Kas īsti ir Vienotības kustība? Kaut kāds jauns kults jauna pravieša vadībā?

Tās dibinātāji uzsver, ka "Vienotība nav ne kults, ne reliģija, ne arī kāda organizēta garīga struktūra ar savu hierarhiju. Vienotība mīt daudzu miljonu cilvēku sirdīs, nevis organizētā struktūrā, ko regulē hierarhija. Cilvēks atkal un atkal atkārto šo kļūdu, radīdams hierarhijas un organizēdams struktūras. Mūsu mērķis un vīzija vienmēr bijusi – pilnīgi un bez nosacījumiem atbrīvot cilvēci!"

No kā atbrīvot? Lasi un mēģini sajust, vai tas rezonē ar tevi.

Dzīves atbrīvošana

Eksistences pamatīpašība ir svētlaime. Tā ietver dažādas kvalitātes – mīlestību, līdzjūtību, vienotību un klusumu. Cilvēka prāts ir pilns ar konceptiem, idejām, audzināšanas izveidotiem uzskatiem un dažādām citām mentālām struktūrām. Šrī Amma Bagavāns saka – kad prāts ir attīrīts no visa piesārņojuma, pāri paliek Dzīve, tīra Apziņa vai Dievs. Tāpēc Amma Bagavāns atmodu vienotībā dēvē par dzīves atbrīvošanu.

Maņu atbrīvošana

Vispārināti runājot, būt atmodinātam nozīmē visā pilnībā pieredzēt dzīvi. Senie svētie teksti definēja atmodinātu cilvēku kā kādu, kurš spēj kontrolēt savas piecas maņas. Šrī Ammas Bagavāna redzējumā atmoda drīzāk nozīmē atbrīvot maņu uztveri no prāta tvēriena. Prāts ar saviem vērtējumiem un komentāriem iejaucas katrā sensorā signālā un padara visu nedzīvu. Ja prāts neiejauktos, cilvēka nervu sistēma būtu spējīga ar baudu pieredzēt ikvienu sensoro impulsu – caur redzi, dzirdi, ožu, garšu vai tausti. Prāts ir mūsu eksistences svarīga daļa, kamēr vien tas ar savām programmām nevalda pār mums. Tādējādi cilvēks, kura maņas ir atbrīvotas, paceļas augstāk par prātu un pieredz dzīvi "pa tiešo" – caur sensoriem iespaidiem.

Atbrīvošanās no patības

Ego rada atdalītības sajūtu. Ja ir "es" un "citi", rodas bailes – bailes no tā, ko šie "citi" var man nodarīt. No bailēm rodas cīņa par izdzīvošanu, salīdzināšana, greizsirdība, naids utt. Patība (Es) ir tikai koncepts, saka Šrī Amma Bagavāns. Koncepts ir kaut kas tāds, kas realitātē nemaz īsti neeksistē. Tā ir ilūzija.

Brīvs no prāta kontroles

Parasti mēs brīvību no prāta uztveram tā, ka prāts apstājas un mēs ieejam bezdomu stāvoklī. Vai arī, ka prāts tiek transformēts un mēs pieredzam vairāk brīvības un dvēseles miera. Šrī Amma Bagavāns runā par ko citu – ir jāpārtrauc centieni izmainīt prātu vai atbrīvoties no tā. Tad tu kļūsti brīvs "ar visu prātu". Prāts ar visu tā saturu eksistē neatkarīgi no tevis un palīdz tev praktiskās dzīves lietās, bet neiegrožo (netraucē tev), kad runa ir par dzīves pieredzēšanu (piedzīvošanu).

Brīvs no zināšanu gūsta

Kad Šrī Amma Bagavāns runā par brīvību no zināšanām, tā ir brīvība no zināšanu uzliktajiem rāmjiem, nevis no zināšanām kā tādām. Kad zināšanas netiek pārvērstas pieredzē, tās kļūst šķērsli dzīves piedzīvošanai (izbaudīšanai), par nastu un cietumu.

Brīvs no sabiedrības formatējuma

Cilvēki gadu simteņiem ilgi ir radījuši idejas par komunismu, kapitālismu, dzimumiem, nacionalitātēm, reliģiju utt. Šīm idejām un konceptiem ir pašiem sava dzīve un personības, un tās izmanto mūs, cilvēkus, lai spētu izdzīvot. Tie iekļūst mūsos kā intelektuāli koncepti un iekrāso ikvienu dzīves pieredzi. Brīvība no sabiedrības formatējuma nenozīmē, ka tev vairs nav ideju un konceptu, bet tas nozīmē brīvību izvēlēties no pašreizējās pieredzes, kad runa par dzīves praktiskās puses lēmumiem.

Brīvs no opozīcijas

Galu galā cilvēks ir piesaistīts "brīvības" konceptam. Viņš tic, ka brīvība ir sasniedzama, iestājoties pret pašreizējo sistēmu un sociālajām normām. Taču brīvība būtībā ir iekšējs stāvoklis, kad tu vairs neesi bailēs. Tad vairs nav ciešanu vai opozīcijas struktūrai, lai kāda tā būtu. Brīvība nav dumpošanās pret kaut ko. Ir sasniedzams tāds iekšējais apziņas stāvoklis, kam nav opozīcijas.

Brīvs no darba

Šrī Amma Bagavāns uzsver atšķirību starp aktivitāti (rosīšanos) un darbību. Aktivitāte ir bēgšana no iekšējā eksistenciālā tukšuma radītām sāpju izjūtām. Tas tiek darīts, lai sasniegtu kādu mērķi. Tu strādā, ceļo, gatavo ēdienu, tīri māju, skaiti lūgšanas, jo tas viss apmierina kādu psiholoģisku vajadzību. Savukārt darbībai Bagavāna skatījumā ir fiziska, nevis psiholoģiska bāze. Pieredze pati par sevi ir mērķis. Tā rodas no iekšēja prieka un brīvības stāvokļa. Kaut gan arī atmodināts cilvēks joprojām strādā, tomēr viņš ir brīvs no darba radītām ciešanām.

Vienotības Universitāte par savu uzdevumu uzskata atmodināt pēc iespējas vairāk planētas iedzīvotāju, lai varētu notikt cilvēces apziņas lēciens kvalitatīvi jaunā līmenī. Bet jāsāk, protams, katram pašam ar sevi, un par to būs runa divu dienu teleseminārā "Fenomens un Dāvana", kas 30. septembrī un 1. oktobrī risināsies Jūrmalā.