– Baiba, tu vienlaikus darbojies ļoti atšķirīgos virzienos. Kā tas savietojas?

No malas varētu šķist, ka šie virzieni ir ļoti atšķirīgi, bet es laikam tā gluži neteiktu. Daba, cilvēki, spēja ieraudzīt dažādas detaļas un daudzi citi atslēgas vārdi ir tie, kas to visu vieno. Manā skatījumā dažādas profesijas vai nozares ir tikai veids vai vieta, kur īpašības vai dažādi man atbilstoši atslēgas vārdi rod savu izpausmi. Pašlaik visa šī darbošanās nav piesaistīta vienai darba vietai, tāpēc varu sadarboties ar ļoti dažādiem partneriem, apkalpot klientus visās šajās jomās. Ikdiena tā arī veidojas, ka no rīta varu sniegt kādu astroloģijas vai taro kāršu konsultāciju, pa dienu apstrādāt fotogrāfijas, vakarā – paspēt fotografēt kādu pasākumu. Cita diena tiek veltīta pārgājiena organizēšanai vai kādas ekskursijas vadīšanai... Varētu teikt, ka spēlējos ar visu pienākumu, kurus es gan negribētu saukt par pienākumiem, izkārtojumu dienu un nedēļu ietvaros.

Kādam varētu šķist daudz to žonglējamo elementu: pārgājienu organizēšana, ekskursiju vadīšana dabā gan latviešu grupām, gan ārzemniekiem, arī dažu tūrisma produktu izstrāde, pasākumu un individuālās fotosesijas, fotogrāfiju šķirošana un apstrāde, astroloģijas un taro konsultācijas, visa komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem, informācijas papildināšana mājaslapai un "Facebook" lapām, šad tad kāda raksta uzrakstīšana medijiem un dažādi citi sīkāki darbi, kuri uzrodas.

Bioloģija no zinātniskās puses un lekciju sniegšana, un populārzinātnisku rakstu sagatavošana žurnāliem pašlaik ir dabiski mazinājusies manā dzīvē, bet nav teikts, ka kādreiz neatgriezīsies. Bioloģijas zināšanas pagaidām vairāk sanāk integrēt pārgājienos un ekskursijās dabā. Dažkārt ir jāizvirza prioritātes, lai ievērotu kādus termiņus vai dotos solījumus, tā visbiežāk novārtā paliek mājaslapas un Facebook lapu popularizēšana, uz ko man ir lielāki plāni, nekā tas pašlaik ir realizēts. Jā kādā no jomām uzrodas vairāk klientu nekā citās, tad, protams, šī joma kādu laiku ņem virsroku, bet parasti vienalga atrodu iespēju realizēt arī citas, varbūt mazākā apjomā, bet tomēr. Vēl nemaz ne tik sen, strādājot pastāvīgā darbā no 8.30 līdz 17.00, brīvajā laikā atradu vietu gan pārgājieniem, gan fotogrāfijai, gan astroloģijai.

– Vai visi šie virzieni redzami tavā astroloģiskajā kartē? Vai arī tu esi iemācījusies "apmānīt zvaigznes"?

“Apmānīt zvaigznes” diez vai ir iespējams – veiksmīgi izdarītu to vēl neesmu redzējusi praksē. Visbiežāk, kad kāds mēģina “apmānīt zvaigznes” jeb darīt sev neatbilstošas lietas, attiecīgo neizpausto planētu enerģijai kaut kur ir jāpaliek, un tad šī enerģija atrod iespēju izpausties mums nelabvēlīgi, kas visbiežāk iezīmē kādas problēmas mūsu dzīvēs – attiecībās, veselībā vai jebkurā citā jomā.

Protams, ir periodi, kad katra planēta ir aktīvāka un kad mazāk aktīva mūsu dzīvēs, bet enerģija nekur nepazūd, tai kaut kur ir jāizpaužas. Es savā dzīvē ļoti daudz esmu pretojusies dažādu planētu izpausmēm, kas, protams, rezultējies ar visdažādākajām problēmām, šķēršļiem, pārdzīvojumiem.

