Pirmās sēdes darba kārtības jautājums bija Preiļu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Uz pašvaldības vadītāja amatu tika izvirzītas divas kandidatūras – Aldis Adamovičs un Aigars Zīmelis. Ar desmit balsīm par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Aldis Adamovičs. Par Aigara Zīmeļa kandidatūru tika nodotas četras vēlēšanu zīmes.

Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas deputāti darbu turpināja. Sēdi vadīja Aldis Adamovičs, un tika skatīti jautājumi par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu un domes komiteju izveidošanu. Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzītas divas - Jura Kovaļevska un Jura Vucāna kandidatūras. Ar desmit balsīm par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Juris Kovaļevskis. Četri deputāti bija nodevuši balsis par Juri Vucānu.

Deputāti nolēma, ka, tāpat kā līdz šim, domē darbosies trīs komitejas – Finanšu komiteja, Infrastruktūras un novada attīstības komiteja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Finanšu komiteju vadīs domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, jo likumdošanā noteikts, ka tās darbu vada domes priekšsēdētājs. Finanšu komitejas sastāvā strādās deputāti Ligita Pauniņa, Jāzeps Šņepsts, Juris Urtāns un Oļegs Hļebņikovs.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejā darbosies Lauris Pastars, Aigars Zīmelis, Juris Kovaļevskis, Juris Vucāns un Juris Erts. Komitejas darbu vadīs Lauris Pastars, par komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Juris Kovaļevskis.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā tika ievēlēti domes deputāti Maruta Plivda, Valentīna Liniņa, Ineta Liepniece, Ārijs Vucāns un Raimonds Rubins. Komitejas darba vadība tika uzticēta Marutai Plivdai, par komitejas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Ineta Liepniece.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!