Skaitlis "trejdeviņi" šā ugunsrituāla nosaukumā nav nejaušs – tajā patiesi piedalījās 27 savas jomas profesionāļi no dažādām Latvijas malām. Lielākā daļa no viņiem ar rakstiem un intervijām viesojušies arī "Orākula" slejās.

Laikā, kad rituāla ideja vēl tikai tapa, viena no rituāla dalībniecēm, kermeņa orientēto enerģētisko prakšu un jogas pasniedzēja Baiba Kranāte to raksturoja šādi: "Mēs esam tik dažādi, un mums ir tik skaists mērķis – lai Latvija būtu vienota un nesaraustīta, vienos caurumos, kā daudzi šo egregoru redz. Ja mēs visi varētu savienoties pat nevis vārdos un darbos, bet savā smalkākajā – enerģētiskajā līmenī, tas būtu vislabākais, ko mēs varam izdarīt. Un tas arī ir vislielākais izaicinājums. Grūti tas ir tāpēc, ka mums katram ir savs redzējums, un es negaidu, lai kādam citam būtu tāds, kā man, bet labi būtu, ja mēs tās daudzās krāsas varētu savīt kopā vienā. Satikties tajā. Tas būs tas visvērtīgākais, ko varam izdarīt, ja esam Latvijas vārda turētāji!"

Rituāla dalībnieki pauda prieku un gandarījumu par paveikto un ir no sirds pateicīgi par iespēju ieguldīt savu laiku un enerģiju dzimtās zemes nākotnes labā. "Svarīgi saprast, ka viss, arī mūsu Latvijas nākotne, sākas ar katru pašu, ar pārmaiņām sevī, paša apziņas paplašināšanu un potenciāla atvēršanu," atgādina rituāla vadītāja Māra Brante.

Paša rituāla norise, protams, iemūžināta netika, taču šajā bilžu stāstā vari klātbūt sagatavošanās procesam, kurā rituāla dalībnieki tika attīrīti gan ar skaņu vibrācijas, gan augu spēku, noskaņoti uz augstākas un vienotas vibrācijas, maģiskajam aplim un ugunsvietai, kura tika izveidota īpaši šim rituālam. Sava loma nenoliedzami bija arī Āraišu arheoloģiskā parka Meitu salas lielajiem akmeņiem, kuri glabā šīs zemes vēsturi un savu, īpašu uzdevumu.