Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa informē, ka šobrīd norit aktīvs darbs pie tehniskās dokumentācijas un iepirkumu sagatavošanas, lai pavasarī varētu uzsākt darbus arī Robežu ielā (posmā O.Kalpaka iela – Dzelzceļa iela), Zvaigžņu ielā (posmā Brīvības iela – Miera iela) un stāvlaukumā pie Dzelzceļa ielas. Veikt papildus darbus ir iespējams, jo projekta ieviešanas gaitā radās finansējuma ietaupījums.

Gan Ozolu, gan Draudzesskolas ielā ir vēl ir nepieciešams ieklāt asfaltu, krāsot horizontālos ielu apzīmējumus un uzstādīt ceļazīmes.

Rekonstrukcijas darbi norisinās, īstenpjot projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā".

Projekta īstenošanas gaitā tiek rekonstruēts Ozolu ielas posms no Dzeguzes ielas līdz Dzelzceļa ielai, kā arī Ozolu ielas slīpais atzars, kas ved gar pilsētas ūdenstorni, Draudzesskolas iela tiek rekonstruēta visā tās garumā, bet Rēzeknes ielu sakārtos posmā līdz pilsētas robežai.

Visām ielām tiks veikta ceļa seguma rekonstrukcija, Draudzeskolas ielā izbūvēta ietve, savukārt Ozolu ielā veikta lietus kanalizācijas rekonstrukcija, Rēzeknes ielā tiks uzstādītas drošības barjeras. Kopumā darbi tiks veikti 1,836 km garumā.

Rekonstrukcijas darbus Ozolu un Draudzesskolas ielā veic SIA "Rubate". Arī darbus Rēzeknes ielā veiks SIA "Rubate", tos plānots uzsākt 2014. gada aprīlī, bet pabeigt augustā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2000079 eiro, no tiem 1700067,16 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija ir 60002,38 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 240009,48 eiro.

Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!