Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", izvērtējot struktūrvienības Rēzeknes pilsētas kultūras nama darbību, kā arī pārbaudot uzticēto uzdevumu izpildes kvalitāti, konstatēja, ka Rēzeknes pilsētas Kultūras nams nespēj īstenot tam uzdotās funkcijas - nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītojošu un izklaides pasākumu programmu savas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem.

Struktūrvienības budžetu pamatā veido pašvaldības subsīdijas nevis pašu ieņēmumi.

Liela nozīme šajā situācijā ir "Austrumlatvijas koncertzālei" "Gors". Daļa pasākumu, kas iepriekš tika organizēti un īstenoti Rēzeknes pilsētas kultūras nama telpās, tagad noris Latgales vēstniecībā "Gors". Pasākumu skaits Rēzeknes pilsētas Kultūras namā ir samazinājies.

Turklāt Rēzeknes pilsētas kultūras nama piedāvājums nespēj konkurēt ar "Austrumlatvijas koncertzāle" piedāvājumu to dažādībā un skaitā.

Aģentūra uzsver, ka tiem pasākumiem, kuri aizvadītajā gadā noritēja Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, nebija pietiekošs apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu plānotā budžeta ieņēmumu sadaļas izpildi.

Aģentūras lēmuma projekta pamatojumā arī minēts, ka Rēzeknes pilsētas kultūras nams gada laikā nav spējis izstrādāt tādu savas darbības virzienu, kas tam turpmāk ļautu pilnvērtīgi strādāt. Turpmāk kultūras nama funkcijas koordinēs pati Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs".

Amatiermākslas kolektīvu vadītāji, kuri līdz šim bija nodarbināti kultūras namā, tiks pieņemti darbā pašvaldības aģentūrā.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!