Jaunā tradīcija "Uzņēmēju brokastis" ieviesta, lai pašvaldība un uzņēmēji apvienotu spēkus kopīgo mērķu īstenošanai - veicinātu novada attīstību, radīt jaunas darbavietas, tādējādi veicinot vispārīgo dzīves līmeni.

Tikšanās reizē tika diskutēts par vienu no šī brīža aktuālākajiem sadarbības projektiem, kas saistīts ar skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos. Novada uzņēmēji tiek aicināti piedāvāt iespēju jauniešiem iegūt pirmās reāla darba iemaņas, turpretī pašvaldība gatava sniegt finansiālu atbalstu. Pašlaik projekta īstenošanas mehānisms ir vēl izstrādes stadijā, tādēļ uzņēmēji tika aicināti izteikt ierosinājumus, lai šo projektu varētu veiksmīgi īstenot.

Arī turpmāk Ķekavas novada pašvaldība plāno stiprināt sadarbību ar uzņēmējiem, īstenojot kopīgus projektus, rīkojot tikšanās ar speciālistiem, kā arī sniedzot nepieciešamo informāciju un atbalstu savas kompetences ietvaros. Uzņēmēju brokastīs tika panākta vienošanās nākamajās tikšanās reizēs diskutēt par uzņēmēju pašu iniciētajiem jautājumiem.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!