas deklarēšanas sistēmām tiek nodrošināta caur VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, AK nepieciešams izmantot savu programmisko saskarni (uzņēmējiem jāizstrādā pašiem vai jāpērk), vai arī jāizmanto muitošanas speciālistu (muitas brokeru, muitas aģentu) pakalpojumi, kas ir par maksu. Nākamais solis – pirms ierašanās ES pārvadātājam Importa kontroles sistēmā jāiesniedz Ievešanas kopsavilkuma deklarācija, kas nepieciešama, lai veiktu riska analīzi drošības un drošuma nolūkiem.

Ja krava netiek atmuitota (netiek piemērota muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā) muitas iestādē uz ES ārējās robežas, lai to nogādātu līdz muitas iestādei Latvijā, būs jānoformē muitas procedūra - tranzīts, iesniedzot tranzīta deklarāciju un sniedzot galvojumu par nodokļu maksājumiem par visām kravā esošajām precēm. Pēc tam šīs preces jānogādā muitas iestādē Latvijā, kur jānoslēdz tranzīta procedūra (vienlaikus tiek atbrīvots tranzīta galvojums) un jāpiemēro nākamā muitas procedūra vai pagaidu uzglabāšana.

Lai varētu brīvi rīkoties ar precēm, kas ievestas no Apvienotās Karalistes, tām būs jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot par preču importu maksājamos nodokļus jeb muitas maksājumus. Ja visus kravā esošos sūtījumus deklarēt laišanai brīvā apgrozībā nebūs plānots vai nebūs iespējams vienlaikus ar tranzīta procedūras noslēgšanu, tie būs jānovieto pagaidu uzglabāšanas vietā vai muitas noliktavā, iesniedzot attiecīgu deklarāciju.

Importējot preces no trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā, Latvijā maksājams ievedmuitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, PVN, kā arī akcīzes nodoklis par akcīzes precēm.

Sagatavošanās pārmaiņām saistībā ar preču pārvietošanu nav tikai muitas administrāciju jautājums. Aicinu uzņēmējus, kuriem ir tirdzniecības partneri Apvienotajā Karalistē, novērtēt Brexit ietekmi uz savu darbību un sagatavoties gaidāmajām izmaiņām, kas saistītas ar šīs valsts izstāšanos no ES.

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.
Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Brexit Eiropas Savienība VID
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form