Indras luterāņu baznīcas ēka tika uzcelta 20.gadsimta 30.gados, galvenokārt robežsargu vajadzībām, kuri te tika sūtīti no visas Latvijas.

Laika gaitā ēkai ir nolietojusies jumta konstrukcija un, lai varētu saglabāt vēsturisko ēku un izmantot pašvaldības vajadzībām, ir nepieciešams veikt jumta nomaiņu.

Lai gan sākotnēji ēka tika uzbūvēta kā baznīca, tā nekad netika atklāta un izmantota reliģiskām vajadzībām, tāpēc nonāca pašvaldības īpašumā un tiek uzskatīta par vēsturisku arhitektūras pieminekli, kas saglabājies no 20.gs. sākuma.

Tāpēc Krāslavas novada domes projekta ietvaros ir paredzēts veikt baznīcas ēkas jumta nomaiņu, kas ļautu turpmāk pašvaldībai labiekārtot ēku kā "Amatniecības centru".

"Amatniecības centrs" tiks izveidots sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novadā, veicinot Indras ciema atpazīstamību un brīvā laika aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, kā arī, piesaistot vairāk apmeklētāju un tūristu novada lauku teritorijai.

Projekta kopējais budžets ir 14 384,17 lati, tai skaitā ELFLA finansējums sastāda 8 867,11 latus, Krāslavas novada domes līdzfinansējums un PVN apmaksa sastāda 5 517,06 latus.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!