Grāmatas autore izmanto jaunākos atklājumus kvantu fizikā, šūnu medicīnā, ģenētikā un apziņas pētījumos, kā arī pašas pieredzi nopietnu veselības traucējumu ārstēšanā, lai vēstītu, kā varam apzināti ietekmēt savu DNS un pārkodēt to labākai veselībai un daudzsološākam ģenētiskajam liktenim.

Detalizēti aprakstot, kā pati izdziedinājusies no audzējiem, organisma saindēšanās, plašiem sistēmiskajiem iekaisumiem un dažādām autoimūnajām slimībām, Alteja S. Hoka lietpratīgi skaidro, kādēļ gēni vien nav vainojami dažādu slimību attīstībā. Autore rāda, kā cilvēka fizioloģija saistās ar iekšējām un ārējām kvantu enerģijām un kā šī mijiedarbība var izraisīt dažādas slimības. Ikviens cilvēks piedzimst ar lielāku vai mazāku risku saslimt ar kādu noteiktu slimību, taču mūsu pieredze un rīcība nosaka, kāda veidā noteikti gēni aktivizējas. Autore veikusi pārsteidzoši plašu zinātnisko izpēti un uzskatāmi skaidro, kā ar apzinātām un mērķtiecīgām darbībām varam koriģēt savu kvantu DNS, kas savukārt maina bioloģisko DNS.

Autore piedāvā lasītājiem pašas pārbaudītus apziņas vingrinājumus, to vidū skaņas un elpošanas, DNS marķieru dzēšanas, enerģētiskās informācijas pārkalibrēšanas un šūnu saziņas vingrinājumus, kas palīdzēs iegūt un saglabāt veselību.

Alteja S. Hoka ir dziedniecības speciāliste un skolotāja, kas izglītību un profesionālo pieredzi ieguvusi ne vien akadēmiskajā vidē, bet arī medicīnas pētniecībā un inženierijā. Veselības traucējumi iedvesmojuši viņu veikt inovatīvus pētījumus kvantu DNS dziedināšanā un palīdzēt tūkstošiem pacientu izārstēties no smagām slimībām.

Piedāvājam fragmentu no šīs grāmatas 6. nodaļas.

DNS dezinformācijas sekas

Mūsu cēloniskā daba

Ja gribi redzēt, kādas tavas domas bija vakar, palūkojies uz savu ķermeni šodien. Ja gribi redzēt, kāds tavs ķermenis būs rīt, ielūkojies savās domās šodien. indiešu sakāmvārds


Mūsu lauka enerģētisko izkropļojumu izraisītāji

Daudzi cilvēki izturas tā, it kā slimības izraisītu kaut kas ārējā vidē – it kā uz viņiem būtu iedarbojies ārējs ļauns spēks, nevis iekšējā vide, kuru viņi paši ir radījuši. No savas pieredzes un novērojumiem varu spriest, ka alopātiskā medicīna pievēršas simptomu ārstēšanai, piedāvājot zāles un ārstniecības kursus, kas palīdz pacientiem aizsargāties no šo iedomāto neredzamo spēku uzbrukuma. Manuprāt, šī pieeja vēl vairāk nostiprina mūsu kultūrā vispārizplatīto attieksmi pret slimībām. Mums reti māca – un mēs paši neaptveram –, ka varam izmantot iespējas nepieļaut slimību, dziedināt un pat novērst kaites un ka mums nebūt nav jāpieņem slimība kā neizbēgams liktenis.

Visums ir pamats... viss radītais rodas no šī pamata: mūsu apziņa, prāts, jūtas un fiziskais ķermenis. Mūsu veselību vai slimību šajā procesā radām mēs paši. Slimība ir mūsu apziņas (mūsu nodoma) izkropļojumi, kas traucē būtībai izlauzties cauri visiem līmeņiem un izpausties fiziskā veidā. Slimība pauž to, kā mēs pūlējāmies norobežot sevi no dziļākās jēgas... slimība ir kaut kā cita pazīme. Tā ir pamatā esošo enerģiju līdzsvara zudums, kas to ir radījis... slimība ir dziļāku traucējumu fiziska izpausme.

Papildus fiziskajam ķermenim mūsu kvantu lauku pārstāv arī psihiskie, emocionālie un garīgie smalkie enerģētiskie ķermeņi. Enerģētiskie veidojumi un nospiedumi šajos smalkajos ķermeņos atspoguļo mūsu domas, attieksmi un uzvedību, kuru pamatā ir no neapzinātā prāta un dvēseles nākušie uzskati. Tie veido mūsu DNS un nosaka zināmo, ko pauž fiziskais ķermenis.

Gaismas enerģijas lauks [personiskais kvantu lauks] satur informāciju, kas var mūs nogalināt vai izdziedināt... tajā ir mūsu ķermeņa uzmetums, līdzīgi kā rasējumā ir attēlots mājas projekts... taču atšķirībā no fiziskā rasējuma, kas nav saistīts un nemainās, mājai novecojot, mūsu gaismas veidni pastāvīgi informē pozitīvie un negatīvie notikumi mūsu dzīvē. Neatrisinātas psiholoģiskas un garīgas traumas gaismas laukos tiek iegravētas gluži kā skrāpējumi. Pozitīvā pieredze nekādas pēdas neatstāj.... Uzmetums, kas veidoja un formēja mūs kopš mātes miesām, satur atmiņas no iepriekšējām dzīvēm – par to, kā cietām, kā mīlējām, kā slimojām... šie nospiedumi satur norādījumus, kas mūsos rada slieksmi atkārtot noteiktus pagātnes notikumus.

