Papildus šiem darbiem tiks paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Skaļupes ciemā.

2012.gada oktobrī tika izstrādāts tehniskais projekts, kuram ir izsniegts pozitīvs būvekspertīzes slēdziens, un decembra sākumā notika konkursa izsludināšana būvniecības darbiem. Tehnisko projektu izstrādāja SIA "Firmus DC", būvekspertīzi veica SIA "DG Baltic", bet būvuzraudzības pakalpojumus nodrošinās SIA "Akorda".

Būvniecības konkursa uzvarētājam būs jāveic ūdens sagatavošanas ietaises ar uzkrāšanas tilpnēm un otrās pacēluma sūkņu stacijas izbūve, jāveic artēziskās akas rekonstrukcija, jārekonstruē ūdensvada tīkli 760 metru garumā un kanalizācijas tīkla vadi 755 metru garumā, jāveic notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un jāizbūvē četri hidranti.

Savus piedāvājumus konkursā pretendenti var iesniegt līdz 23.janvārim. Pašvaldības darbu prognozētā līgumcena ir 283 175 lati bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Savu laiku nokalpojušās ūdens sagataves iekārtas izbūvētas 1977.gadā, bet kanalizācijas tīkli izbūvēti laika posmā no 1972.gada līdz 1984.gadam. Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēj veikt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Īstenojot projektu, ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte un attīrītie notekūdeņi būs atbilstoši noteiktajām normām.

Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes novada "Skaļupēs"" kopējās attiecināmās izmaksas ir 295 995 lati bez PVN, ERAF līdzfinansējums - 251 595 lati.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!