Līdz šim pasaulē bija zināmas tikai 25 vietas, kur aug smalkā najāda, un Sīvera ezerā šī suga atklāta pirmo reizi, turklāt atklātas ir 28 atradnes. Līdz ar to šis ezers ir uzskatāms par bagātāko šīs sugas atradni pasaulē.

Ezerā ir sastopama arī lokanā najāda, kas ir Eiropas mēroga retums. Pēc lokanās najādas populācijas lieluma Sīvers ir uzskatāms par bagātāko šīs sugas atradni Eiropā.

Kā skaidro dabas aizsardzības speciālisti, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Sīvera ezerā ir sastopamas šīs retās ūdens augu sugas, ir tā dzidrais un tīrais ūdens.

Drīzumā par veiktajiem apsekojumiem plānots pabeigt pārskata ziņojumus. Tajos būs apkopota vispusīga informācija par teritoriju biotopiem, sastopamajām sugām un citām nozīmīgām dabas un vēstures vērtībām. Tāpat raksturoti un analizēti apdraudējumi dabas vērtībām un iespējamie risinājumi to saglabāšanai.

Smalkā najāda ir līdz 20 centimetriem augsts ūdensaugs, kas aug tīros ezeros un iesāļos jūras seklūdeņos. Smalkā najāda ir viens no nedaudzajiem Ziemeļeiropas augiem - endēmiem, tas ir, augiem, kas sastopami ļoti nelielā teritorijā. Pēcleduslaikmetā tā ezeros bijusi plaši izplatīta.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!