Piebūves celtniecība ilgusi gadu. Projekts īstenojis skolas nepieciešamības atbilstoši izglītības iestādes noslodzei, kā arī paredz atrisināt uz izaugsmi vērstus mērķus – piesaistīt konkrētās apkaimes iedzīvotājus sportiskām aktivitātēm vakara stundās un nodrošināt telpu piedāvājumu sacensību vai nometņu norišu gadījumos.

Piebūve ar vidusskolu savienota ar stiklotu galeriju, tādējādi nodrošināta sporta halles funkcionāla sasaiste ar skolas iekštelpām dienas periodā, bet ar atsevišķu ieeju no ielas iespēja funkcionēt autonomi vakara stundās. Savukārt starp skolu un ēdināšanas bloku izveidots iekšējais rekreatīvais pagalms, kas kalpos kā atpūtas vieta starpbrīžos siltajā laikā, kas varētu tikt izmantots dažādu nelielu pasākumu organizēšanai laukā.

Otrā stāva līmenī izbūvētas divas laipveida pārejas no skolas uz tribīņu zonu un papildus telpām, kur sacensību vai skolas apmaiņas projektu dalībniekiem būs iespēja palikt pa nakti. Tāpat būvniecības darbu ietvaros uzlabota transporta un gājēju kustības sistēma ar loģisku gājēju un apstādījumu zonu iekārtojumu, vienlaikus paredzot nepieciešamus labiekārtojuma elementus,- vienota stila soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes.

Staļģenes vidusskola ir viena no lielākajām un skolēnu skaita ziņā noslogotākajām izglītības iestādēm Jelgavas novadā – šogad tajā mācās 338 skolēn. Daļa skolas – pirmsskolas ēka ir kultūrvēstures piemineklis, kurā vēl pašlaik norit siltināšanas darbi energoefektivitātes projekta ietvaros.

Plānotās investīcijas – gan projekta, gan pašvaldības līdzfinansējumam summēsies 485 327,61 eiro apmērā. Jauno - 2014./2015.mācību gadu - skolas komplekss būs pilnībā izveidots kā labiekārtots objekts, kas tehnoloģiju un mācību aprīkojuma ziņā ir viena starp progresīvākajām izglītības iestādēm visā Zemgalē.

Kā zināms, piemēram, tieši Staļģenes vidusskolas ikdienas prakse interaktīvo mācību līdzekļu izmantošanā, populārās vietnes uzdevumi.lv piedāvāto iespēju pielietojumā visu klašu skolēniem bija rosinājums novada pašvaldībai vēlāk finansiāli nodrošināt licenci šāda pakalpojuma pieejamībai visās novada izglītības iestādēs.

Staļģenes vidusskolas jaunās piebūves kompleksa būvniecība veikta, Jelgavas novada pašvaldībai ņemot ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē. Būvniecība, kā arī aprīkojuma nodrošināšana ēdnīcai un sporta zālei izmaksājusi 1 732 008 eiro.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!