Tantriskā transformācija

Tantra ir māksla, zinātne, garīgais ceļš un dzīvesveids. Sanskritā (viena no senākajām Indijas valodām) vārds "tantra" nozīmē "aust", "pārveidot ar noteiktu metožu palīdzību" un "pārvērst indi nektārā".

Tantriskā dzīvesveida pamatā ir uzskats, ka ikviena dzīva būtne ir visas pasaules atspoguļojums. Apzinoties sevi un ieskatoties sevī, cilvēks atklāj savā iekšējā pasaulē mājojošos ķermeņa un prāta aspektus un emocijas to patiesajā būtībā. Katrs cilvēks savā visdziļākajā būtībā ir dievišķs. Tādējādi arī Tantrā ikviena dzīva būtne tiek uzskatīta par svētu, dieva radītu.

Jebkura sajūta ir ceļš uz apgaismību

Jebkura īpašība, kas piemīt ikvienai cilvēciskai būtnei, var būt durvis uz apgaismību, uz sevis apzināšanos. Tantras ceļu tu vari sākt tieši tāds, kāds esi.

Ja tevī mājo dusmas, tev tiek dota iespēja iepazīt dažādas metodes, kas ļaus atklāt to milzīgo garīgās izaugsmes potenciālu, ko sevī satur šī spēcīgā enerģija.

Visas pasaules pamatā, sākot no Brahmaņa līdz pat niecīgākajam tārpam, es esmu licis savienību starp vīrieti un sievieti. Vrihat Samhita (Indiešu Tantras svētie raksti)

Ja tu sajūti sevī seksuālo enerģiju, tā var palīdzēt tev atklāt tavu kā cilvēciskas būtnes īsto potenciālu.

Patiesībā Tantrā jebkura cilvēkam piemītoša īpašība vai sajūta ir ceļš uz apgaismību.

Tantras pirmsākumi

Tantra, visticamāk, ir tikpat sena kā pati cilvēce. Tomēr kā mācība tā pirmo reizi tika pierakstīta Šivas – Tantras Meistara, kurš dzīvoja Indijā pirms 5–7 gadu tūkstošiem – svētajos rakstos.

Viņš radīja 112 meditāciju metodes, ar kurām garīgajai izaugsmei tiek izmantots viss, ar ko cilvēks saskaras ikdienas dzīvē. Viņa dzīves pieeja iekļauj juteklisku mīlu starp vīrieti un sievieti kā būtisku garīgā ceļa sastāvdaļu. Savā mācībā viņš atklāj vienlīdzīgu sievišķā un vīrišķā līdzsvara nozīmīgumu.

Dievs ir puse no vīrieša un puse no sievietes

Tantrā Dieva simbols ir Ardararešvara, kas tiek attēlots kā pusvīrietis–pussieviete. Indijā Šivas tempļos pielūgsmes objekts ir akmenī izkalta sievietes dzimumorgānu forma, kas ieskauj akmenī izkaltu vīrieša dzimumorgānu formu, kas visa cita starpā simbolizē vīrišķās un sievišķās enerģijas līdzsvara nozīmīgumu.

Visums ir vīrišķā un sievišķā radītājs. Tādējādi viss satur sevī Lingama un Joni būtību. Tas ir Dievišķais, kas cilvēka falla formā ieiet ikvienā dzemdē un rada visas dzīvās būtnes. Karpatri (Indiešu Tantras svētie raksti)

Vīrišķo dzimumorgānu sauc Lingam, kas nozīmē "gaismas zizlis". Sievišķajiem dzimumorgāniem ir dots vārds Joni, kas tulkojumā no sanskrita ir "svēta vieta".

Mahamudra – kosmiskais orgasms

Garīgā atdzimšana Tantrā tiek saukta "Mahamudra", kas nozīmē "Dižena rīcība", kas rodas, cilvēka un Visuma savienībā sasniedzot orgasmu. Tantriskās meditācijas māksla un zinātne ir veids, kā sasniegt šo augstāko apziņas stāvokli.

Šīs metodes vienmēr tika nodotas skolniekam tieši no Skolotāja. Citiem vārdiem sakot, šīs mācības patiesā būtība un spēks nav iegūstams no pierakstiem, bet gan mutiski un, gūstot tiešu pieredzi klātbūtnē no kāda, kurš pats ir piedzīvojis Mahamudru. Tantras skolnieks uzņem šo pieredzi sevī no skolotāja un tādējādi mācās un iekšēji pārvēršas. Šis transformācijas process tiek sajusts kā atkalsavienošanās ar katra paša patieso būtību.

Tantras atdzimšana

Tantra mūsu modernajā laikmetā piedzīvo atdzimšanu. Tomēr, tā kā cilvēkiem nav skaidras izpratnes, kā tieši to interpretēt, bieži vien veidojas nesaprotams sajaukums, kas satur mazliet no visa.

