"Nākamā gada laikā tiks veikta būtiska bioloģiskās attīrīšanas stacijas (BAS) "Daugavgrīva" rekonstrukcija, kuras rezultātā sagaidāms ievērojams slāpekļa un fosfora izmešu daudzuma samazinājums Rīgas jūras līcī," stāsta attīrīšanas stacijas direktors Māris Zviedris.

SIA "Rīgas ūdens" ir projekta "PURE" pilotinvestors. Uzņēmums cenšas sasniegt HELCOM rekomendāciju līmeni, kas ir stingrākas nekā ES noteikumi notekūdeņu attīrīšanai. Sasniedzot HELCOM mērķa līmeni Rīgā, ikgadējie fosfora izmeši Baltijas jūrā samazināsies par apmēram 100 tonnām.

Plānotās investīcijas ietver ķīmisko reaģentu dozēšanas un plūsmas mērīšanas iekārtas fosfora samazināšanai un centrifūgu labākai nosēdumu apstrādei. "Esošās tehnoloģiskās sistēmas BAS "Daugavgrīva" nav projektētas tā, lai sasniegtu HELCOM rekomendāciju līmeni attīrīšanā, kas nozīmē, ka ir vajadzīgi jauni risinājumi un investīcijas rekonstrukcijā," skaidro Zviedris.

HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā paredzēts krasi samazināt jūras piesārņojumu un atjaunot labu jūras vides ekoloģisko stāvokli līdz 2021. gadam. Tāpēc fosfora ieplūde Baltijas jūrā jāsamazina vēl par apmēram 15 000 tonnām. Projekts PURE plāno panākt fosfora samazinājumu Baltijas jūrā vismaz 300–500 tonnu apmērā gadā, investējot Rīgas, Jūrmalas un Brestas ūdens saimniecības objektos un darbības uzlabojumos Gdaņskā, Kohtlajervē un Ščecinā.

SIA "Rīgas ūdens" atbild par notekūdeņu attīrīšanu Latvijas galvaspilsētā. BAS "Daugavgrīva" projektēta viena miljona iedzīvotāju radīto notekūdeņu apstrādei, un attīrītie notekūdeņi tiek novadīti tieši Rīgas jūras līcī. BAS "Daugavgrīva" projekts tika izstrādāts 1979.gadā institūtā "Mosvodokanalniiproekt", tomēr pašu objektu uzbūvēja tikai 1991.gadā. Apmēram 10 gadus vēlāk tika veikta rekonstrukcija, kas paredzēja dažādu tehnoloģisko mezglu atjaunošanu un uzlabojumus BAS darbībā.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!