Ventspils muzeja organizētie arheoloģiskie glābšanas izrakumi Pils ielas 21 pagalmā tika veikti, jo jūlijā šajā vietā ūdensvada trases tranšejā zemes darbu gaitā tika atsegtas nozīmīgas arheoloģiskas liecības - apmēram četrus metrus garā posmā tika atsegts pēdējos divos gadsimtos neskarts kultūrslānis. "Tajā bija iespējams saskatīt 20. gadsimta sākuma pagalma bruģējumu, zem tā - nelielu, ar būvdarbiem saistītu būvgružu slāni, tumšu 18.-19. gadsimtā veidojušos nogūlumu līniju un 17. gadsimtā sapūsto, ap pusmetru biezo gaišo kāpu smilšu kārtu. Zem tā esošais tumšais kultūras slānis bija (un vietās, kur tas saglabājies, joprojām ir) nozīmīgs avots pilsētas senākās vēstures izpratnei," stāsta Māla.

Arheoloģiskās izpētes gaitā konstatēts, ka 1,30 metrus biezais apakšējais kultūrslānis veidojies pirms apmēram 400 gadiem - 16. gadsimta beigās un 17. gadsimta pirmajā pusē, un šī vieta bijusi saistīta ar pilsētnieku saimniecisko darbību.

"Iespējams, tuvumā atradies stallis – par to liecina lielais atrasto pakavu naglu skaits. Par nodarbošanos ar zveju savukārt stāsta pārsteidzoši labi saglabājies priedes mizas pludiņš un vairāki makšķerāķi. Atradumu nav skaitliski daudz: 1,50–1,70 m dziļumā atsegtie labi saglabājušies priežu un ozola dēļu klājumi vēsta, ka senatnē šeit bijusi mitra vieta, kuru centušies noklāt ar kādreiz jau izmantotiem un nolietotiem dēļiem, nelieliem baļķiem, zariem un koka atšķilām. Iespējams, tādēļ tieši šajā vietā cilvēki uzturējušies retāk," skaidro Ventspils muzeja speciāliste.

Izpētes rezultāti ļaus precizēt senās Ventspils robežas, apdzīvotības raksturu un datējumu konkrētajā kvartālā, kā arī iespējamo senāko ielu tīklu. Arheoloģiskie izrakumi pabeigti 10. augustā, bet izrakumu materiāla apstrāde turpināsies Ventspils muzejā. Ar pētījumu rezultātiem nelielas izstādes veidā ventspilniekus un pilsētas viesus paredzēts iepazīstināt pēc šo darbu beigšanas.


Arheologi Ventspilī atseguši apmēram 400 gadus senu kultūrslāni
Foto: Ventspils muzejs

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!