Diemžēl arī šajā ziņā astroloģija nemelo, jo manā astroloģiskajā kartē vairumam planētu ir nelabvēlīgi aspekti ar citām planētām, tikai retais aspekts ir uzreiz pozitīvs, kas nozīmē, ka man vispirms nākas saskarties ar šo planētu enerģijas izpausmi ne tajā labākajā veidā.

Kāpēc vispirms? Kā jau teicu, enerģija nekur nepazūd, taču vienmēr var censties pavērst enerģiju pozitīvākā virzienā, tikai jāzina, kur ir šis virziens, kur konkrētu enerģiju var pozitīvi izmantot. Protams, nav iespējams 100% mainīt enerģijas virzienu, tā vienmēr tiecas atpakaļ uz to virzienu, kas tai sākotnēji bijis paredzēts. Nepieciešama pietiekami liela piepūle, koncentrācija, lai enerģiju noturētu citā virzienā. Tas ir tāds pats princips, kā ar izbijušiem alkoholiķiem – it kā viņi vairs nedzer un spēj palīdzēt citiem tikt galā ar atkarību, bet risks nonākt atpakaļ atkarībā ir liels. Šeit gan neanalizēšu atkarību patiesos cēloņus, kuru mainīšana arī ļoti daudz ietekmē. Visa šā kontekstā, jā, visas šīs jomas kaut kādā ziņā parādās manā astroloģiskajā kartē, turklāt tās nav vienīgās, kuras parādās. Pēdējos gadus, šķiet kādus piecus, apzināti cenšos rast iespēju pozitīvi izmantot katras planētas potenciālu manā kartē. Turklāt to iespēju ir tik daudz, un arī mana vēlme tās izmantot ir ļoti liela. Nebrīnītos, ja pēc kāda laika es daudz aktīvāk izmantotu savu pedagoģisko potenciālu vai jebkuras citas dotības, kuras parādās manā kartē. Patiesībā jau tagad esmu sākusi meklēt kādu darba vietu, sadarbības partneri vai ko tamlīdzīgu, kur varētu izpaust savas dotības vēl nebijušā formā. Protams, tas mazinātu iespēju darboties tik aktīvi jau esošajās jomās, bet uzskatu, vajag iepazīt savu potenciālu realitātē pēc iespējas vairāk.

– Ar kurām tēmām tev patīk strādāt klientu kartēs un kāpēc?

Man jau šķiet, ka ikviens pieķeras tām tēmām, kuras paša dzīvē ir vai ir bijušas aktuālas un salīdzinoši pazīstamas. Vismaz manā gadījumā tā noteikti ir.

Man vislabāk patīk klientiem parādīt viņu potenciālu, iespējas, talantus vai arī tieši pretēji – meklēt ar klienta personību saistītu problēmu cēloņus, skaidrot, kāpēc kaut kas notiek tieši tā, kā notiek, un parādīt iespējamos problēmu risinājumu ceļus. Bieži vien ir prieks redzēt, kā klientam iemirdzas acis, kad stāstu par iespējamiem darbošanās virzieniem vai jebko citu, ko klients ir noglabājis dziļi sirdī un realitātē neizpauž. Tad ir tā neizmērojamā klientu pateicība par iespēju noticēt sev, par sapratni un bieži arī apstiprinājumu, ka tiešām drīkst un var.

Labprāt analizēju un skaidroju klienta attiecības ar citu viņam nozīmīgu cilvēku. Bieži pat nenojaušam, cik liela ietekme uz mums ir apkārtējiem cilvēkiem, ar kuriem dzīvojam, strādājam vai jebkādā citā formā esam bieži kopā. Pietiekami daudzos gadījumos attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem ir tā kā provokatori mūsu pašu īpašību pozitīvākām vai negatīvākām izpausmēm. Tā ir tāda nebeidzama mijiedarbība. Šīs tēmas ir tā pasaules un astroloģijas daļiņa, kuras man visvairāk sagādā prieku, jo varu palīdzēt cilvēkiem rast skaidrību, izmantojot gan zināšanas, gan savu individuālo pieredzi.

Viena pareizā virziena nav

– Droši vien tu pati esi dzīves piemērs tam, ka cilvēkam nav tāda viena noteikta virziena, kurā vislabāk izpausties...

