Laika periodā no 2009.gada janvāra līdz 2011.gada augustam vidēji vienā mēnesī palīdzības reģistrā tikušas uzņemtas 89 ģimenes, bet no reģistra izslēgtas vidēji 155 ģimenes, līdz ar to šajā laikā rinda kļuvusi īsāka par nedaudz vairāk nekā 2000 personu, sasniedzot 5 628 ģimenes.

Pašvaldības SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" pēdējo divu gadu un astoņu mēnešu laikā palīdzības reģistros reģistrētajām personām ir nodevis vidēji 1000 dzīvokļu gadā. Saglabājot nemainīgu vidējo nodoto dzīvokļu skaitu gadā arī turpmāk pie nosacījuma, ka palīdzības reģistros vidēji gadā no jauna uzņemto personu skaits saglabāsies nemainīgs, palīdzības reģistros esošo un no jauna uzņemto ģimeņu pieprasījumu pilnībā varētu apmierināt piecu līdz septiņu gadu laikā, liecina "Rīgas pilsētbūvnieka" aplēses.

Kopš 2009.gada nedaudz vairāk nekā puse no palīdzības reģistra izslēgtajām ģimenēm no reģistra izslēgtas tādēļ, ka tām tikuši izīrēti dzīvokļi. Savukārt otra daļa ģimeņu no reģistra izslēgtas citu iemeslu dēļ, piemēram, tās saņēmušas kompensāciju, tām ir zudis tiesiskais pamats palīdzības dzīvokļu jautājumos saņemšanai, reģistrētā persona mirusi. No palīdzības reģistra izslēgto personu skaitam ir tendence ļoti strauji palielināties laika periodos, kad Rīgas pašvaldība ir nodevusi ekspluatācijā jaunas dzīvojamās, tostarp sociālās, mājas.

No 5 628 rindā reģistrētajām ģimenēm visvairāk - 2 745 personas - ir denacionalizēto namu iemītnieki, 25% rindas veido pensijas vecumu sasniegušas politiski represētās personas, atsevišķi dzīvojoši pensionāri ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas, kā arī ģimenes, kas audzina bērnu invalīdu, kuram nepieciešams servisa dzīvoklis. Aptuveni 10% ir dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrētie bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības.

"Rīgas pilsētbūvnieka" pētījumā par situāciju Rīgā konstatēts, ka lielā mērā rindas garumu ietekmē bezdarba līmenis pilsētā. Aplūkojot divas lielākās rindā reģistrēto personu grupas, konstatēts, ka ar aptuveni viena gada nobīdi, kad 2009.gada sākumā strauji sāka pieaugt bezdarba līmenis Rīgā, tikpat strauji sācis pieaugt arī sociālo dzīvokļu reģistrā uzņemto ģimeņu skaits. Saglabājoties augstajam bezdarba līmenim, rinda nav būtiski samazinājusies, taču, ņemot vērā, ka, sākot ar 2010.gada martu, bezdarba līmenis Rīgā ir sācis pakāpeniski kristies, "Rīgas pilsētbūvnieks" prognozē, ka no jauna reģistrā uzņemto ģimeņu skaits ar 8 līdz 12 mēnešu nobīdi laikā varētu pakāpeniski samazināties.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!