Turklāt mūsu Rietumu pasaulē ir novērojama tendence vērst uzmanību tikai un vienīgi uz Tantras seksuālo aspektu.

Šī būs cilvēces nākotnes reliģija – mīlestības un meditācijas apvienošana. Tas ir visa mana darba pamatā – centieni radīt jauna veida pilnīgu cilvēku, absolūtu cilvēku, tādu cilvēku es saucu par svētu. Tā ir vienīgā alķīmija – apvienot divus vienā – būt mīlošam un būt meditatīvam. Osho

Tas ir tikai dabiski, ņemot vērā to, ka mēs tikai sākam izlauzties no gadsimtiem ilgas seksualitātes apspiešanas. Kad cilvēki saprot un sajūt to neaprakstāmo ieguvumu, ko tantriskais dzīvesveids spēj dot, šī tieksme koncentrēties tikai uz Tantras seksuālo pusi nolīdzsvarojas.

Tantra – visas upes tek uz jūru

Gadu garumā ir izveidojušies daudzi un dažādi Tantras mācības ceļi. Tā kā Tantrā katra paša personīgā pieredze ir galvenais garīgās izaugsmes nosacījums, no tās nevar izveidot vispārēju dogmu vai reliģiju. Tas ir katra cilvēka individuāls ceļš, cienot un godājot to, ka ikviena dzīva būtne ir īpaša un neatkārtojama. Tādējādi katrs Tantras skolotājs piešķir jaunu nokrāsu Tantras mācībai. Tiecoties rast patieso Tantras vēstījumu un atklājot neskaitāmus šā dzīvesveida interpretējumus, parasti rodas apmulsums. Šeit būs īss izklāsts dažiem Tantras novirzieniem, kas veidojušies dažādos apstākļos.

Šivaistiskais novirziens, kas radies Indijā, saka jā Mīlestībai, jā Dzīvei un jā Seksam. Nekas netiek noniecināts, un nekas netiek uzskatīts par pārāku. Katrs cilvēciskas būtnes aspekts tiek cienīts un godāts.

Tantra Joga, kas arī cēlusies Indijā, ir vairāk orientēta uz vīrišķo aspektu, sakot jā seksam, bet nē mīlestībai. Seksuālā enerģija tiek izmantota, lai sasniegtu apgaismību bez maldīšanās emociju labirintos, kas var notikt, ja cilvēks ļaujas mīlestībai.

Tibetā, budismam savienojoties ar seno šamaņu Bonnu reliģiju, veidojās īpaša augsne Tantras attīstībai. Meditāciju tehnikas, kas māca koncentrēties uz nepastāvīgumu un nāvi, iedvesmo garīgā ceļa meklētāju pārspēt dzimšanas un nāves ciklu. Sekss ir atļauts tikai strikti noteiktos rāmjos, kas vērsts uz ķermeņa un prāta pārspēšanu.

Ķīnā taoisms radīja vēl savādāku pieeju Tantrai. Jau kopš senseniem laikiem ķīnieši ir pamatīgi pētījuši veselības un ilgdzīvošanas jautājumu. Tādējādi viņi ir arī radījuši tantriskas metodes, kurās tiek izmantota dzīvībai svarīgā enerģija, kas rodas dzimumaktā, ķermeņa atjaunošanai un labākas veselības veicināšanai. Daļa šīs mācības liek uzsvaru uz sēklas uzkrāšanu kā vienu no veidiem jaunības saglabāšanai. Metodes ir ļoti precīzas un tehniskas.

Kā izvēlēties pareizo Tantras ceļu

Ikviena no dažādajām pieejām Tantrai sniedz vērtīgas atklāsmes un ieguvumu.

Izvēloties Tantras novirzienu vai skolotāju, vispareizākais veids būtu ieklausīties sirdī. Ja tava sirds jūtas pacilāta attiecībā uz kādu noteiktu Tantras virzienu vai skolotāju, tad tas it priekš tevis. Ja tava sirds jūtas nomākta un sarukusi, tad tā pieeja tev neder.

Ikviena dvēsele ir atšķirīga, tādējādi māksla atrast pareizo ceļu ir izzināt, kas ceļ tevi spārnos tuvāk tavam patiesajam dvēseles aicinājumam. Mūsdienās daudzi sajūt sevī aicinājumu rast tādu dzīves ceļu, kas rada harmoniju starp ķermeni un garu, seksu un augstāko apzināšanos, sievieti un vīrieti. Savu izvēli vari veikt, arī apmeklējot Baltijas Tantras festivālu maijā, tepat Latvijā. Vairāk informācijas – šeit.