Ja šāds virziens kaut kur eksistē, tad noteikti tas ietver veselu kompleksu un pagaidām tam nav profesijas nosaukuma un, visticamāk, arī nebūs. Bet pēc būtības noteikti esmu piemērs tam, cik ļoti dažādos virzienos katrs varam izpaust savas spējas. Varētu teikt, ka es nepārtraukti meklēju, kā pēc iespējas vairāk un labāk savienot dažādas savas spējas, intereses un īpašības.

Gandrīz katram klientam, kurš interesējas par profesionālo jomu, pirms nosaucu iespējamās profesijas vai virzienus, saku, ka vislabāk jutīsies tajā profesijā, darba vietā, vidē, kur viņš savienos pēc iespējas vairāk no manis nosauktajām viņa īpašībām, spējām, dažādiem atslēgas vārdiem. Turklāt bieži gadās klienti, kuriem dzīvē nepieciešama liela mainība, – šiem klientiem jo īpaši iesaku pamēģināt dzīves laikā darboties visās viņam atbilstošajās jomās. Dažkārt ir bijuši pusmūža klienti, kuri savas dzīves laikā jau ir intuitīvi pamēģinājuši ļoti daudzas sev atbilstošās jomas un alkst piedzīvot vēl kaut ko. Arī šajos gadījumos vienmēr ir atrasta vēl kāda joma vai hobijs, kas klientam ir piemērots, bet pats par to nav iedomājies.

Protams, ir arī pretēji klienti, kuru raksturs prasa ilglaicību, noturību, tāpēc jūtas labi vienā izvēlētajā virzienā, ja virziens ir atbilstošs viņu būtībai. Arī šiem klientiem ir pietiekami plašs viņiem atbilstošo virzienu un jomu klāsts, bet, atraduši vienu vai divus, pārējos dzīves laikā tā arī nepamēģina.

– Visu vienlaikus taču bieži nemaz nevar pagūt! No kā ir atkarīgs tas, kādā secībā cilvēks sevi atklāj?

Tieši tā, viss vienlaikus nav iespējams, bet ir jāmeklē iespējas, kā pēc iespējas vairāk pielietot to, ko jau sevī esam apzinājušies. Ja kaut kas konkrētā brīdī būtisks tiek atstāts novārtā vai netiek realizēts vispār, tas kaut kur iekšā smeldz un izraisa neapmierinātību pat, ja viss pārējais ir atbilstošs konkrētam cilvēkam. Sevis atklāšana, savu spēju, potenciāla, īpašību atklāšana ir tāds interesants un ļoti individuāls process ar ļoti daudz ietekmējošajiem faktoriem. Tas viss lielais potenciāls ir mūsos iekšā, vienīgi izpausmi tas rod pa daļiņām un dažādos laikos.

Bieži vien ļoti daudz no potenciāla parādās jau bērnībā, bet šajā vecumā ļoti būtiska ir apkārtējo cilvēku un vides loma, kas pieliek savu artavu, cik no atklātā potenciāla tiks attīstīts, cik tiks nomaskēts. Cilvēka raksturs, apkārtējā vide, attiecības ar līdzcilvēkiem ir vieni no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina vai kavē sevis atklāšanu un realizāciju, bieži arī aptuveni ieskicējot spēju izpaušanās secību. Otra, neatņemama ietekmējošā daļa ir konkrētā brīža astroloģiskais fons, kurš mijiedarbojas ar astroloģisko fonu cilvēka dzimšanas brīdī jeb cilvēka būtību, un tā sniedz iespēju vai kavē kādu īpašību, spēju atklāšanu, izpausmi vai pat uzplaukstošu attīstību. Arī šajā gadījumā es varētu būt piemērs – tā aktivitāte un plašais interešu loks, kas tagad redzams no malas, noteikti man nepiemita skolas laikā.

Jā, daudzām interesēm bija parādījušies iedīgļi, bet uzvaras gājienu tās gūst tagad vai vēl tikai nākotnē gūs. Piemēram, astroloģija manā dzīvē ir parādījusies ik pa brīdim jau no pietiekami agras bērnības, bet nopietnu lomu ieņēma pēc lielām grūtībām. Par ārzemju tēmu un ceļošanu vēl pat studiju laikā man nebija nekāda interese, lai arī manā astroloģiskajā kartē šis virziens ir man atbilstošs. Realizāciju un manu interesi par to, šis virziens ir radis tikai pēdējos gadus, kad esmu sapratusi, kas tieši tajā mani saista.

