Pēc viņa teiktā, paralēli būvuzrauga pārbaudēm vakar būvobjektu līdz ar visu nepieciešamo dokumentāciju pārbaudījusi Rēzeknes pilsētas būvvalde. Tāpat patlaban ārpus ierastās kārtības tiekot pārrēķināti un atkārtoti pārbaudīti visi konstrukciju rēķini, kā arī ir pārbaudīta tehniskā dokumentācija ugunsdrošībai un veikti citi drošības pārbaužu pasākumi, pastāstīja Skredelis.

Papildus tam būvinspektoram lūgts vēlreiz atkārtoti pārbaudīt visu dokumentāciju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 6.martā, pastāstīja Skredelis.

Kā norādīja projekta sekretāre lietvede Sintija Augule, patlaban ir pabeigts kopējais objekta karkass. Patlaban norit darbi pie iekšējo tīklu, stiklotās fasādes un jumta montāžas. Turpinās mūrēšanas darbi, kā arī uzsākta labiekārtošana. Būvniecība noris atbilstoši plānam.

LETA jau ziņoja, ka projekta laikā paredzēts iegādāties arī iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas, lai modernizētu RA īstenojamo studiju programmu procesu. Plānots iekārtot mehatronikas apmācību klasi, elektrotehnikas, materiālmehānikas pētījumu, ķīmisko procesu, mikrobioloģijas un citas laboratorijas.

Jaunā RA Inženieru fakultātes korpusa, kas atradīsies uz augstskolas pārvaldībā esošā zemes gabala ar platību 4,2 hektāri, kopējā platība būs 4000 kvadrātmetru, no kuriem laboratorijas aizņems 1190 kvadrātmetrus.

Paredzēts, ka telpās būs individuāls interjers, kvalitatīvs un mūsdienīgs aprīkojums, kas savukārt sekmēs prioritārā virziena studiju procesu, veicinās inženiertehnoloģisko uzņēmumu konkurētspēju, inženierzinātņu popularitāti, kā arī nodrošinās darba tirgum pieprasītus augsti kvalificētus speciālistus.

Konkursa kārtībā ēkas projektētāja tiesības ieguva SIA "AB3D" un arhitekts Juris Mitenbergs, bet būvdarbus veic SIA "Re&Re".

Projekta ''Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde'' kopējais finansējums ir 6 789 521 lats, no kuriem 85% - ERAF finansējums, 7,17% - valsts finansējums un 7,83% - RA finansējums.

Tāpat ziņots, ka 21.novembrī Zolitūdē, Priedaines ielā 20, iebrūkot veikala "Maxima" jumtam, bojā gāja 54 cilvēki, bet 39 guvuši dažādas traumas. Ēka tika nodota ekspluatācijā 2011.gadā, tās būvnieks ir SIA "Re&Re", kas būvdarbu gaitā piesaistījis virkni apakšuzņēmēju.