2007.gadā domes Īpašuma departaments iesniedza prasību tiesā par nomas līguma izbeigšanai ar SIA "Mono" un līguma noteikumus nepildošā nomnieka izlikšanu no muižiņas. Arhitektūras pieminekļa stāvoklis pasliktinājās, un nomnieks nedarīja neko, lai ēku sakārtotu un veiktu restaurācijas darbus, turklāt 2007. gada vasarā iznomātajā īpašumā izcēlās ugunsgrēks.

Savukārt kompānija domes lēmumu izbeigt nomas līgumu uzskatīja par prettiesisku. Līdz pat šā gada vasarai lieta ir tikusi pārsūdzēta dažādu instanču tiesās, līdz 19. jūlijā ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru ir apmierināta Rīgas domes prasība izbeigt 2006. gada 18. decembrī starp Rīgas pilsētas pašvaldību un "Mono" noslēgto nomas līgumu. Pēc izpildraksta saņemšanas no tiesas Īpašuma departaments vērās pie zvērināta tiesu izpildītāja par sprieduma izpildi.

11.septembrī notika "Mono" izlikšana no Hāmaņa muižiņas zvērināta tiesu izpildītāja klātbūtnē. Īpašumu ir pārņēmis Īpašuma departaments, tam tiek nodrošināta diennakts apsardze. Savukārt Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā tiks dzēsts ieraksts, ar kuru "Mono" bija nostiprinātas nomas tiesības.

Hāmaņa muiža - IXX gadsimta beigās būvētais Hāmaņa muižas koka ēku komplekss nosaukumu ieguvis no Slokas ielai pretim esošās Hāmaņa ielas, nevis no filozofa Johana Georga Hāmaņa, kas dzīvoja agrāk - XVIII gasimtā. Dzīvojamā ēka ievērojama ar vēlīnā klasicisma un neoklasicisma arhitektūras elementiem: tornīti, kolonnām, dekoratīviem skursteņiem u.c., kā arī romantisma elementiem.