2012.gada 27. jūlijā tika likts pamatakmens katlu mājas būvniecībai. 1,37 miljonus latu vērto projektu atbalstīja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet būvniecību pasūtīja SIA "Salaspils Siltums".

Jaunā katlu māja ir viens no posmiem ceļā uz zaļās enerģijas attīstību Latvijā. Vietējā kurināmā izmantošana siltumenerģijas ražošanā nozīmē arī jaunu darba vietu radīšanu, CO2 izmešu apjoma mazināšanu, neatkarību no gāzes cenu celšanās. Galvenais ieguvums novada iedzīvotājiem ir tas, ka, paaugstinoties dabas gāzes cenai, tarifi noteikti nemainīsies, jo kurināšana ar šķeldu tos izlīdzinās.

Jaunās katlu mājas saražotais siltums trasēs plūst jau no 22. novembra. Ražošanas process ir mūsdienīgs, tas norit bezpersonāla režīmā. Koksnes sagatavošana, žāvēšana un padeve notiek automātiski. Ir sasniegts augsts šķeldas katla lietderības koeficients, tas ir 86% un tuvojas gāzes katla lietderības koeficientam, kas ir ap 90 %.

Katlu māja spēs nodrošināt 7 megavatu (MW) jaudu, ļaujot īstenot daļēju pāreju no dabasgāzes izmantošanas uz videi draudzīgo atjaunojamo energoresursu – šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. 

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!