Faktiski, kamēr esi uz garīgās takas, ir diezgan raksturīgi vienu pārliecību komplektu (dogmas, konceptus utt.) nomainīt pret citu, un, kaut arī jaunie garīgie uzskati var nodrošināt zināmu atmodas līmeni, tomēr pati atmošanās aizvien karājas kaut kur nesasniedzami priekšā, kā ēzelim burkāns.
Ja atmodas ceļā sajauc tiltu ar mērķi, tad pats tilts var tevi paturēt nomiedzī...

Labi, kādi tad ir daži no šiem "tiltiem"? Garīgie tilti var būt visdažādākie, bet daži vispopulārākie no tiem ir:

  • dziedināšanas paveidi (enerģiju dziedināšana utt.),
  • pareģošanas metodes (taro, numeroloģija utt.),
  • mistiskas pieredzes (ekstrasensorā uztvere, mediēšana, čenelings, attālinātā redzēšana utt.),
  • guru, garīgie skolotāji, gaišreģi, enerģiju dziednieki,
  • augu medicīna un psihodēliskie augi,
  • garīgās prakses un tradīcijas.

Tilts nav galamērķis

Tiksim skaidrībā: tas nenozīmē, ka tev jāizvairās no garīgām metodēm vai jebkā, ko tu atrod noderīgu esam garīgās izaugsmes ceļā, un faktisku daudzas no šīm metodēm ir bezgalīgi vērtīgas un dažas pat veicina atmodu. Tomēr, lai cik jaudīgs un pamatīgs ierocis, tehnika vai skolotājs, tie ir tikai pakāpieni. Un, kaut gan pakāpieni var uzcelt neticamu tiltu uz atmodu, ja sajauksi ceļu ar mērķi, tu iesprūdīsi margās, un tas ir iemesls, kāpēc tik daudzi meklētāji tiek tik tuvu atmodai un tomēr nekad netiek pāri neredzamai barjerai.

Visbiežāk meklētāji tiltu ar galamērķi sajauc trejādi:

  • Pārspīlēta atkarība no vienas sistēmas, skolotāja vai metodes.
  • Sava spēka atdošana sistēmai, skolotājam vai metodei.
  • Sērijveida "lēkāšana pa tiltiem" no viena skolotāja, sistēmas vai modalitātes uz nākamo.

Izslavētie vārti

Vai esi kādreiz dzirdējis par izslavētajiem "atmodas vārtiem"?

Mēdz teikt, ka, lai ieietu patiesā un skaidrā atmodas stāvoklī, jāiziet caur neredzamiem vārtiem, un, tā kā nekas netiek cauri šiem vārtiem, tu nevari neko paņemt sev līdzi. Patiesībā jau kopš aizlaikiem ir teikts, ka tikai tīra sirds var ieiet.

Bet, iespējams, tu nezini, ka tas ir sens kods ar nozīmi "atlaist" un termins "tīra sirds" nozīmē, ka tu neesi ietinies uzskatos un aizspriedumos vai piesaistīts kādai personai, vietai vai lietai. Tāpēc, lai sasniegtu garīgu atmodu, tev jāatlaiž teju viss!

Neatkarīgi no prakses, visām atmodinātām būtnēm kopīga ir viena lieta – pēdējais atmošanās solis vienmēr ir atlaišana.Tomēr, lai gan atlaišana ir atmodas atslēga, tas nenozīmē, ka tev jāpamet tava ģimene, draugi, karjera vai sabiedrība. Patiesībā normālajam ikdienas ritmam nav jāmainās ne par sprīdi (izņemot gadījumu, ja iekšējā balss saka citādi). Atmošanās drīzāk prasa atlaist nevis cilvēkus, vieta un lietas, bet uzskatus, pārliecības, dogmas, konceptus, piesaistes, kā arī paradigmas, kas mūs visus tur kolektīvā miegā.

Tā kā spēcīga pieķeršanās kaut kam mūs var noturēt ilūzijas miegā, pat metodes un tehnikas, kas domātas atmodai, var izrādīties apslēptas lamatas, kas attur mūs no tā, ko tām vajadzētu sekmēt. Un tas nozīmē, ka vienā brīdī jāatmet pat tas, kas mūs ved uz atmošanās vārtiem, lai mēs varētu iziet tiem cauri.

Garīgā suverenitāte

Vēlreiz uzsveru – nav ne vainas nevienam ceļam uz atmodu, tev nav jāpārstāj praktizēt tas, kas tev der. Ja godīgi, šā raksta autors pats izpētījis un izmēģinājis daudzus tiltus, ieteicis citiem darīt tāpat un pat dažiem no tiem pievērsies profesionāli.

Vairumā gadījumu problēma ir nevis pats tilts (sistēma, metode, tehnika, process, skolotājs utt.), bet veids, kā tas tiek izmantots. Tāpēc ir svarīgi domāt pašam un galu galā tiekties uz garīgo suverenitāti! Tā vietā, lai atdotu savu spēku organizācijai, indivīdam vai modalitātei, atklāj savu iekšējo spēku, nes savu vērtību un kultivē tiešu saziņu ar Avotu.

Avots: "Wakeup-world.com"