– Nez, vai mēs varam izlemt par labu kādai nodarbei vai profesijai, kas mums pēc zvaigznēm nemaz neder?

Tā, ka nemaz neder, nav iespējams. Praktiski vienmēr kaut kāda mūsu rakstura īpašība, talants vai kaut kas cits mums atbilstošs rod realizāciju izvēlētajā profesijā. Vienīgi, ja šajā profesijā realizāciju gūst tikai viena lieta, un viss pārējais tajā profesijā, darba vietā, vidē ir mums neatbilstošs, mēs jūtamies ļoti slikti, ilgstošākā laikā rodas problēmas dažādās dzīves jomās. Šādus virzienus vienkāršības labad es parasti saucu par neatbilstošiem. Šis ir arī iemesls, kāpēc klientiem lieku pievērst lielāku uzmanību manis teiktajiem atslēgas vārdiem, kuri pēc iespējas vairāk jākombinē kopā, nevis profesiju piemēriem. Es nekad klientam neieteikšu virzienu vai profesiju, kur viņš var realizēt tikai vienu sev atbilstošu lietu, vienmēr atradīšu kaut ko daudz piemērotāku.

Planētas "kāpjas atpakaļ"

– Savs laiks aktīvai virzībai, savs – pārdomām un savas sirdsbalss sadzirdēšanai. Laikposmi, kad planētas ir retrogrādas, tam der jo sevišķi. Pašlaik cilpu met veselas četras planētas, drīz retrogrādā kustībā dosies arī Merkurs. Kura no tām ļautu saskatīt sevī kādu jaunu šķautni?

Patiesībā jebkura no pašlaik retrogrādā kustībā esošajām planētām var cilvēkam atklāt kādu jaunu daļiņu no viņa potenciāla, ja šīs retrogrādās planētas konkrēta cilvēka astroloģiskajā kartē būtiski skar kādu planētu, kura šo potenciālu slēpj. Jupiters, kurš tikko bija retrogrāds, konkrētos apstākļos varēja atklāt cilvēkam ko jaunu. Pašreiz esošais retrogrādais Saturns drīzāk bremzē kaut kā jauna ieraudzīšanu un vairo neticību sev, sašūpo stabilitātes sajūtu. Plutons, kuram ir ļoti liels enerģētiskais spēks, retrogrādā stāvoklī kā reiz provocē pārmaiņas. Vienīgi Plutons visbiežāk cilvēku izved cauri dažādiem sarežģījumiem un tad parāda to pozitīvo nolūku visam. Tieši Plutona radītos transformācijas procesos cilvēki bieži atklāj jaunas lietas par sevi, savām spējām, dotībām.

Retrogrādais Marss var iedot tādu nesavaldītu impulsu kādai citai cilvēka kartē esošais planētai, kura kaut kādā brīdī var parādīt sava potenciāla cita pusi. Marsa enerģija ir pietiekami strauja un impulsveidīga, tāpēc arī tas jaunais cilvēka dzīvē var būt tikai uz brīdi.

Astroloģe Baiba Ralle: vienmēr var censties pavērst enerģiju pozitīvākā virzienā
Foto: Privātais arhīvs

Nopietnāka uzmanība noteikti tagad ir pievēršama retrogrādajam Neptūnam, kurš pavērs savas durvis un dos iespēju atklāt un iepazīt daudz vairāk no sev raksturīgajām lietām un īpašībām, turklāt ne tikai dažiem cilvēkiem, bet gandrīz jebkuram. Neptūns ir tā planēta, kura atbild par apslēptajām lietām, zemapziņas plašumiem, citām pasaulēm, sapņiem, fantāziju un daudzām citām lietām, kurās normālos apstākļos ne visi ir spējīgi ielūkoties. Kustības virzienu Neptūns palēnām sāka mainīt jau no 16. jūnija, bet pilnībā retrogrādu kustību ieņēma 21. jūnijā. Atpakaļejošā kustībā Neptūns pārvietosies līdz pat 22. novembrim, kad atkal sāks mainīt savu kustības virzienu atpakaļ uz ierasto jeb direkto, kuru pilnībā ieņems 27. novembrī. Visu šo laiku Neptūns atradīsies Zivju zīmē. Ilgs periods, kurš jāprot izmantot savā labā.

