Par to, cik strauji mainās paaudzes un neatgriezeniski aiziet laiks, pārliecinos arī sarunā ar nometnes vadītāju Ievu Zdanovsku. Vairāki audzinātāji un nodarbību vadītāji paši reiz bijuši nometnes dalībnieki, te apguvuši savu senču valodas pamatus, ieklausījušies stāstījumos par lībiešu vēsturi, kultūras bagātību. Varbūt pirmo reizi mūžā apjautuši, cik svarīgi ir būt piederīgam kādai tautai, savai valstij, dzimtai, ģimenei. Būt ar saknēm, nevis vienaldzīgam pasaules gājējam. Tagad viņi būs atbildīgi par 40 tādu pašu spriganu, piedzīvojumus un jaunatklājumus gaidošu žiperu vecumā no septiņiem līdz 15 gadiem cerību piepildīšanu, kādi pirms gadiem te bija paši. Dalībnieki ir no Ventspils, Kolkas, Dundagas, Talsiem, Rīgas un tās apkārtnes, Jelgavas.

Ieva Zdanovska pastāstīja, ka agrāk šajā nometnē bijusi audzinātāja. "1994. gadā pabeidzu Dundagas vidusskolu (tolaik vēl Ieva Freimute — I. K.) un vasarā ļoti gribēju pastrādāt kādā bērnu atpūtas nometnē. Pateicoties lībiešu valodas skolotājas Zojas Sīles atsaucībai, mani paņēma strādāt šajā nometnē. Uzreiz jau tiku par audzinātāju lielākajām meitenēm. Pati to vadīju 2006. un 2011. gadā.

Nu jau pie mums ir agrāko nometņu dalībnieku, līvu dzimtu turpinātāju, arī vēlāko audzinātāju atvases — Julgī Staltes, Dāvida Ernštreita, Reiņa Ernštreita un citu.Manuprāt, šādas nometnes būtiskākā jēga ir noturēt lībisko un pierādīt, ka tas nav pazudis, ka ir tepat, starp mums visiem: valoda, kultūra… Tomēr lībieši ir Latvijas pamattauta, līdzās latviešiem. Latvijā ļoti daudz iedzīvotāju par lībiešiem nezina neko. Tāpēc!

Ļoti gribētu šādu nometni veidot ne tikai bērniem, bet arī ģimenēm, un tādā nebūtu dalībnieku vecuma ierobežojumu. Iespējams, nākamgad tas man kopā ar domubiedriem izdosies.

Lai kļūtu par pedagogiem šeit, noteikti vajadzētu būt iepriekšējo nometņu dalībniekiem — lai pēctecība nepazūd; un viņiem jābūt lībiešu izcelsmes.

Bērniem mums ir divas pieredzējušas lībiešu valodas skolotājas — Ērika Krautmane un Dagmāra Ziemele. Mākslas skolotājas ir Ieva Vanaga un Astra Klāsena. Audzinātāji mums ir Maija Kronberga (spēlē kokli un to ierādīs arī interesentiem, vadīs mūzikas nodarbības, mācīs dziesmas), Maija Dāvidsone, Mārtiņš Taulavičus (Staiceles lībiešu pēctecis; 2006. gadā, būdams nometnes dalībnieks, ieguva titulu "Pats labākais lībietis"); savukārt Kristiana Tīlika, Kārlis Zagorskis un Klāvs Smetana pieteicās mūsu komandai galvenokārt tāpēc, ka nopietni interesējas par lībiešu valodu un kultūru. Filoloģe Zoja Sīle, lībiešu valodas skolotāja ar šo nometņu vadītājas darba pieredzi, valodu mācīs mums, pedagogiem. Viņa pedagogu un audzinātāju jaunajai paaudzei ir pamatīgs, drošs atbalsts. Mediķa pienākumus pilda bijušais nometņu dalībnieks, kolcenieks Andris Sproģis.

Bērnus gaida sportiskas nodarbības, pārgājieni, peldēšanās jūrā, spēles un piedzīvojumi. Neprasīsim mācību stundu ritmu un disciplīnu — laiks te ritēs nepiespiesti, radoši. Mums liels uzdevums ir arī sagatavot priekšnesumu Lībiešu svētkiem šajā sestdienā, lai parādītu, kādi esam, ko nometnē iemācījušies, un galvenais — ka esam daudz."

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!