Patlaban tiek izstrādāts projekts, kurā paredzēts, ka kopumā jaunajās mājās būs 290 sociālie dzīvokļi, veselības centrs un sociālā dienesta telpas. Līdz ar to arī tuvākās apkaimes iedzīvotājiem būs nodrošināta gan ārstniecības pieejamība, gan plašs sociālo pakalpojumu klāsts.

Lai sagatavotu būvlaukumu, ir nepieciešams nocirst kokus, tāpēc no otrdienas līdz 12. martam Rīgas pilsētas būvvalde rīko sabiedrisko apspriešanu. Saskaņā ar topošo projektu, plānots izcirst mazāk vērtīgos kokus – vītolu, ievu, gobu, dažas kļavas, bērzus un melnalkšņus, kopumā 24 kokus. Taču lielākie un vērtīgākie koki – ozols un kļava tiks saglabāti, kā arī, ir paredzēts, ka tiks iestādīti jauni koki un teritorija pēc būvniecības darbu pabeigšanas tiks labiekārtota un apzaļumota.

Iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt plašāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā (Amatu ielā 4) 206. kab., apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr.: 67012976, Būvvaldes interneta vietnē: www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA "EJA", kontaktpersona: Edgars Dzenis, tālr.: 67369724.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas anketas) var iesniegt vai nosūtīt pa pastu līdz 12. martam Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centram (Amatu ielā 4), 1. stāvā, tālr.: 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās, ceturtdienās 10.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās 9.00 – 16.00 un piektdienās 9.00 – 14.00. Atsauksmes var iesniegt arī jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr.80000800) un jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālē.

Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Lai trīs sociālo dzīvojamo māju, veselības centra un sociālā dienesta telpu būvniecības projektu varētu sekmīgi īstenot, kā arī, lai ievērotu dabas aizsardzības prasības, koki jānocērt līdz pavasara sākumam.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!