Kā izmantot retrogrādā Neptūna laiku?

– Kā tieši to izdarīt visatbilstošāk savam individuālajam horoskopam?

To pastāstīs tavs astrologs, jo variāciju ir ļoti daudz, bet kopējam ieskatam uzskaitīšu vairākas lietas un īpašības, kuras var būt raksturīgas atpakaļejošam Neptūnam.

Kā pirmo var minēt pastiprinātu jūtīgumu, intuīciju, iespēju plašāk pavērt durvis uz nezināmo.

Retrogrādā stāvoklī Neptūns var daudz plašāk izpaust savu dabu, turklāt, atrodoties Zivju zīmē, tas jūtas kā savās mājās. Daudziem varētu rasties sajūta, ka tiek parautas vaļā slūžas un pēkšņi visa nezināmā un līdz šim kontrolētā straume gāžas virsū. Neptūns draudzējas ar visu apslēpto, nezināmo, neredzamo, tāpēc šajā periodā tā visa būs ļoti daudz, turklāt ar tendenci tomēr saskatīt, sajust, atklāt to nezināmo. Gandrīz ikviens vairāk uztvers savas un kolektīvās zemapziņas signālus, būs spēcīgāka intuīcija. Varētu teikt, ka šajā periodā visas maņas būs saasinātākas. Kāds, iespējams, kļūs emocionālāks, cits daudz biežāk redzēs zīmīgus sapņus vai vīzijas vai citā veidā uztvers mums apkārt esošo enerģiju. No katra paša individuālā horoskopa atkarīgs, kā reaģēsim uz šo “citas pasaules” informācijas straumi.

– Šī planēta atbild arī par maldiem, sevis mānīšanu, intrigām, patiesības izgaismošanos...

Lai arī retrogrāda Neptūna laikā ir daudz lielāka iespēja sastapties ar intrigām, visdažādākajiem maldiem, “rozā brillēm” visās jomās (attiecībās, darbā, veselībā utt.), šis ir arī brīdis, kad ir visas iespējas maldus izgaismot, atklāt patiesību. Ja līdz šim nezināmajai informācijai bija kādi rāmji, robežas, struktūra, maskas, tad tagad viss atklājas tāds, kāds tas ir, un turklāt lielā daudzumā. Tikai no mums pašiem atkarīgs, kā spējam uztvert šo intensīvi plūstošo un ļoti daudzveidīgo informāciju, vai esam spējīgi sagremot patiesību, par kuras esamību līdz šim pat nevarējām iedomāties. Kāds var sākt saskatīt patiesību par kādiem procesiem darbā, kāds – uzzināt par dzīvesbiedra slepenajām darbībām, cits – saprast, ka visas viņa nenosakāmās veselības problēmas patiesībā izraisa emocionālie pārdzīvojumi, vēl kāds var atklāt sevī ekstrasensa spējas. Šis var būt tādu kā atklāsmju periods.

– Atkarības, depresija, nenosakāmas slimības, ilūzijas...

Neptūna enerģija un dotās dāvanas ir jāprot pielietot. Mācoties to darīt, bieži iekrītam visdažādākajos grāvjos. Retrogrāda Neptūna laikā ir daudz lielāka iespēja iekrist grāvjos, īpaši tiem, kuriem viņu individuālajās kartēs nav darīšana ar retrogrādu Neptūnu, nelabvēlīgiem Neptūna aspektiem ar citām planētām vai pietiekami lielu Zivju zīmes ietekmi. Nav jau tā, ka otra cilvēku grupa arī nav pakļauta ieslīdēšanai grāvjos, vienkārši šai cilvēku grupai tie grāvji ir pietiekami labi pazīstami jau visu dzīvi, un tāpēc viņiem retrogrāda Neptūna iestāšanās neizraisa pārmērīgu šoka stāvokli.

Zemapziņas sūtītie signāli, atklātas patiesības, noslēpumu plīvuru krišana var būt tik liels trieciens, ka daži no mums var sākt meklēt glābiņu alkoholā, azartspēlēs, narkotikās, ēdienā, pie psihoterapeitiem, nelabvēlīgās kompānijās un tā tālāk.

