Ar Saldus novada Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu zivkopības nozares attīstībā apbalvoja Anatoliju Grigorjevu – SIA "Sātiņi – S" valdes priekšsēdētāju; par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā novadā apbalvoja Rutu Arni – Rubas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju; par nesavtīgu sporta dzīves organizēšanu Ezeres pagastā apbalvoja Jāni Pērkonu – Ezeres pagasta sporta darba organizatoru; par atsaucību un ilggadēju ieinteresētību Zaņas pagasta attīstībā apbalvoja Videvutu Kiršteinu – Zaņas pagasta iedzīvotāju; par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistē apbalvoja Sarmīti Ozoliņu – Saldus novada pašvaldības izpilddirektora pirmo vietnieci; par nozīmīgu ieguldījumu vienotas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmas veidošanā novadā apbalvoja Inu Behmani – Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktori; par kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu medicīnas nozares attīstībā apbalvoja Elgu Bērziņu – Saldus neatliekamās medicīnas palīdzības punkta vecāko ārsta palīdzi; par kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu novadā apbalvoja Agri Beltiņu Saldus neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju; par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares attīstībā apbalvoja Māri Kļaustiņu – Ezeres pagasta z/s "Krastmaļi" īpašnieku un SIA "Ezeres asni" valdes priekšsēdētāju; par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā apbalvoja Teiku Rudovicu - Saldus 2. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāju; par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un zemkopības nozares attīstībā un kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu apbalvoja Andri Bušinski - Zirņu pagasta z/s "Ziķi" pārvaldnieku.

Ar Saldus novada domes Atzinības rakstiem apbalvoja Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas vadītāju Ievu Kalvāni, Nīgrandes pamatskolas saimniecības daļas vadītāju Guntaru Sarģeli, Apvienotās Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldes Jaunauces pakalpojumu centra grāmatvedi-kasieri Inesi Šimkus, Ainas Rožulejas ģimenes ārstes prakses Kursīšu filiāles ātrsta palīdzi Rasmu Bolšteinu, aktīvu Lutriņu pagasta pensionāru – Alfrēdu Andreju Pelīti, SIA "Lutriņi" valdes priekšsēdētāju - Gunitu Dumpi, Saldus neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta ārsta palīdzi – Elīnu Kilevicu, SIA "Saldus autoskola" pasniedzēju Svetlanu Blūmu, Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas Kursīšu nodaļas brīvprātīgo – Valeriju Budenoviču un Zirņu pagasta z/s "Bitītes" īpašnieci – Ilgu Griķi.

Svinīgajā pasākumā arī Saldus un Brocēnu novada laikraksts "Saldus Zeme" godināja krietnus novada cilvēkus, kurus ieteikuši novadnieki. Balvu "Savas zemes patriots" ieguva biedrība "Vienoti Zvārdei", balvu "Nesavtīgs cilvēks" saņēma Andis Kuzins – Saldus Profesionālās vidusskolas 4. kursa skolnieks, arī jaunsargs un zemessargs, balvu "Ģimenes dvēsele" saņēma Aina Kļeščova no Remtes, balvu "Izcils profesionālis" saņēma Aija Pelīte – Saldus pilsētas bibliotēkas galvenā metodiķe, balvu "Sabiedrības dzirkstele" saņēma Dace Brodere – projektu realizētāja Saldus pagastā, balvu "Jaunietis – nākotnes cerība" saņēma Jurģis Zālītis – Nīgrandes jauniešu kluba D.E.M.O. atjaunotājs un balvu "Iedvesmojošs mākslinieks" saņēma Saldus pensionāru biedrības akordeonistu ansamblis "Akords".

Ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēja vīru koris "Brocēni", sieviešu koris "Varavīksne", postfolkloras grupa "Iļģi" un tautas deju ansamblis "Kursa".

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!