Ekspertīzē, ko ir veikuši sertificēti būvinženieri Aldis Grasmanis, Valērijs Vasiļjevs un Didzis Žīgurs, izvērtējot projekta dokumentāciju un veicot kontrolaprēķinus, ir pirmais atzinums, bet gala slēdziens tiks sagatavots tikai pēc pilna apjoma aprēķinu veikšanas un pielietoto materiālu laboratorijas testu slēdzienu saņemšanas.

"Tehniskā projekta būvkonstrukciju izstrādes stadijā ir pielaistas rupjas kļūdas slodžu noteikšanā uz pārseguma konstrukcijas. Jumta nesošo tērauda kopņu apakšējās joslas savienojošam mezglam aprēķināta un izprojektēta nepietiekama nestspēja, kas ir vairāk nekā trīs reizes mazāka par nepieciešamo," teikts ekspertu sākotnējā atzinumā.

"Re&Re" savā paziņojumā uzsver, ka "turpina veikt ekspertīzes notikušā cēloņu noskaidrošanai", tāpēc "uzņēmums uzaicinājis "BRE Global", lai šis starptautiski atzītais būvkonkstruktoru pakalpojumu uzņēmums veiktu pilnu aprēķinu analīzi, kā arī materiālu ekspertīzi, tikko tiks dota pieeja objektam".

Jau pirmajās dienās pēc Zolitūdes traģēdijas Valsts policijas pārstāvji uzsvēra, ka izmeklētāji un apsūdzētāji balstīsies tikai un vienīgi uz krimināllietas ietvaros veiktās ekspertīzes.