Neptūns atbild arī par visa veida atkarībām, tāpēc šajā periodā no tādām lietām būtu vēlams atturēties, lai neiestigtu “purvos” un neradītu sev jaunus māņus, kuru dēļ var pilnībā apmaldīties. Labāk atrast uzticamu cilvēku, ar kuru parunāt par visiem pārdzīvojumiem. Turklāt šim cilvēkam ir jāprot novilkt robežas, lai neveidotos atkarīgas attiecības.

Šajā periodā vēlams īpaši pieskatīt apkārtējos cilvēkus, jo lielo pārdzīvojumu jeb saasinātās jūtības dēļ, kāds var neizturēt un iekrist depresijā, censties izolēties no sabiedrības vai ļaunākajā gadījumā aiz pilnīga apjukuma domāt par pašnāvību. Šajā periodā ir lielāka iespēja saindēties, nonākt kādu cilvēku fanātiskā pakļautībā (piemēram, dažādas sektas), var parādīties visdažādākie simptomi, kuriem nekādi nevar atrast cēloņus vai arī tiek noteiktas aplamas diagnozes, jābūt uzmanīgākiem ūdenstilpēs.

– Izklausās nedaudz bīstami...

Retrogrāda laikā ir ļoti šaura robeža starp patiesību un Neptūna sniegto dāvanu pozitīvu izmantošanu un Neptūna enerģijas izmantošanu negatīvā veidā. Acīmredzot ir jāmācās atrast šī robeža un pieņemt dāvanas. Lai nepazustu visā informācijas gūzmā, nepieciešama ļoti laba struktūra un vislabāk kāds pieredzējušāks pavadonis.

Veselības ziņā nederēs klasiskā medicīna, vērts pameklēt dažādas alternatīvas. Turklāt jāmeklē uzticams skolotājs vai speciālists. Dažādu slimību ārstēšanai šajā periodā īpaši piemērotas visdažādākās alternatīvās terapijas, taču, izvēloties terapiju, skolotāju, speciālistu, ļoti jāuzmanās no krāpniekiem, jaunu maldu un ilūziju radīšanas, no atkarību veidošanās.

– Tu minēji, ka var saasināties ekstra jutīgums. Pastāsti, lūdzu sīkāk!

Vērts ieklausīties savā intuīcijā un zemapziņas sūtītajos signālos. Retrogrāds Neptūns ir ļoti pateicīgs ekstrasensorikas padziļinātai apguvei un izpratnei, meditācijām un visām citām jomām, kurās ir darīšana ar netveramo pasauli. Vienīgi ieteicams šīs lietas mācīties speciālista pavadībā, jo vienatnē ļoti ātri var aizpeldēt un apmaldīties visā enerģiju pasaulē, turklāt speciālists palīdzēs skaidrot visu sajusto, saklausīto, ieraudzīto, neradot pārmērīgu enerģētisko spriedzi.

– Neptūns atbild arī par visu radošo.

Jā, un retrogrādā kustībā tas nodrošina piekļuvi kaut kam īpaši orģinālam un vēl nebijušam. Māksliniekiem, rakstniekiem, dizaineriem un jebkuram citam radošas profesijas darbonim var nākt visdažādākās atklāsmes, kuras ir vieglāk noformēt materiālā formā. Abstraktā māksla, fantastika, mistiska dzeja, neparasta horeogrāfija, pasakas un daudzas citas lietas uz retrogrādā Neptūna periodu kļūst saprotamākas arī ļoti racionāliem un matemātiski domājošiem cilvēkiem. Vienkārši arī viņiem ir pavērušās durvis uz neizprotamo un atnāk pa kādam neskaidram impulsam, kurš atklāj mākslinieka domas, sajūtas, pārdzīvojumus. Vienīgi šie impulsi diezgan ātri arī pazūd un tad racionālais skatītājs, lasītājs vai klausītājs var justies stipri apjucis.

Jārēķinās gan, ka šajā periodā radītos darbus, vēlāk radošo jomu speciālisti var vērtēt ļoti pretēji (kādi noliedz, jo vairs neuztver, citi slavē, jo saskata fragmentus no kaut kā lielāka atklājama) un racionālie skatītāji vienkārši atkal pilnībā nesaprast.

– Paldies par sarunu!