Kā saka, "enerģija plūst tur, kur mēs vēršam savu uzmanību". Ja pievēršamies aprobežotiem uzskatiem, domām vai enerģijām, vairāk enerģijas tiek zemākas vibrācijas stāvokļa radīšanai, ko tās iemieso. Tāpēc mūsu domas, emocijas un garīgais stāvoklis nav nekādi nieki. Ja tie ir negatīvi, tad iemieso zemākās frekvences, kas izkropļo mūsu kvantu laukā esošo DNS informāciju un efektivitāti, ar kādu tā tiek nogādāta mūsu šūnās. Balstoties uz līdzšinējo izpratni par kvantu laukiem, mēs zinām, ka saskaņotība augstākajos vibrācijas stāvokļos veicina labāku informācijas pārraidi. "Pētījumi pierādījuši, ka pozitīvas domas sirdī [sirds telpā] rada saskaņotību starp elektromagnētiskajām un biofotonu emisijām [kvantu ģenētisko informāciju], kas pēc tam izmaina DNS, lai ķermenis būtu veselīgāks. Citiem vārdiem sakot, ar domām var vismaz daļēji kontrolēt DNS."

Tādas jūtas kā mīlestība, prieks un pateicība ir enerģijas ar ārkārtīgi augstu vibrācijas līmeni, savukārt ar dusmām, skumjām un pašnoniecināšanu saistītajām jūtām ir zemāka vibrācija. Šie zemākās vibrācijas stāvokļi izpaužas šūnu līmenī, un, kā norādīts iepriekš, šūnu vibrācija nosaka šūnu apziņas pakāpi. Hipotētiski slimība nevar pastāvēt augstāko vibrāciju līmenī, kur ir saskanīga enerģētiskā informācija, jo pašu slimību uzskata par zemāku vibrāciju. Šādos apstākļos pareizai bioloģiskajai darbībai nepieciešamās informācijas efektīva pārraide ir traucēta. Frica Alberta Popa eksperimenti, kuros mērīja slimu cilvēku biofotonu viļņus, pierādīja, ka vēža pacienti bija zaudējuši spēju ievērot dabiskos periodiskos bioloģiskos ritmus un nodrošināt enerģētisko saskanību savos enerģijas laukos. Savukārt izkaisītās sklerozes pacientu vidū bija vērojams pretējais – viņi uzņēma pārāk daudz gaismas, kas, pēc Popa domām, traucēja šūnu spējai pildīt savu uzdevumu. Pētījuma rezultāti liecina, ka veselībai ir nepieciešams enerģētiskā līdzsvara stāvoklis un saskaņotība ir vidusceļš starp divām galējībām – kaut kur pa vidu starp haosu un kārtību.

Šos ģenētiskās vides traucējumus nosaka neskaitāmi faktori, lielākoties Akašas (dvēseles) un zemapziņas līmenī radīti. Šajos līmeņos veidojas daudzas disharmoniskas domas un emocijas. Turpinājumā uzskaitītas dažas no ievērojamākajām, kuras pavisam noteikti pati esmu pieredzējusi:

 • Bailes un pretošanās pārmaiņām.
 • Nevēlēšanās atzīt savas vajadzības vai vēlmes.
 • Nepieciešamība izpatikt citiem vai citu vajadzību vērtēšana augstāk par savējām.
 • Nepamatota robežas novilkšana starp sevi un pārējiem.
 • Nevērtīguma izjūta, zema pašapziņa un pašcieņas trūkums.
 • Nespēja atteikties no lietām, kuras nevaram kontrolēt.
 • Ticības trūkuma un nespējas uzticēties radītās raizes un trauksme.
 • Nevēlēšanās atzīst citu cilvēku brīvo gribu.
 • Vainošana un nespēja piedot.
 • Slimības izpaušana ar mērķi saņemt mīlestību un pievērst uzmanību.
 • Slimības izpaušana ar mērķi izvairīties no sāpīgām vai nevēlamām situācijām.
 • Upura vai mocekļa lomas uzņemšanās.
 • Dzīves jēgas vai mērķa trūkums.
 • Vēlme ciest.
 • Sēras un zaudējums.

Tieši pieredzes izraisītās domas un emocijas vairāk par visu citu veido mūsu slieksmi uz slimībām. Kā redzējām, tās pastāv disharmoniskas enerģijas veidā, kas mūsu kvantu laukā rada izkropļojumus, bloķējot vai apgrūtinot enerģijas plūsmu, izmainot Pirmavota ģenētiskās informācijas viengabalainību, kas gaismas viļņu veidā atrodama šajā laukā, un mūsu DNS raidīto informāciju. Tāpēc mēs saslimstam, kad šo nelabvēlīgo situāciju radītajos mūsu kvantu laukos gaismas viļņi mijiedarbojas pavisam nesinhroni un nerezonē.