Jaunā amata pienākumu veicējs palīdzēs Sociālajam dienestam strādāt tieši ar personām, kuras cieš no atkarības problēmām. Dome tādējādi lūkos ierobežot HIV, AIDS, vīrushepatītu B, C un sifilisa, citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamo infekciju, tuberkulozes izplatību.

Ielu strādnieka pienākumos būs izsniegt šļirces, prezervatīvus, savākt izlietotās šļirces narkomānu pulcēšanās vietās, kā arī sabiedriskās vietās, kur tās varētu būt, motivēt narkotiku lietotājus izlietotās šļirces nodot utilizācijai.

Tāpat darbinieks sniegs informāciju par pieejamiem pakalpojumiem un pasākumiem. Lūkos motivēt klientus veikt HIV testus un izmantot sociālā darbinieka un psihologa palīdzību.

Ielu strādnieks arī sniegs informāciju par iespējām ārstēties un saņemt sociālo palīdzību, viņa uzdevums būs arī nodibināt kontaktus ar narkomāniem, apzināt narkotiku lietotāju pulcēšanās vietas.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!