Zvārtes iezis ir viens no gleznainākajiem devona smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā, un tas atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, Amatas novadā. Tā kā Zvārtes iezis ir valsts aizsardzībā esošs ģeoloģiskais piemineklis, lai objekts būtu pieejams apskatei un vienlaikus lielā tūristu plūsma nenodarītu lielu ļaunumu trauslajai klintij, ap objektu izveidota tūrisma infrastruktūra - koka kāpnes, celiņi, atpūtas vietas u.tml.

Talkas laikā ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties Zvārtas ieža taku marķējuma atjaunošanā, atkritumu, kā arī veco un bīstamo koku novākšanā u.c. darbos. Savukārt kopīgi vārot talkas zupu, būs iespēja uzzināt, kas ir Gaujas NP tūrisma klasteris un kā kļūt par tā dalībnieku.

Talkas dalībnieki no plkst.10;45 aicināti stāvlaukumā pie pagrieziena uz Billi, stāvlaukumā pie zivju audzētavas "Kārļi" vai stāvlaukumā pie Zvārtes ieža. Visi talkas dalībnieki tiks nodrošināti ar nepieciešamiem darba rīkiem un inventāru.
2012.gada septembrī biedrība "Siguldas reģiona tūrisma biedrība" parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par finansējumu projektam "Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība".

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu projekta "Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera attīstība" ietvaros turpmāko trīs gadu laikā biedrība kopā ar 52 partneriem, to vidū sešām pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes Augstskolu u.c., kas darbojas tūrisma nozarē Gaujas Nacionālā parka un pieguļošā teritorijā, sadarbosies gan esošo pakalpojumu sniegšanā, gan jaunu produktu izstrādē, kā arī vienota interneta medija izveidē, kopīgu mārketinga aktivitāšu īstenošanā u.c. aktivitātēs.

Ar projekta palīdzību paredzēts attīstīt jaunus produktus, paaugstināt esošo tūrisma piedāvājumu kvalitāti, veidot vienotu zīmolu ar Gaujas NP kā tūrisma galamērķa centrālo mārketinga platformu, stiprināt pozicionējumu ar dabā balstītu tūrismu un radīt pamatu ilgtspējīgai dabas un sociālā kapitāla izmantošanai.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!