Pēc būtības nobrīnējums, ļaunā acs, nolādējums – tā ir smaga, agresīva enerģija, kas vērsta pret cilvēku. Un ļoti bieži šo enerģiju mēs vai kāds cits varam neapzināti (niknuma, spēcīgu dusmu uzliesmojumā vai aizvainojumā) aizsūtīt savam "pretiniekam". Mēs varam novēlēt šim cilvēkam kaut kādas nepatikšanas vai izspļaut kādu standarta "tautas izteicienu" (piemēram, "kaut tu aizrītos"). Un – jo fokusētāka un koncentrētāka doma, jo spēcīgāka un spilgtāka enerģijas plūsma.

Taču tas, kas ar "upuri" notiks tālāk, atkarīgs no viņa pārliecības un emocionālā stāvokļa. Ja zemapziņas līmenī cilvēks sevi uzskata par vainīgu (ne obligāti par šo situāciju, bet principā dzīvo ar vainas sajūtu) un sirds dziļumos domā, ka ir pelnījis sodu, tad viņš uz sevi virzīto negatīvo enerģiju pieņems!

Citiem vārdiem sakot, lāsts un ļaunā acs nostrādā tikai tad, kad pats cilvēks dod tam atļauju (zemapziņā ir gatavs saņemt sodu). Savukārt, ja viņa lauks ir attīrīts no šādām pārliecībām, negatīvā enerģija vienkārši paiet garām, jo spēcīgas negatīvas pārliecības to nepievelk.

Tas pats attiecas arī uz noskaudumu. Cilvēks mums raida spēcīgas skaudības, apslēpta aizvainojuma un dusmu enerģiju. Un, ja mūsos zemapziņā (vai emocionāli) mīt upura enerģija (vainas apziņa, aizvainojums, nemīlestība pret sevi, kauns par savu veiksmi, neprasme pieņemt pārpilnību savā dzīvē), noskaudums tiks uztverts.

Ko ar šo negatīvo enerģiju iesākt? Kā ar to strādāt? Vienu no atbildēm sniedz teta viļņu dziedināšanas metode (teta hīlings).

Pirmām kārtām, ļoti svarīgi ir apzināties, ka tikai no tevis ir atkarīgs, vai tu pieņemsi un noturēsi noskaudumu, nobrīnējumu un citu negatīvu. Vai esi gatavs transformēt, izmainīt savas pārliecības uz efektīvākām, strādāt ar sevi. Noteikti pastrādā ar vainas sajūtu, kā arī ar slēpto agresiju (ar niknumu, aizvainojumu), tiec skaidrībā par atšķirību starp vainas sajūtu un atbildību, starp uzupurēšanpos un mīlestību, starp pienākuma apziņu un brīvo gribu. Tas palīdzēs tev aptvert savas dzīves traumējošo situāciju mācībstundas, ar pateicību pieņemt tās un atbrīvoties no to sāpju nastas, ko izraisījušas visas šīs situācijas.

Pēc visu šo smago jūtu pārstrādāšanas atnāk vieglums, atgriežas milzīgs enerģijas apjoms, parādās spēks radīt un pārliecība par savu drošību. Šādā stāvoklī tu kļūsi "caurspīdīgs" ļaunai acij, noskaudumam un lāstiem. Tava iekšējā mīlestība pret sevi ir vislabākā aizsardzība no negatīviem spēkiem!