Šie skolotāji ir tie, kurus no katras skolas izvirza viņu kolēģi par sasniegumiem darbā ar skolēniem, par radošu attieksmi pret darbu un profesionalitāti, vērtējot iepriekš paveikto. Vēl četrus kandidātus izvirza arī Izglītības pārvalde nominācijā "Gada vadītājs"- par labākajiem atzīstot vienu skolas direktoru, vienu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, vienu direktora vietnieku mācību darbā un direktora vietnieku audzināšanas darbā.

Nu jau par skaistu tradīciju kļuvušais notikums lieliski savijas ar valsts svētku noskaņām, ļaujot apzināties ikviena pedagoga ikdienas darba lielumu un valstisko nozīmīgumu. Izglītības pārvalde un Saldus novada dome pateicas atbalstītājiem no SWEDBANK, kuri izsaka arī savu atzinību skolotāju darbam mūsu novadā, piešķirot prēmijas un izvirzot savu "Gada skolotāja" pretendentu.

Par Gada skolotājs 2013 atzīti: Saldus pagasta PII "Graudiņš" Laila Ilaķe, Saldus PII "Zīlīte" Liene Apsīte, Saldus PII "Pasaciņa" Egita Jansone, Saldus PII "Cerībiņa" Aija Eglāja, Saldus PII "Sienāzītis" Gunta Benuševica, Saldus PII "Īkstīte" Anita Šternberga, Lutriņu PII "Kāpēcītis" Jeļena Aleksandrova, Nīgrandes PII "Griezīte" Mārīte Gersone, Nīgrandes PII "Straumīte" Gunta Dobrovoļska, Saldus sākumskolā Gunta Dravniece, Jaunlutriņu pamatskolā Irma Krūmiņa,Kursīšu pamatskolā Aija Slūtiņa, Lutriņu pamatskolā Gunta Romule,Nīgrandes pamatskolā Oksana Salmiņa, Pampāļu pamatskolā Dace Vaļko, Rubas pamatskolā Elmārs Kalniņš,Saldus pamatskolā Judīte Ukavica, Striķu pamatskolā Daiga Neimane, Zirņu pamatskolā Antra Arzaņajeva, Cieceres internātpamatskolā Sergejs Aleksejevs, Rubas speciālajā internātpamatskolā Daila Ulmane, Saldus 1. vidusskolā Gada Liāna Brizga, Saldus 2. vidusskolā Teika Rudovica, Druvas vidusskolā Līga Kaļišuka, Ezeres vidusskolā Guna Meija, Kalnu vidusskolā Guna Balode, Saldus vakara vidusskolā Alla Bondarika.

Par "Gada vadītāju 2013" atzīti: Dace Balandīna - Saldus pamatskolas direktore, Zinta Bērante - Saldus PII Zīlīte vadītāja, Dina Līgotne - Cieceres internātpamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā,Ruta Arne - Rubas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā.

AS "Swedbank" prēmijas ieguvēji: Druvas vidusskolā Līga Kaļišuka, Lutriņu PII "Kāpēcītis" Jeļena Aleksandrova, Saldus 2. vidusskolā Teika Rudovica, Balvu - datoru- ieguva Cieceres internātpamatskolas Sergejs Aleksejevs.

Svētku mirkli ar muzikāliem sveicieniem kuplināja Saldus novada sieviešu vokālais ansamblis "Druvas tonis", kas palīdzēja iekrāsot pasākuma noskaņu. Pasākuma 2. daļā visus skolotājus sveica Atis Auzāns ar savu muzikālo apvienību.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!